LEGE nr. 534 din 9 octombrie 2001
privind respingerea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 266/2000 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 18 octombrie 2001  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se respinge Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 266 din 7 decembrie 2000 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 din 15 decembrie 2000.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 6 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  OVIDIU CAMELIU PETRESCU
  -------