HOTĂRÂRE nr. 402 din 19 iunie 2013
privind modificarea anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 28 iunie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Anexa nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 27 august 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ─────────────────
  Ministrul educaţiei naţionale,
  Remus Pricopie
  p. Ministrul delegat pentru
  învăţământ superior,
  cercetare ştiinţifică şi
  dezvoltare tehnologică,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanţelor publice,
  Daniel Chiţoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Ministrul pentru societatea informaţională,
  Dan Nica
  Bucureşti, 19 iunie 2013.
  Nr. 402.


  Anexa
  (Anexa nr. 3 la normele metodologice)
  MODELUL
  bonului valoric pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea
  achiziţionării de calculatoare*)
  ____________ Notă *) Culoarea fundalului bonului valoric, pentru anul 2013, este alb.
  GUVERNUL ROMÂNIEI GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE BON VALORI = 200 EURO BON VALORI = 200 EURO AJUTOR FINANCIAR ÎN VEDEREA ACHIZIŢIONĂRII AJUTOR FINANCIAR UNUI CALCULATOR ÎN VEDEREA ACHIZIŢIONĂRII UNUI CALCULATOR Numele ................ Numele şi prenumele beneficiarului Prenumele ............. .................................... CNP ................... CNP ................................ Adresa ................ Adresa ............................. ................ Falsificarea Semnătură Semnătură acestor Dacă este cazul: de persoană bilete se Numele şi prenumele minorului ..... primire autorizată pedepseşte CNP ............................... conform Adresa ............................ L.S. legilor Semnătură persoană autorizată L.S. Data ................. Seria M.E.N. Seria M.E.N. Nr. Nr. NETRANSMISIBIL Bonul valoric se va utiliza exclusiv conform destinaţiei sale. Tipărit la C.N. Imprimeria Naţională S.A.

  NOTĂ:
  Conform art. I pct. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 403/2006 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, şi pentru aprobarea calendarului desfăşurării programului pe anul 2006, modelul bonului valoric se completează pe verso cu următorul text:
  "Beneficiarul acestui bon valoric este obligat să îl utilizeze până la data finală pentru achiziţionarea de calculatoare, stabilită prin calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare, aprobat prin hotărâre a Guvernului.
  Furnizorul de calculatoare este obligat să transmită bonul valoric comisiilor judeţene/comisiei constituite la nivelul municipiului Bucureşti, precum şi comisiilor constituite la nivelul instituţiilor de învăţământ superior până la data finală de depunere, stabilită prin calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare, aprobat prin hotărâre a Guvernului."
  __________