HOTĂRÂRE nr. 1.391 din 4 octombrie 2006 (*actualizata*)
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
(actualizată până la data de 20 decembrie 2011*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • --------------
  În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, şi al art. 135 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Anexa la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se inlocuieste cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.


  Articolul 3

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 4

  (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data intrarii în vigoare a Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.
  (2) Pe aceeasi data Hotărârea Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 31 ianuarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se abroga.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul administraţiei şi internelor,
  Anghel Andreescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul apararii,
  Corneliu Dobritoiu,
  secretar de stat
  p. Ministrul transporturilor,
  construcţiilor şi turismului,
  Constantin Dascalu,
  secretar de stat
  Ministrul sănătăţii publice,
  Gheorghe Eugen Nicolaescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu
  Bucureşti, 4 octombrie 2006.
  Nr. 1.391.


  Anexa 1

  REGULAMENT de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

  Capitolul I Dispozitii generale

  Dispozitii generale

  Articolul 1

  Participantii la trafic sunt obligati să respecte regulile de circulatie şi semnificatia mijloacelor de semnalizare rutiera, precum şi celelalte dispozitii din prezentul regulament.


  Articolul 2

  În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au urmatoarea semnificaţie:
  1. declivitate - inclinarea unui drum pe o portiune uniforma faţă de planul orizontal;
  2. viabilitatea drumului - starea tehnica corespunzătoare a părţii carosabile, constand în practicabilitatea permanenta a acesteia potrivit reglementarilor specifice sectorului de drum, lipsa obstacolelor şi existenta amenajarilor rutiere şi a mijloacelor de semnalizare, care să asigure fluenta şi siguranţa circulaţiei;
  3. cortegiu - grup de persoane care se deplaseaza pe drumul public insotind o ceremonie;
  4. grup organizat - doua sau mai multe persoane care au un conducator şi se deplaseaza sau stationeaza pe drumurile publice în baza unei autorizaţii eliberate de administratorul drumului public cu avizul politiei rutiere;
  5. retinerea permisului de conducere, a certificatului de inmatriculare sau de înregistrare ori a dovezii inlocuitoare a acestora - măsura tehnico-administrativa dispusa de politia rutiera constand în ridicarea documentului din posesia unei persoane şi pastrarea lui la sediul politiei rutiere până la solutionarea cauzei care a determinat aplicarea acestei măsuri;
  6. retragerea permisului de conducere - măsura tehnico-administrativa dispusa de politia rutiera în baza unui certificat medico-legal prin care titularul a fost declarat inapt medical, constand în retinerea documentului şi interzicerea dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie;
  7. retragerea certificatului de inmatriculare - măsura tehnico-administrativa dispusa de politia rutiera constand în retinerea documentului şi interzicerea dreptului de a pune în miscare pe drumurile publice vehiculul respectiv;
  8. retragerea plăcuţelor cu numărul de inmatriculare sau de înregistrare - măsura tehnico-administrativa dispusa de politia rutiera constand în demontarea plăcuţelor de pe vehicul şi pastrarea lor la sediul politiei rutiere până la încetarea cauzelor care au dus la aplicarea acestei măsuri;
  9. seful serviciului politiei rutiere - ofiterul de politie rutiera care indeplineste atribuţiile functiei de sef al serviciului politiei rutiere din structura unui inspectorat judetean de politie sau al Brigazii de Politie Rutiera din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucureşti;
  10. urgenta - situaţia de criza sau de pericol potenţial major care necesita deplasarea imediata pentru prevenirea producerii unor evenimente cu consecinte negative, pentru salvarea de vieti omenesti sau a integritatii unor bunuri ori pentru limitarea afectarii mediului înconjurător.


  Articolul 3

  (1) Administratorul drumului public este obligat să asigure viabilitatea acestuia.
  (2) În scopul desfăşurării în condiţii de siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, administratorul drumului public trebuie să realizeze amenajari rutiere pentru a determina participantii la trafic să respecte semnificatia semnalizarii rutiere.
  (3) Administratorul drumului public este obligat sa instaleze, la intrarea şi la ieşirea din localitate, indicatoare cu aceste semnificatii.
  (4) Proprietarul sau administratorul drumului de utilitate privată, deschis circulaţiei publice, este obligat sa instaleze la intrarea pe acesta indicatoare de reglementare şi panouri aditionale cu intervalul de timp în care este permis accesul vehiculelor şi pietonilor.
  (5) La intrarea pe un drum care nu este deschis circulaţiei publice, proprietarul sau administratorul acestuia este obligat sa instaleze, în loc vizibil, indicator cu semnificatia "Accesul interzis" şi panou cu inscripţia "Drum inchis circulaţiei publice".


  Articolul 4

  (1) Închiderea sau crearea de restrictii pentru circulatia vehiculelor ori a pietonilor pe drumurile publice se poate face numai pentru limitarea intensitatii traficului, pentru protectia unor sectoare de drum sau pentru executarea unor lucrari, în condiţiile stabilite de lege.
  (2) În cazul unor evenimente rutiere sau în situaţia în care siguranţa traficului rutier este periclitata datorita unor fenomene naturale, politia rutiera sau administratorul drumului public, cu avizul politiei rutiere, poate dispune restrictii temporare de circulatie, informand participantii la trafic cu privire la interdictie, durata acesteia şi rutele ocolitoare de deplasare.


  Articolul 5

  (1) Administratorul drumului public este obligat sa ia măsuri de inlaturare imediata a cauzelor evenimentelor rutiere datorate configuratiei, stării sau dotarii tehnice necorespunzatoare a acestuia.
  (2) În cazul producerii unor evenimente rutiere, administratorul drumului public este obligat sa îl curete, sa inlature obstacolele aflate pe partea carosabila şi sa readuca drumul la starea initiala.


  Articolul 6

  (1) Traseele pe care se efectueaza servicii regulate de transport public local de calatori, cu excepţia celor care efectueaza transport în regim de taxi, se stabilesc de către autorităţile administraţiei publice locale.
  (2) Statiile mijloacelor de transport public de persoane, inclusiv locurile de asteptare a clientilor pentru transportul în regim de taxi, se stabilesc de către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul politiei rutiere.
  (3) Pe drumurile din afara localitatilor administratorul drumului public este obligat sa amenajeze alveole pentru statiile mijloacelor de transport public de persoane.
  (4) Administratorul drumului public este obligat sa delimiteze statiile mijloacelor de transport public de persoane care nu sunt prevăzute cu alveole, prin aplicarea marcajului "Statie autobuz, troleibuz".
  (5) Pe sectoarele de drum cu risc sporit de accidente, de pe drumurile cu o latime mai mare de 7 m, administratorul drumului public este obligat sa amenajeze în zona de separare a sensurilor de circulatie, pe trecerile pentru pietoni, refugii pentru acestia, semnalizate corespunzător.
  (6) Statiile mijloacelor de transport public de persoane situate în apropierea intersectiilor se amenajeaza la cel puţin 50 m înainte sau după acestea.
  (7) Dacă în localităţi traseele mijloacelor de transport public de persoane traverseaza calea ferata la acelasi nivel, în ambele părţi înainte de trecere trebuie să existe statii de oprire la cel puţin 50 m de aceasta.


  Articolul 7

  (1) La intersectia unei cai ferate cu un drum public administratorul caii ferate este obligat să asigure planeitatea trecerii la nivel, iar împreună cu administratorul drumului public, sa stabileasca, sa instaleze, cu acordul politiei rutiere, şi sa intretina mijloacele de semnalizare a acesteia, potrivit competentelor.
  (2) La trecerea la nivel cu calea ferata administratorul acesteia şi cel al drumului public, împreună cu detinatorii terenurilor invecinate, sunt obligati sa inlature obstacolele şi sa interzica amplasarea de panouri, afise, instalaţii, precum şi constructii care ar diminua vizibilitatea din zona în care conducatorul de vehicul este obligat să se asigure.
  (3) La intersectia unui drum public cu o cale ferata industriala, administratorul şi/sau utilizatorul acesteia este obligat să asigure prezenta unui agent de cale ferata pentru oprirea traficului de vehicule şi pietoni până la trecerea vehiculului feroviar.
  (4) Dacă la trecerea la nivel cu calea ferata fără bariere nu se pot asigura cerinţele prevăzute la alin. (2), administratorul drumului public împreună cu cel al caii ferate, cu acordul politiei rutiere, iau măsuri, după caz, pentru:
  a) instalarea de bariere manuale sau dispozitive automate, în ordinea urgentei stabilite de aceste autorităţi;
  b) desfiintarea trecerii cu devierea circulaţiei rutiere pe alta trecere la nivel cu calea ferata invecinata, cu vizibilitate asigurata sau prevăzută cu bariera manuala;
  c) separarea fluxurilor de circulatie rutiera, respectiv feroviara, prin construirea unor pasaje subterane sau supraterane.


  Articolul 8

  (1) Lucrarile în zona drumului public se executa, în condiţiile stabilite prin autorizatie, de administratorul drumului ori al caii ferate, cu avizul politiei rutiere.
  (2) Executantul de lucrari în zona drumului public este obligat sa realizeze amenajarile rutiere aprobate în proiect, pentru a permite circulatia în siguranţa a participantilor la trafic.
  (3) Când lucrarile se efectueaza pe trotuar şi împiedica circulatia pe acesta, executantul lucrărilor este obligat sa construiasca pasaje pentru pietoni, separate de partea carosabila şi protejate corespunzător.
  (4) Executantul lucrărilor este obligat ca, la terminarea acestora, sa aduca drumul la starea initiala sau la cea stabilita prin proiect.
  (5) Administratorul drumului public sau al caii ferate este obligat sa verifice şi sa receptioneze lucrarile executate în zona drumului public numai dacă acestea corespund normelor de calitate prevăzute de lege şi avizelor obtinute anterior începerii lucrărilor.


  Capitolul II Vehiculele

  Vehiculele

  Secţiunea 1 Starea tehnica a vehiculelor şi controlul acesteia

  Starea tehnica a vehiculelor şi controlul acesteia

  Articolul 9

  (1) Până la inmatriculare sau înregistrare, vehiculele pot circula pe drumurile publice, fără inspecţie tehnica, în baza unei autorizaţii provizorii pentru circulatie, eliberata de autoritatea competentă, dacă indeplinesc normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere.
  (2) Se inspecteaza din punct de vedere tehnic, înainte de a fi repuse în circulatie, autovehiculele, tramvaiele sau remorcile cărora le-au fost efectuate reparatii în urma unor evenimente care au produs avarii grave la mecanismul de direcţie, instalatia de franare sau la structura de rezistenta a caroseriei ori a sasiului.

  § 1. Condiţiile minime de iluminare, semnalizare luminoasa şi avertizare sonora pe care trebuie să le indeplineasca autovehiculele, tramvaiele, remorcile, tractoarele folosite în exploatari agricole şi forestiere şi vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrari


  Articolul 10

  Autovehiculele, tractoarele folosite în exploatari agricole şi forestiere şi vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrari, tramvaiele şi remorcile trebuie să fie dotate, prin construcţie, cu instalaţii de iluminare, semnalizare luminoasa şi avertizare sonora, omologate, care să corespunda condiţiilor tehnice stabilite de autoritatea competentă.


  Articolul 11

  Autovehiculele destinate exclusiv transportului copiilor trebuie să aibă montat pe caroserie, în faţa şi în spate, indicatorul "Copii!".


  Articolul 12

  Autovehiculele care depasesc masa şi/sau gabaritul trebuie echipate cu urmatoarele dispozitive suplimentare de semnalizare:
  a) o placuta de identificare fluorescent-reflectorizanta, având fondul alb şi chenarul rosu, montata la partea din stanga faţa;
  b) marcaje fluorescent-reflectorizante aplicate la partea din spate a autovehiculului sau incarcaturii, cat mai aproape de marginile laterale, formate din benzi alternante albe şi rosii, descendente către exterior, dacă latimea autovehiculului depăşeşte 2,5 m;
  c) unul sau mai multe dispozitive speciale de avertizare luminoasa de culoare galbena, montate astfel încât lumina emisa de acestea să fie vizibila din faţa, din spate şi din ambele părţi laterale, precum şi dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare galbena montate pe părţile laterale la distanta de 1,5 m între ele;
  d) lumini montate pe părţile laterale ale incarcaturii ori vehiculului care depăşeşte latimea de 2,5 m, care trebuie să functioneze concomitent cu luminile de pozitie, precum şi un dispozitiv fluorescent-reflectorizant.


  Articolul 13

  Se interzice montarea la autovehicul, tractor folosit în exploatari agricole şi forestiere şi vehicul pentru efectuarea de servicii sau lucrari, tramvai ori remorca a luminilor de alta culoare sau intensitate, a altor lumini, dispozitive ori accesorii de avertizare decat cele omologate.

  § 2. Condiţiile tehnice minime pe care trebuie să le indeplineasca bicicletele, mopedele, vehiculele cu tractiune animala şi cele trase sau impinse cu mana


  Articolul 14

  În circulatia pe drumurile publice bicicleta trebuie să fie:
  a) prevăzută cu dispozitiv de franare eficace;
  b) prevăzută cu un sistem adecvat, functional, de direcţie;
  c) dotata cu sistem de avertizare sonora; se interzic echiparea şi folosirea sistemelor de avertizare sonora specifice autovehiculelor;
  d) echipata în faţa cu lumina de culoare alba sau galbena, iar în spate cu lumina de culoare rosie şi cu cel puţin un dispozitiv fluorescent-reflectorizant, vizibil, de aceeasi culoare;
  e) echipata cu elemente sau dispozitive care, în miscare, formeaza un cerc continuu, fluorescent-reflectorizante de culoare portocalie fixate pe spitele rotilor.


  Articolul 15

  Remorca atasata unei biciclete trebuie să fie echipata, în partea din spate, cu un dispozitiv fluorescent-reflectorizant de culoare rosie, iar dacă lumina din spate a bicicletei este obturata de remorca, aceasta trebuie să fie echipata şi cu o lumina de culoare rosie.


  Articolul 16

  (1) În circulatia pe drumurile publice mopedul trebuie să fie echipat cu:
  a) instalatie de franare eficace;
  b) sistem de avertizare sonora;
  c) instalatie de evacuare a gazelor de ardere care să respecte normele de poluare fonica şi de protecţie a mediului;
  d) lumina de culoare alba în faţa, respectiv lumina şi dispozitiv fluorescent-reflectorizant de culoare rosie în spate;
  e) lumini de culoare galbena pentru semnalizarea schimbarii directiei de mers, în faţa şi în spate;
  f) placuta cu numărul de înregistrare, amplasata la partea din spate a mopedului fără a obtura vizibilitatea sistemului de iluminare şi semnalizare.
  (2) Se interzice montarea la moped a luminilor de alta culoare sau intensitate, a altor lumini, dispozitive ori accesorii de avertizare decat cele omologate.


  Articolul 17

  (1) Vehiculul cu tractiune animala trebuie să fie dotat în faţa cu doua dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare alba, iar în spate, cu doua dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare rosie, omologate, montate cat mai aproape de marginile exterioare ale vehiculului.
  (2) Placutele cu numărul de înregistrare se amplaseaza în locuri unde se asigura permanent vizibilitatea acestora, una pe partea stanga şi una la partea din spate a vehiculului.
  (3) Atunci când ploua torential, ninge abundent sau este ceata densa ori în alte condiţii meteorologice care reduc vizibilitatea, precum şi pe timpul noptii vehiculul cu tractiune animala trebuie să fie dotat în plus, în partea laterala stanga, cu cel puţin o lumina de culoare alba sau galbena, situata mai sus de nivelul rotilor.
  (4) Mijloacele de semnalizare prevăzute la alin. (1), precum şi dispozitivul care asigura lumina de culoare alba sau galbena conform prevederilor alin. (3) trebuie mentinute curate şi intacte, iar vizibilitatea lor sa nu fie obturata de elementele constructive ale vehiculului sau de incarcatura transportata.
  (5) Conducatorul vehiculului cu tractiune animala trebuie să aplice pe harnasamentul animalului tragator materiale reflectorizante pentru ca acesta să fie observat cu usurinta de către ceilalti participanti la trafic.


  Articolul 18

  Vehiculul tras sau impins cu mana trebuie să fie prevăzut, în faţa şi în spate, cu cate un dispozitiv fluorescent-reflectorizant omologat, de culoare alba, respectiv rosie.


  Secţiunea a 2-a Inmatricularea şi inregistrarea vehiculelor

  Inmatricularea şi inregistrarea vehiculelor
  § 1. Inmatricularea şi inregistrarea vehiculelor


  Articolul 19

  Autorităţile competente pentru inmatricularea şi radierea autovehiculelor şi remorcilor sunt serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi inmatriculare a vehiculelor, sub coordonarea Directiei regim permise de conducere şi inmatriculare a vehiculelor.


  Articolul 20

  (1) La inmatriculare, autovehiculului sau remorcii i se atribuie plăcuţe cu numărul de inmatriculare şi se elibereaza certificatul de inmatriculare.
  (2) Placutele cu numărul de inmatriculare trebuie să aibă fondul reflectorizant de culoare alba şi literele şi cifrele, în relief, de culoare neagra, albastra sau rosie.
  (3) În certificatul de inmatriculare se inscriu, obligatoriu, numărul de inmatriculare atribuit, precum şi numărul de identificare al autovehiculului sau remorcii.


  Articolul 21

  (1) Autovehiculul, tramvaiul, remorca sau mopedul ce nu poate fi identificat din cauza lipsei, alterarii sau distrugerii elementelor de identificare poansonate sau stantate de constructor, precum şi autovehiculul sau remorca asamblate din piese ce nu pot fi identificate sau cele pentru care nu se poate stabili identitatea unuia sau mai multor deţinători ori proprietari succesivi nu pot fi omologate în vederea admiterii în circulatia pe drumurile publice. Se exceptează autovehiculul şi remorca pentru care politia poate stabili provenienţă legala a acestora.
  (2) Autovehiculele şi remorcile reclamate ca fiind furate în România sau în strainatate şi date în urmărire de Inspectoratul General al Politiei Române nu se inmatriculeaza.
  (3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) autovehiculele şi remorcile pentru care organul de urmărire penala a emis o dispoziţie prin care se permite inmatricularea până la finalizarea cercetarilor, caz în care în certificatul de inmatriculare şi în cartea de identitate a vehiculului se inscrie menţiunea "Autovehicul declarat furat din (tara) la data de ....... .".
  (4) Circulatia vehiculelor prevăzute la alin. (3) este permisa doar pe teritoriul României.


  Articolul 22

  La înregistrare, vehiculelor li se atribuie plăcuţe cu un singur numar de înregistrare, care trebuie să aibă:
  a) fondul reflectorizant de culoare galbena, iar literele şi cifrele, în relief, de culoare neagra, pentru vehiculele înregistrate la consiliile locale;
  b) fondul reflectorizant de culoare alba, iar literele şi cifrele, în relief, de culoare neagra, pentru autovehiculele care se înregistrează la Ministerul Apararii, Ministerul Administraţiei şi Internelor sau, după caz, la Serviciul Roman de Informaţii.

  § 2. Numerele de inmatriculare sau de înregistrare, cele provizorii şi de probe ale autovehiculelor sau tramvaielor


  Articolul 23

  (1) La inmatriculare, fiecarui autovehicul şi fiecarei remorci li se atribuie cate un numar de inmatriculare compus din indicativul judeţului sau al municipiului Bucureşti, numărul de ordine, format din cifre arabe, şi o combinaţie de trei litere cu caractere latine majuscule.
  (2) Numerele de inmatriculare ale autovehiculelor şi remorcilor aparţinând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi membrilor acestora, precum şi altor organizaţii şi persoane straine cu statut diplomatic, care îşi desfăşoară activitatea în România, sunt compuse din indicativul CD, CO sau TC, după caz, şi numărul de ordine.
  (3) În cazul numarului de inmatriculare temporara, la indicativul judeţului sau al municipiului Bucureşti şi numărul de ordine se adauga luna şi anul în care expira valabilitatea înmatriculării.
  (4) La autorizarea provizorie a circulaţiei autovehiculului sau remorcii se atribuie un numar compus din indicativul judeţului sau al municipiului Bucureşti şi numărul de ordine.
  (5) La inmatricularea pentru probe a autovehiculului sau a remorcii se atribuie un numar compus din indicativul judeţului sau al municipiului Bucureşti, numărul de ordine şi inscrisul "PROBE".
  (6) La data înmatriculării, înregistrării sau autorizarii pentru circulatie se elibereaza şi placutele cu numărul atribuit.


  Articolul 24

  (1) Numerele de inmatriculare se atribuie la rand, în ordine crescatoare.
  (2) La inmatriculare, proprietarul vehiculului poate solicita, cu plata tarifelor în vigoare, atribuirea unei combinatii preferenţiale a numarului de inmatriculare.
  (3) Nu pot fi atribuite combinatiile de litere care pot avea o semnificaţie obscena sau cele care pot conduce la asocierea cu denumirile unor autorităţi publice, dacă acestea solicita în scris autorităţii emitente restrictionarea atribuirii unei anumite combinatii a numarului de inmatriculare. Persoanele care deţin deja vehicule înmatriculate cu numere restrictionate ulterior pot utiliza în continuare numerele în cauza, dar numai până la înstrăinarea vehiculului.
  (4) La transferul dreptului de proprietate asupra unui vehicul, numărul de inmatriculare şi placutele aferente se transfera automat fără plata noului proprietar, dacă acesta are domiciliul sau sediul în acelasi judet cu fostul proprietar şi dacă fostul proprietar nu a optat pentru pastrarea combinatiei numarului de inmatriculare respectiv. Noul proprietar poate solicita atribuirea unei combinatii preferenţiale a numarului de inmatriculare, cu plata tarifelor în vigoare.


  Articolul 25

  (1) Numărul de înregistrare al vehiculelor înregistrate la consiliile locale se compune din denumirea localităţii şi denumirea abreviata a judeţului, scrise cu litere cu caractere latine majuscule, precum şi dintr-un numar de ordine, format din cifre arabe.
  (2) Numărul de înregistrare al autovehiculelor înregistrate la Ministerul Apararii, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi, după caz, la Serviciul Roman de Informaţii se compune din abrevierea denumirii institutiei, scrisa cu litere cu caractere latine majuscule, precum şi dintr-un numar de ordine, format din cifre arabe.


  Articolul 26

  (1) Proprietarul sau deţinătorul legal trebuie să fixeze placutele cu numărul de inmatriculare ori de înregistrare în locurile special destinate, la partea din faţa şi din spate a autovehiculului sau tramvaiului, după caz, iar la motocicleta şi la remorca, numai la partea din spate.
  (2) Se interzice circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care nu au montate placutele cu numărul de inmatriculare sau, după caz, de înregistrare, în locurile stabilite.


  Secţiunea a 3-a Oblibaţiile proprietarilor sau deţinătorilor de vehicule

  Oblibaţiile proprietarilor sau deţinătorilor de vehicule

  Articolul 27

  (1) Proprietarul de autovehicul sau remorca, cu domiciliul, sediul ori reşedinţa în România, este obligat:
  a) sa declare autorităţii emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de inmatriculare, în cel mult 48 de ore de la constatare;
  b) să depună imediat la autoritatea emitenta originalul certificatului de inmatriculare, dacă, după obtinerea duplicatului, a reintrat în posesia acestuia.
  (2) Persoanele juridice detinatoare de vehicule au, pe lângă cele prevăzute la alin. (1), şi urmatoarele obligaţii:
  a) sa verifice starea tehnica a vehiculelor, sa faca menţiuni despre aceasta în foaia de parcurs sau ordinul de serviciu şi sa nu permita ieşirea în circulatie a celor care nu indeplinesc condiţiile tehnice;
  b) sa elibereze foaie de parcurs sau ordin de serviciu pentru vehiculele care se deplaseaza în cursa;
  c) sa nu permita conducerea vehiculului de către persoane care nu poseda permis de conducere corespunzător sau atestat profesional;
  d) sa nu permita conducătorilor de vehicule sa plece în cursa sub influenţa bauturilor alcoolice, a substanţelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora ori intr-o stare accentuata de oboseala;
  e) sa tina seama de observatiile facute de politisti sau de conducătorii de vehicule în foaia de parcurs;
  f) sa anunte imediat politia despre orice accident de circulatie în care sunt implicati conducătorii de vehicule proprii care nu poseda documente de constatare a acestuia;
  g) sa verifice respectarea timpilor de repaus şi de odihnă, precum şi a regimului legal de viteza, prin citirea înregistrărilor aparatelor de control al timpilor de odihnă şi al vitezei de deplasare;
  h) sa verifice existenta autorizatiei speciale de transport şi respectarea condiţiilor inscrise în aceasta.


  Articolul 28

  (1) Detinatorii de vehicule pot monta pe acestea sisteme sonore antifurt.
  (2) Durata semnalului emis de sistemul prevăzut la alin. (1) nu trebuie să fie mai mare de un minut, iar intensitatea acestuia nu trebuie să depăşească pragul fonic prevăzut în reglementarile legale în vigoare.
  (3) Se interzice montarea pe vehicule a sistemelor sonore antifurt care se declanseaza la trecerea, în imediata apropiere, a altui vehicul.


  Capitolul III Permisul de conducere

  Permisul de conducere

  Articolul 29

  (1) De la data aderarii României la Uniunea Europeana, pentru a fi inscris la o unitate autorizata în vederea pregatirii teoretice şi practice pentru obtinerea permisului de conducere, solicitantul trebuie să faca dovada ca este apt din punct de vedere psihologic.
  (2) Înainte de a urma cursurile practice de invatare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice, solicitantul trebuie să faca dovada pregatirii teoretice, intr-o unitate autorizata, în vederea obtinerii permisului de conducere.
  (3) Pregătirea practica a persoanei prevăzute la alin. (2), în vederea obtinerii permisului de conducere valabil pentru oricare dintre categoriile A, B, BE şi subcategoriile A1 şi B1, se poate efectua şi de către un instructor auto autorizat în condiţiile legii, care a incheiat un contract cu unitatea autorizata în care solicitantul a efectuat pregătirea teoretica.
  --------------
  Alin. (3) al art. 29 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 56 din 24 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2007.
  (4) Pot efectua cursurile practice de invatare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice şi persoanele care nu au inca vârsta minima prevăzută de prezentul regulament pentru categoria sau subcategoria din care face parte vehiculul respectiv, dar nu cu mai mult de 3 luni înainte de implinirea acesteia sau, dacă urmeaza cursurile unei institutii de invatamant preuniversitar cu profil auto, nu cu mai mult de 1 an înainte de implinirea varstei.
  --------------
  Alin. (4) al art. 29 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 56 din 24 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2007.


  Articolul 30

  Permisul de conducere se elibereaza pentru una sau mai multe dintre urmatoarele categorii şi subcategorii de vehicule:
  a) CATEGORIA A: motocicleta cu sau fără atas;
  b) CATEGORIA B:
  1. autovehiculul a cărui masă totala maxima autorizata nu depăşeşte 3.500 kg şi al cărui numar de locuri pe scaune, în afara conducătorului, nu este mai mare de 8;
  2. ansamblul format dintr-un autovehicul tragator din categoria B şi o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depăşeşte 750 kg;
  3. ansamblul de vehicule a cărui masă totala maxima autorizata nu depăşeşte 3.500 kg, format dintr-un autovehicul tragator din categoria B şi o remorca, a carei masa totala maxima autorizata nu depăşeşte masa proprie a autovehiculului tragator;
  c) CATEGORIA BE: ansamblul format dintr-un autovehicul tragator din categoria B şi o remorca a carei masa totala maxima autorizata depăşeşte 750 kg, iar masa totala maxima autorizata a intregului ansamblu depăşeşte 3.500 kg;
  d) CATEGORIA C:
  1. autovehiculul, altul decat cel din categoria D, a cărui masă totala maxima autorizata este mai mare de 3.500 kg;
  2. ansamblul format dintr-un autovehicul din categoria C şi o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depăşeşte 750 kg;
  e) CATEGORIA CE: ansamblul de vehicule constand dintr-un autovehicul tragator din categoria C şi o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg;
  f) CATEGORIA D: autovehiculul destinat transportului de persoane având mai mult de 8 locuri pe scaune, în afara locului conducătorului. Autovehiculului din această categorie i se poate atasa o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depăşeşte 750 kg;
  g) CATEGORIA DE: ansamblul de vehicule constand dintr-un autovehicul tragator din categoria D şi o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg. Remorca nu trebuie să fie destinata transportului de persoane;
  h) CATEGORIA Tr: tractor, masini şi utilaje autopropulsate agricole, forestiere sau pentru lucrari;
  i) CATEGORIA Tb: troleibuz;
  j) CATEGORIA Tv: tramvai;
  k) SUBCATEGORIA A1: motocicleta cu o capacitate care nu depăşeşte 125 cmc şi o putere care nu depăşeşte 11 kW;
  l) SUBCATEGORIA B1: autovehiculul cu trei sau patru roti având masa proprie peste 400 kg, dar nu mai mare de 550 kg, şi echipat cu un motor cu ardere interna cu capacitate cilindrică mai mare de 45 cmc sau cu orice alt motor cu o putere echivalenta ori cu viteza prin construcţie mai mare de 50 km/h;
  m) SUBCATEGORIA C1: autovehiculul, altul decat cel din categoria D, a cărui masă totala maxima autorizata este de peste 3.500 kg, dar nu mai mare de 7.500 kg. Autovehiculului din această categorie i se poate atasa o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depăşeşte 750 kg;
  n) SUBCATEGORIA C1E: ansamblul de vehicule constand dintr-un autovehicul tragator din subcategoria C1 şi o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg, cu condiţia ca masa totala maxima autorizata a ansamblului sa nu depăşească 12.000 kg, iar masa totala maxima autorizata a remorcii sa nu depăşească masa proprie a autovehiculului tragator;
  o) SUBCATEGORIA D1:
  1. autovehiculul destinat transportului de persoane având cel puţin 9 locuri pe scaune, dar nu mai mult de 16, în afara locului conducătorului;
  2. ansamblul de vehicule format dintr-un autovehicul tragator din subcategoria D1 şi o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depăşeşte 750 kg;
  p) SUBCATEGORIA D1E: ansamblul de vehicule constand dintr-un autovehicul tragator din subcategoria D1 şi o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg, cu condiţia ca masa totala maxima autorizata a ansamblului sa nu depăşească 12.000 kg, iar masa totala maxima autorizata a remorcii sa nu depăşească masa proprie a autovehiculului tragator. Remorca nu trebuie să fie destinata transportului de persoane.


  Articolul 31

  Traseele pe care se poate invata conducerea unui autovehicul sau tramvai ori, după caz, se poate sustine examenul pentru obtinerea permisului de conducere se stabilesc de către politia rutiera.


  Articolul 32

  (1) Autorităţile competente care examineaza persoanele în vederea obtinerii permisului de conducere sunt serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi inmatriculare a vehiculelor din cadrul institutiei prefectului pe raza careia candidatii îşi au domiciliul sau reşedinţa.
  (2) Membrii misiunilor diplomatice, ai oficiilor consulare şi ai reprezentantelor internationale acreditate în România se pot prezenta la examen în vederea obtinerii permisului de conducere în condiţiile stabilite prin protocol de către Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Afacerilor Externe.
  (3) Examinarea la probele teoretice şi practice pentru obtinerea permisului de conducere poate fi efectuata şi în alte localităţi decat în municipiul reşedinţa de judet în care candidatii îşi au domiciliul sau reşedinţa, în baza ordinului prefectului unităţii administrativ-teritoriale respective.


  Articolul 33

  (1) Persoana care solicită examinarea în vederea obtinerii permisului de conducere trebuie să indeplineasca urmatoarele condiţii:
  a) să aibă vârsta de cel puţin 16 ani impliniti, pentru subcategoriile A1 şi B1;
  b) să aibă vârsta de cel puţin 18 ani impliniti, pentru categoriile A, B, BE, C, C1, CE, C1E şi Tr;
  -------------
  Litera b) a alin. (1) al art. 33 a fost modificata de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 56 din 24 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2007.
  c) să aibă vârsta de cel puţin 21 ani impliniti, pentru categoriile D, DE, Tb şi Tv, precum şi pentru subcategoriile D1 şi D1E;
  -------------
  Litera c) a alin. (1) al art. 33 a fost modificata de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 56 din 24 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2007.
  d) să fie apta din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din categoriile şi subcategoriile pentru care solicită examinarea;
  e) sa nu fi fost condamnata, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infractiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vatamare cauzatoare de moarte, vatamare corporala grava, talharie sau de furt al unui autovehicul;
  f) sa faca dovada ca indeplineste condiţiile prevăzute de art. 116 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru prezentarea la examen în vederea obtinerii unui nou permis de conducere, în cazul în care a fost condamnata printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru una dintre infractiunile prevăzute la lit. e);
  g) să fie apta din punct de vedere psihologic pentru a conduce autovehicule sau tramvaie pe drumurile publice.
  (2) Condiţia prevăzută la lit. g) a alin. (1) opereaza până la data aderarii României la Uniunea Europeana.


  Articolul 34

  (1) Pentru programarea la examen în vederea obtinerii permisului de conducere, dosarul personal al solicitantului trebuie să conţină urmatoarele documente:
  a) cererea-tip, semnata de solicitant;
  b) fisa de scolarizare în care se consemneaza şi avizul medicului "apt pentru conducerea vehiculelor" din categoria sau subcategoria pentru care se solicita examinarea. Fisa medicală se păstrează la unitatea autorizata care a pregatit candidatul;
  c) certificatul de cazier judiciar;
  d) copia actului de identitate;
  e) chitantele de plată a taxelor aferente obtinerii permisului de conducere.
  (2) Programarea la primul examen a candidaţilor pentru obtinerea permisului de conducere se efectueaza de către unitatile autorizate la care acestia au urmat cursurile de pregatire teoretica şi practica.
  (3) Titularul unui permis de conducere care solicită obtinerea de noi categorii sau subcategorii trebuie să depună la dosarul de examinare, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), şi o copie a permisului de conducere.
  (4) Cetateanul român cu domiciliul în strainatate care solicită obtinerea permisului de conducere trebuie să depună la dosarul de examinare, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), o declaratie autentificata la notarul public din care să rezulte că nu mai poseda un alt permis de conducere eliberat de o autoritate străină, dreptul de a conduce nu i-a fost suspendat ori anulat, precum şi documente din care să rezulte ca are o locuinta deţinută în proprietate sau inchiriata în România.


  Articolul 35

  (1) Examenul pentru obtinerea permisului de conducere consta în:
  a) proba teoretica, de cunoastere a reglementarii circulaţiei rutiere, a notiunilor elementare de mecanica şi a notiunilor de prim ajutor. Examinarea la proba teoretica se poate face, în condiţiile legii, în limba minoritatii naţionale sau intr-o limbă de circulatie internationala, potrivit solicitarii celui examinat;
  b) proba practica de conducere a autovehiculului în traseu, corespunzătoare categoriei de permis solicitat, cu excepţia categoriei A şi subcategoriei A1, pentru care se verifica numai indemanarea în conducere în poligoane special amenajate.
  (2) Persoana cu handicap fizic poate sustine examenul pentru obtinerea permisului de conducere pentru categoriile A şi/sau B dacă autovehiculul utilizat la examinare este adaptat infirmitatii acesteia.
  (3) Examinarea candidaţilor care solicită obtinerea permisului de conducere pentru mai multe categorii sau subcategorii se poate efectua în zile diferite, pentru fiecare categorie sau subcategorie în parte.
  -------------
  Alin. (3) al art. 35 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 56 din 24 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2007.


  Articolul 36

  (1) Rezultatul examinarii la proba teoretica şi la proba practica se consemneaza prin calificativul "admis" sau "respins".
  (2) Persoana declarata "admis" la proba teoretica, dar care nu se prezinta la proba practica de conducere a vehiculului în traseu într-un termen de cel mult un an de la data absolvirii cursurilor este declarata "respins", urmand să efectueze un nou curs de pregatire.
  (3) Persoana declarata "respins" se poate programa la un nou examen după cel puţin 15 zile de la data la care a fost declarata "respins", dar nu mai tarziu de un an de la absolvirea cursurilor, în caz contrar urmand să efectueze un nou curs de pregatire.


  Articolul 37

  Permisul de conducere se elibereaza de către serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi inmatriculare a vehiculelor la care candidatii au sustinut examinarea, potrivit art. 32.


  Articolul 38

  (1) Posesorul permisului de conducere pentru categoria A are dreptul sa conduca o motocicleta cu o putere care depăşeşte 25 kW sau un raport putere/greutate care depăşeşte 0,16 kW/kg ori o motocicleta cu atas cu un raport putere/greutate care depăşeşte 0,16 kW/kg, numai dacă are o experienta de minimum 2 ani pe o motocicleta cu specificatii tehnice inferioare sau dacă persoana are 21 de ani şi promovează un test specific de cunoştinţe şi comportament.
  (2) Posesorul unui permis de conducere valabil numai pentru categoria Tr are dreptul sa conduca şi un ansamblu de vehicule format dintr-un tractor şi una sau doua remorci.
  (3) Posesorul permisului de conducere valabil pentru una dintre categoriile B, C sau CE are dreptul sa conduca şi vehicule din categoria Tr.
  (4) Posesorul unui permis de conducere valabil pentru categoriile D sau DE are dreptul sa conduca şi vehicule din categoria Tb - troleibuz.


  Articolul 39

  (1) Persoana care solicită examinarea în vederea obtinerii permisului de conducere valabil pentru categoriile C sau D ori subcategoriile C1 sau D1 trebuie să fi obţinut anterior dreptul de a conduce autovehicule din categoria B sau, după caz, sa fi fost declarata "admis" la examenul pentru obtinerea permisului de conducere pentru categoria B.
  (2) Persoana care solicită examinarea în vederea obtinerii permisului de conducere pentru categoriile BE, CE, DE ori subcategoriile C1E sau D1E trebuie să fi obţinut anterior dreptul de a conduce autovehicule din categoriile B, C, D ori subcategoriile C1 sau D1 sau, după caz, sa fi fost declarata "admis" la examenul pentru obtinerea permisului de conducere pentru categoriile B, C, D ori subcategoriile C1 sau D1.
  -------------
  Art. 39 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 56 din 24 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2007.


  Articolul 40

  (1) Permisul de conducere valabil pentru o categorie da dreptul de a conduce şi autovehiculele din subcategoria pe care aceasta o include.
  (2) Permisul de conducere valabil pentru categoriile CE sau DE este valabil şi pentru conducerea ansamblului de vehicule din categoria BE, dacă titularul acestuia poseda şi permis pentru categoria B.
  (3) Permisul de conducere valabil pentru categoria CE este valabil şi pentru categoria DE, dacă titularul acestuia poseda şi permis pentru categoria D.
  (4) Permisul de conducere valabil pentru subcategoria C1E este valabil şi pentru subcategoria D1E, dacă titularul are vârsta de cel puţin 21 de ani.
  (5) Permisul de conducere pentru subcategoriile D1 sau D1E este valabil şi pentru conducerea vehiculelor din subcategoriile C1 sau, respectiv, C1E.


  Articolul 41

  (1) Autovehiculele destinate invatarii conducerii, cu excepţia motocicletelor, vor fi dotate cu dubla comanda pentru frana şi ambreiaj.
  (2) Autovehiculele prevăzute la alin. (1) vor fi echipate cu o caseta având inscripţia "Şcoala", cu dimensiunile şi caracteristicile prevăzute în actele normative în vigoare. Fac excepţie autobuzele, troleibuzele şi tramvaiele, care vor avea inscripţia "Şcoala" aplicata pe părţile laterale, în faţa şi în spate.


  Articolul 42

  Permisul de conducere eliberat de o autoritate străină se preschimba, în condiţiile legii, de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi inmatriculare a vehiculelor din cadrul institutiei prefectului pe raza careia titularul are domiciliul sau, în cazul cetatenilor straini şi al cetatenilor români cu domiciliul în strainatate, reşedinţa.


  Articolul 43

  Titularul permisului de conducere trebuie să declare pierderea, furtul sau distrugerea acestui document autorităţii emitente, în cel mult 48 de ore de la constatare, şi să solicite eliberarea unui nou permis de conducere.


  Articolul 44

  (1) Eliberarea unui nou permis de conducere se efectueaza, în condiţiile legii, în baza urmatoarelor documente:
  a) fisa deţinătorului permisului de conducere;
  b) originalul şi copia actului de identitate;
  c) dovada platii contravalorii permisului de conducere şi a taxei de eliberare a acestui document;
  d) permisul de conducere a cărui preschimbare se solicita, în original, dacă acesta exista;
  e) fisa medicală tip din care să rezulte ca este apt pentru a conduce autovehicule sau tramvaie, dacă solicitarea preschimbarii s-a facut după expirarea valabilităţii administrative a permisului de conducere.
  (2) Pe lângă documentele prevăzute la alin. (1) solicitantul trebuie să prezinte, în cazul schimbarii numelui, documentul care atesta acest lucru, în original şi copie.
  (3) În situaţia cetatenilor români care au domiciliul în România şi se afla temporar în strainatate, eliberarea unui nou permis de conducere se poate face prin intermediul altei persoane, pe bază de procura speciala, autentificata de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României ori, dacă a fost data în faţa autorităţilor straine, sa indeplineasca condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicata apostila "conform Convenţiei cu privire la suprimarea cerinței supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobata prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare". Mandatarul va prezenta documentele prevăzute la alin. (1), în urmatoarele condiţii:
  a) fisa deţinătorului permisului de conducere trebuie să fie semnata de titularul permisului de conducere în faţa unui functionar diplomatic;
  b) actul care atesta starea de sănătate, precum şi doua fotografii de data recenta ale titularului, din care una aplicata pe procura speciala eliberata mandatarului, iar a doua pe fisa deţinătorului permisului de conducere, trebuie să fie vizate de misiunea diplomatica;
  c) declaratia pe proprie raspundere a titularului, data în faţa functionarului diplomatic, din care să rezulte că nu mai detine un alt permis de conducere naţional cu excepţia celui depus pentru preschimbare.


  Articolul 45

  Permisul de conducere al conducătorului auto decedat se preda de către persoana care îl detine, în termen de 30 de zile, autorităţii emitente.


  Capitolul IV Semnalizarea rutiera

  Semnalizarea rutiera

  Articolul 46

  (1) Semnificatia, precum şi dimensiunile mijloacelor de semnalizare rutiera, forma, simbolul, culoarea şi condiţiile de execuţie, amplasarea, instalarea şi aplicarea acestora se stabilesc în conformitate cu standardele în domeniu.
  (2) Semnalizarea rutiera în tunele sau pe viaducte se asigura, se realizează şi se intretine de către administratorul acestora.


  Secţiunea 1 Semnalele luminoase

  Semnalele luminoase
  § 1. Semnalele luminoase pentru dirijarea circulaţiei vehiculelor


  Articolul 47

  (1) Semnalele luminoase sunt lumini albe sau colorate diferit, emise succesiv, continuu sau intermitent, de unul sau mai multe corpuri de iluminat care compun un semafor.
  (2) După numărul corpurilor de iluminat, semafoarele sunt:
  a) cu un corp de iluminat, cu lumina intermitenta de avertizare;
  b) cu doua corpuri de iluminat, pentru pietoni şi biciclisti;
  c) cu trei corpuri de iluminat, pentru vehicule;
  d) cu patru sau mai multe corpuri de iluminat, pentru tramvaie.
  (3) Semafoarele se monteaza în axul vertical al stalpului sau pe consola, pe portal ori suspendate pe cabluri, succesiunea culorilor lentilelor, de sus în jos, fiind urmatoarea:
  a) la semaforul cu trei culori ordinea semnalelor este: rosu, galben, verde;
  b) la semaforul cu doua culori ordinea semnalelor este: rosu, verde;
  c) la semaforul pentru tramvaie sunt dispuse trei pe orizontala la partea superioara şi unul la partea inferioara, toate cu lumina alba.


  Articolul 48

  (1) Semafoarele care emit semnale luminoase pentru dirijarea circulaţiei în intersectii se instaleaza obligatoriu înainte de intersectie, astfel încât să fie vizibile de la o distanta de cel puţin 50 m. Acestea pot fi repetate în mijlocul, deasupra ori de cealalta parte a intersectiei.
  (2) Semnificatia semnalelor luminoase pentru dirijarea circulaţiei vehiculelor este valabila pe întreaga latime a părţii carosabile deschise circulaţiei conducătorilor cărora li se adreseaza. Pe drumurile cu doua sau mai multe benzi pe sens, pentru direcţii diferite, delimitate prin marcaje longitudinale, semafoarele se pot instala deasupra uneia sau unora dintre benzi, caz în care semnificatia semnalelor luminoase se limiteaza la banda sau benzile astfel semnalizate.


  Articolul 49

  Pe lampile de culoare rosie sau verde ale semafoarelor pot fi aplicate sageti de culoare neagra care indica directiile de deplasare corespunzătoare acestora. În acest caz interdictia sau permisiunea de trecere impusa de semnalul luminos este limitata la directia sau directiile indicate prin aceste sageti. Aceeasi semnificaţie o au şi sagetile aplicate pe panourile aditionale ce însoţesc, la partea inferioara, semafoarele. Sageata pentru mersul înainte are vârful în sus.


  Articolul 50

  (1) Semafoarele pentru tramvaie au forma de caseta cu patru corpuri de iluminat de culoare alba, dintre care trei sunt pozitionate orizontal şi unul sub cel din mijloc, insotite de panouri cu semne aditionale.
  (2) Semnalul de libera trecere pentru tramvaie este dat de combinatia luminoasa a lampii inferioare cu una dintre cele trei lampi situate la partea superioara pentru indicarea directiei.
  (3) Semnalul de interzicere a trecerii tramvaiului este dat de iluminarea concomitenta a celor trei lumini din partea superioara a casetei.


  Articolul 51

  (1) Semnalul de culoare verde permite trecerea.
  (2) Când semaforul este insotit de una sau mai multe lampi care emit lumina intermitenta de culoare verde sub forma uneia sau unor sageti pe fond negru către dreapta, acestea permit trecerea numai în directia indicată, oricare ar fi în acel moment semnalul în functiune al semaforului.


  Articolul 52

  (1) Semnalul de culoare rosie interzice trecerea.
  (2) La semnalul de culoare rosie vehiculul trebuie oprit inaintea marcajului pentru oprire sau, după caz, pentru trecerea pietonilor, iar în lipsa acestuia, în dreptul semaforului. Dacă semaforul este instalat deasupra ori de cealalta parte a intersectiei, în lipsa marcajului pentru oprire sau pentru trecerea pietonilor, vehiculul trebuie oprit înainte de marginea părţii carosabile a drumului ce urmeaza a fi intersectat.
  (3) Atunci când semnalul de culoare rosie funcţionează concomitent cu cel de culoare galbena, acesta anunta aparitia semnalului de culoare verde.


  Articolul 53

  (1) Când semnalul de culoare galbena apare după semnalul de culoare verde, conducatorul vehiculului care se apropie de intersectie nu trebuie să treaca de locurile prevăzute la art. 52 alin. (2), cu excepţia situaţiei în care, la aparitia semnalului, se afla atât de aproape de acele locuri încât nu ar mai putea opri vehiculul în condiţii de siguranţă.
  (2) Semnalul de culoare galbena intermitent permite trecerea, conducatorul de vehicul fiind obligat sa circule cu viteza redusa, să respecte semnificatia semnalizarii rutiere şi a regulilor de circulatie aplicabile în acel loc.


  Articolul 54

  În intersectii dirijarea circulaţiei tramvaielor se poate realiza şi prin semafoare având semnale luminoase de culoare alba, corelate cu semnalele luminoase pentru dirijarea circulaţiei celorlalte vehicule.


  Articolul 55

  Semnalul luminos destinat numai dirijarii circulaţiei bicicletelor are în campul sau imaginea unei biciclete de culoare rosie, respectiv verde pe fond negru. Aceeasi destinatie o are şi semnalul luminos al unui semafor insotit de un panou aditional pe care figurează o bicicleta.


  Articolul 56

  (1) Când deasupra benzilor de circulatie sunt instalate dispozitive care emit semnale rosii şi verzi, acestea sunt destinate semnalizarii benzilor cu circulatie reversibila. Semnalul rosu, având forma a doua bare incrucisate, interzice accesul vehiculelor pe banda deasupra careia se găseşte, iar semnalul verde, de forma unei sageti cu vârful în jos, permite intrarea vehiculelor şi circulatia pe acea banda.
  (2) Semnalul luminos intermediar care are forma unei sau unor sageti de culoare galbena ori alba cu vârful orientat către dreapta sau stanga jos anunta schimbarea semnalului verde, în cazul benzilor cu circulatie reversibila, ori faptul ca banda deasupra careia se afla este pe punctul de a fi inchisa circulaţiei conducătorilor cărora li se adreseaza, acestia fiind obligati să se deplaseze pe banda sau benzile indicate de sageti.


  Articolul 57

  Conducatorul vehiculului care intra intr-o intersectie la culoarea verde a semaforului este obligat să respecte şi semnificatia indicatoarelor instalate în interiorul acesteia.

  § 2. Semnalele luminoase pentru pietoni


  Articolul 58

  (1) Semnalele luminoase pentru pietoni sunt de culoare verde şi rosie. Acestea funcţionează corelat cu semnalele pentru dirijarea circulaţiei vehiculelor.
  (2) Semnalul de culoare verde poate avea în campul sau imaginea unui pieton în mers, iar cel rosu, imaginea unui pieton oprit.
  (3) Semnalele luminoase pentru pietoni pot fi insotite de semnale acustice pentru a asigura traversarea drumului de către nevazatori.
  (4) Pe sectoarele de drum unde valorile de trafic permit, administratorul drumului public, cu avizul politiei, poate amplasa în zona marcajului trecerii pentru pietoni semafoare sau panouri speciale cu comanda manuala a cererii de verde, care se poate face direct de către pietoni.


  Articolul 59

  (1) Semnalul de culoare verde permite trecerea.
  (2) Când semnalul de culoare verde începe sa functioneze intermitent înseamnă ca timpul afectat traversarii drumului este în curs de epuizare şi urmeaza semnalul rosu. În acest caz pietonul surprins în traversarea drumului trebuie să grabeasca trecerea, iar dacă drumul este prevăzut cu un refugiu sau spatiu interzis circulaţiei vehiculelor, sa astepte pe acesta aparitia semnalului de culoare verde.


  Articolul 60

  Semnalul de culoare verde intermitent şi semnalul de culoare rosie interzic pietonilor să se angajeze în traversare pe partea carosabila.

  § 3. Alte semnale luminoase


  Articolul 61

  În cazul semaforizarii corelate, în lungul unui traseu pot fi instalate dispozitive de cronometrare a timpului aferent culorii, precum şi dispozitive luminoase care să arate participantilor la trafic timpii stabiliti prin programul de semaforizare, iar pentru conducătorii de autovehicule, şi viteza de deplasare.


  Articolul 62

  Semaforul de avertizare se instaleaza la ieşirea din intersectie şi este constituit dintr-un corp de iluminat cu lumina galbena intermitenta. Acesta poate avea în campul sau imaginea unui pieton în miscare, de culoare galbena pe fond negru.


  Articolul 63

  Pentru semnalizarea şi dirijarea circulaţiei pe sectoarele de drumuri unde se executa lucrari pe partea carosabila, cu excepţia autostrazilor, se pot instala temporar semafoare mobile, cu obligaţia presemnalizarii acestora.


  Secţiunea a 2-a Indicatoarele

  Indicatoarele

  Articolul 64

  Indicatoarele instalate pe drumurile publice sunt:
  a) de avertizare;
  b) de reglementare, care pot fi:
  1. de prioritate;
  2. de interzicere sau restrictie;
  3. de obligare;
  c) de orientare şi informare, care pot fi:
  1. de orientare;
  2. de informare;
  3. de informare turistica;
  4. panouri aditionale;
  5. indicatoare kilometrice şi hectometrice;
  d) mijloace de semnalizare a lucrărilor, care cuprind:
  1. indicatoare rutiere temporare;
  2. mijloace auxiliare de semnalizare a lucrărilor.


  Articolul 65

  (1) Indicatoarele se instaleaza, de regula, pe partea dreaptă a sensului de mers. În cazul în care condiţiile locale împiedica observarea din timp a indicatoarelor de către conducătorii cărora li se adreseaza, ele se pot instala ori repeta pe partea stanga, în zona mediana a drumului, pe un refugiu ori spatiu interzis circulaţiei vehiculelor, deasupra părţii carosabile sau de cealalta parte a intersectiei, în loc vizibil pentru toţi participantii la trafic.
  (2) Indicatoarele pot fi insotite de panouri cu semne aditionale conţinând inscriptii sau simboluri care le precizeaza, completeaza ori limiteaza semnificatia.
  (3) Semnele aditionale se pot aplica pe panouri ce includ indicatoare ori chiar pe indicatoare, dacă înţelegerea semnificatiei acestora nu este afectată.
  (4) Pentru a fi vizibile şi pe timp de noapte, indicatoarele rutiere trebuie să fie reflectorizante, luminoase ori iluminate.
  (5) În locuri periculoase, pentru a spori vizibilitatea şi a evidentia semnificatia unor indicatoare, acestea pot figura grupat pe un panou cu folie fluorescent-retroreflectorizanta cu reflexie ridicata. Aceste indicatoare pot fi insotite, după caz, de dispozitive luminoase.


  Articolul 66

  (1) Semnificatia unui indicator este valabila pe întreaga latime a părţii carosabile deschise circulaţiei conducătorilor cărora li se adreseaza.
  (2) Când indicatorul este instalat deasupra benzii sau benzilor, semnificatia lui este valabila numai pentru banda ori benzile astfel semnalizate.
  (3) Semnificatia indicatorului de avertizare începe din locul unde este amplasat. În cazul indicatoarelor care avertizeaza sectoare periculoase, zona de actiune a indicatoarelor este reglementata prin plăcuţe aditionale.
  (4) Indicatoarele de avertizare se instaleaza inaintea locului periculos, la o distanta de maximum 50 m în localităţi, între 100 m şi 250 m în afara localitatilor, respectiv între 500 m şi 1.000 m pe autostrăzi şi drumuri expres. Când condiţiile din teren impun amplasarea la o distanta mai mare, sub indicator se instaleaza un panou aditional "Distanta între indicator şi inceputul locului periculos".
  (5) Pe autostrăzi şi drumuri expres, în toate cazurile, sub indicator este obligatoriu să se instaleze un panou aditional "Distanta între indicator şi inceputul locului periculos". În situaţia în care lungimea sectorului periculos depăşeşte 1.000 m, sub indicator se monteaza panoul aditional "Lungimea sectorului periculos la care se referă indicatorul".
  (6) Semnificatia indicatoarelor de interzicere sau de restrictie începe din dreptul acestora. În lipsa unei semnalizari care să precizeze lungimea sectorului pe care se aplică reglementarea ori a unor indicatoare care să anunte sfârşitul interdicţiei sau al restrictiei, semnificatia acestor indicatoare inceteaza în intersectia cea mai apropiata. Când indicatoarele de interzicere sau restrictie sunt instalate împreună cu indicatorul ce anunta intrarea intr-o localitate, semnificatia lor este valabila pe drumul respectiv până la intalnirea indicatorului "Iesire din localitate", cu excepţia locurilor unde alte indicatoare dispun altfel.


  Articolul 67

  Indicatoarele rutiere temporare corespondente indicatoarelor de avertizare, de restrictie sau interzicere ori indicatoarelor de orientare au aceleasi caracteristici cu cele permanente, cu deosebirea ca fondul alb este inlocuit cu fondul galben.


  Secţiunea a 3-a Semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferata

  Semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferata

  Articolul 68

  Apropierea de o trecere la nivel cu calea ferata se semnalizeaza cu indicatoare de avertizare corespunzătoare şi/sau cu panouri suplimentare pentru trecerea la nivel cu calea ferata.


  Articolul 69

  (1) Trecerea la nivel cu calea ferata curenta fără bariere sau semibariere se semnalizeaza, după caz, cu indicatoarele "Trecere la nivel cu calea ferata simpla, fără bariere" sau "Trecere la nivel cu calea ferata dubla, fără bariere", insotite de indicatorul "Oprire".
  (2) La trecerea la nivel cu calea ferata curenta prevăzută cu instalaţii de semnalizare automata fără bariere, interzicerea circulaţiei rutiere se realizează, optic, prin functionarea dispozitivelor cu lumini intermitent-alternative rosii şi stingerea semnalizarii de control reprezentate de lumina intermitenta alba şi, acustic, prin emiterea de semnale sonore intermitente.


  Articolul 70

  (1) Trecerile la nivel cu calea ferata curenta pot fi semnalizate cu sisteme automate luminoase, prevăzute cu semibariere.
  (2) Trecerile la nivel cu calea ferata curenta pot fi asigurate şi cu bariere care sunt actionate manual.
  (3) Barierele şi semibarierele sunt marcate cu benzi alternante de culoare rosie şi alba şi pot fi prevăzute, la mijloc, cu un disc rosu. Benzile trebuie să fie reflectorizante, iar pe drumurile neiluminate, pe timp de noapte, barierele şi semibarierele trebuie să fie iluminate ori prevăzute cu dispozitive cu lumina rosie.
  (4) La trecerea la nivel cu calea ferata prevăzută cu instalaţii de semnalizare automata cu bariere, semnalizarea de interzicere a circulaţiei rutiere se realizează în condiţiile prevăzute la art. 69 alin. (2), precum şi prin coborarea în pozitie orizontala a semibarierelor.


  Articolul 71

  (1) Semnalizarea de interzicere a circulaţiei rutiere se considera realizata chiar şi numai în una din urmatoarele situaţii:
  a) prin aprinderea unei singure unităţi luminoase a dispozitivului cu lumina intermitent-alternativa rosie;
  b) prin functionarea sistemului sonor;
  c) prin pozitia orizontala a unei singure semibariere.
  (2) Circulatia rutiera se considera de asemenea interzisa şi în situaţia în care barierele sau semibarierele sunt în curs de coborare sau de ridicare.


  Articolul 72

  În zona trecerilor la nivel cu calea ferata, functionarea instalaţiilor de semnalizare a apropierii trenurilor, fără bariere, a instalaţiilor de semnalizare a apropierii trenurilor, cu semibariere, sau a barierelor mecanice, precum şi instalarea indicatoarelor "Oprire", "Trecere la nivel cu o cale ferata simpla/dubla, fără bariere", "Trecere la nivel cu o cale ferata simpla/dubla, fără bariere, prevăzută cu instalatie de semnalizare luminoasa automata", sunt asigurate de administratorul de cale ferata, iar setul de semnalizare a apropierii de calea ferata este asigurat de către administratorul drumului.


  Articolul 73

  (1) La trecerea la nivel cu o cale ferata industriala se instaleaza indicatorul "Alte pericole", insotit de un panou aditional ce contine imaginea unei locomotive.
  (2) Atunci când pe calea ferata industriala se deplaseaza un vehicul feroviar, circulatia trebuie dirijata de un agent de cale ferata.


  Articolul 74

  Portile de gabarit instalate inaintea unei treceri la nivel cu o cale ferata electrificata, destinate sa interzica accesul vehiculelor a caror incarcatura depăşeşte în înălţime limita de siguranţă admisa, sunt marcate cu benzi alternante de culoare galbena şi neagra. Pe stalpii de sustinere ai portilor de gabarit se instaleaza indicatoare rutiere prin care se precizeaza înălţimea maxima de trecere admisa.


  Secţiunea a 4-a Marcajele

  Marcajele

  Articolul 75

  (1) Marcajele servesc la organizarea circulaţiei, avertizarea sau indrumarea participantilor la trafic. Acestea pot fi folosite singure sau împreună cu alte mijloace de semnalizare rutiera pe care le completeaza sau le precizeaza semnificatia.
  (2) Marcajele se aplică pe suprafaţa părţii carosabile a drumurilor modernizate, pe borduri, pe lucrari de arta, pe accesorii ale drumurilor, precum şi pe alte elemente şi constructii din zona drumurilor. Marcajele aplicate pe drumurile publice trebuie să fie reflectorizante sau insotite de dispozitive reflectorizante care trebuie să-şi pastreze proprietăţile de reflexie şi pe timp de ploaie sau ceata.
  (3) Marcajele nu trebuie să incomodeze în nici un fel desfăşurarea circulaţiei, iar suprafaţa acestora nu trebuie să fie lunecoasa. Marcajele pe partea carosabila se executa cu microbile de sticlă şi pot fi insotite de butoni cu elemente retroreflectorizante.


  Articolul 76

  Marcajele aplicate pe drumurile publice sunt:
  a) longitudinale, care pot fi:
  1. de separare a sensurilor de circulatie;
  2. de separare a benzilor pe acelasi sens;
  b) de delimitare a părţii carosabile;
  c) transversale, care pot fi:
  1. de oprire;
  2. de cedare a trecerii;
  3. de traversare pentru pietoni;
  4. de traversare pentru biciclisti;
  d) diverse, care pot fi:
  1. de ghidare;
  2. pentru spatii interzise;
  3. pentru interzicerea stationarii;
  4. pentru statii de autobuze, troleibuze, taximetre;
  5. pentru locuri de parcare;
  6. sageti sau inscriptii;
  e) laterale aplicate pe:
  1. lucrari de arta (poduri, pasaje denivelate, ziduri de sprijin);
  2. parapete;
  3. stalpi şi copaci situaţi pe platforma drumului;
  4. borduri.


  Articolul 77

  (1) Administratorul drumului public este obligat să aplice marcaje cu linii continue sau discontinue, după caz, atât pentru separarea sensurilor şi benzilor de circulatie, cat şi pentru delimitarea părţii carosabile.
  (2) Marcajul longitudinal format dintr-o linie continua simpla sau dubla interzice incalcarea acestuia.
  (3) Marcajul format dintr-o linie continua aplicata pe bordura trotuarului sau la marginea părţii carosabile interzice staţionarea vehiculelor pe acea parte a drumului. Când o asemenea linie insoteste un indicator de interzicere a stationarii, aceasta precizeaza lungimea sectorului de drum pe care este valabila interzicerea.
  (4) Marcajul longitudinal format din linii continue care delimiteaza banda pe care este aplicat şi un marcaj simbolizand o anumita categorie sau anumite categorii de vehicule semnifica faptul ca banda este rezervata circulaţiei acelei sau acelor categorii de vehicule.


  Articolul 78

  Marcajul longitudinal format dintr-o linie discontinua simpla sau dubla permite trecerea peste acesta, dacă manevra sau reglementarile instituite impun acest lucru.


  Articolul 79

  (1) Marcajul cu linie discontinua poate fi simplu sau dublu şi se foloseşte în urmatoarele situaţii:
  a) marcajul cu linie discontinua simpla:
  1. pentru separarea sensurilor de circulatie, pe drumurile cu doua benzi şi circulatie în ambele sensuri;
  2. pentru separarea benzilor de circulatie pe acelasi sens, pe drumurile cu cel puţin două benzi pe sens;
  3. pentru marcarea trecerii de la o linie discontinua la una continua. În localităţi acest marcaj nu este obligatoriu;
  4. pentru a separa, pe autostrăzi, benzile de accelerare sau de decelerare de benzile curente de circulatie;
  5. pentru marcaje de ghidare în intersectii;
  b) marcajul cu linie discontinua dubla, pentru delimitarea benzilor reversibile. Pe asemenea benzi marcajul este insotit de dispozitive luminoase speciale prevăzute la art. 56.
  (2) Linia continua se foloseşte în urmatoarele situaţii:
  a) linia continua simpla, pentru separarea sensurilor de circulatie, a benzilor de acelasi sens la apropierea de intersectii şi în zone periculoase;
  b) linia continua dubla, pentru separarea sensurilor de circulatie cu minimum doua benzi pe fiecare sens, precum şi la drumuri cu o bandă pe sens sau în alte situaţii stabilite de administratorul drumului respectiv, cu acordul politiei rutiere.
  (3) În cazul marcajului longitudinal format dintr-o linie continua şi una discontinua alaturate, conducatorul de vehicul trebuie să respecte semnificatia liniei celei mai apropiate în sensul de mers.
  (4) Pe drumurile cu circulatie în ambele sensuri prevăzute cu o singura banda pe sens, pe distanta cuprinsa între indicatoarele de avertizare "Copii", aferente celor două sensuri, marcajul de separare a sensurilor se executa cu linie continua.


  Articolul 80

  (1) Marcajele de delimitare a părţii carosabile sunt amplasate în lungul drumului, se executa la limita din dreapta a părţii carosabile în sensul de mers, cu excepţia autostrazilor şi a drumurilor expres, unde marcajul se aplică şi pe partea stanga, lângă mijlocul fizic de separare a sensurilor de circulatie. Aceste marcaje pot fi cu linie continua sau discontinua simpla.
  (2) Marcajele de ghidare au rolul de a materializa traiectoria pe care vehiculele trebuie să o urmeze în traversarea unei intersectii ori pentru efectuarea virajului la stanga, fiind obligatoriu a se realiza în cazul în care axul central ori liniile de separare a benzii de circulatie nu sunt coliniare.
  (3) Marcajele pentru interzicerea stationarii se pot realiza:
  a) prin linie continua galbena aplicata pe bordura trotuarului sau pe banda de consolidare a acostamentului, dubland marcajul de delimitare a părţii carosabile spre exteriorul platformei drumului;
  b) printr-o linie în zig-zag la marginea părţii carosabile.
  (4) Marcajele prin sageti sunt folosite pentru:
  a) selectarea pe benzi;
  b) schimbarea benzii (banda de accelerare, banda suplimentara pentru vehicule lente, banda care se suprima prin ingustarea părţii carosabile);
  c) repliere, numai în afara localitatilor pe drumuri cu o bandă pe sens şi dublu sens de circulatie.


  Articolul 81

  (1) Marcajul transversal constand dintr-o linie continua, aplicata pe latimea uneia sau mai multor benzi, indica linia inaintea careia vehiculul trebuie oprit la intalnirea indicatorului "Oprire". Un asemenea marcaj poate fi folosit pentru a indica linia de oprire impusa printr-un semnal luminos, printr-o comanda a agentului care dirijeaza circulatia, de prezenta unei treceri la nivel cu o cale ferata, cu o linie de tramvai sau a unei treceri pentru pietoni. Inaintea marcajului ce insoteste indicatorul "Oprire" se poate aplica pe partea carosabila inscripţia "Stop".
  (2) Marcajul transversal constand dintr-o linie discontinua, aplicata pe latimea uneia sau mai multor benzi, indica linia care nu trebuie depasita atunci când se impune cedarea trecerii. Inaintea unei asemenea linii se poate aplica pe partea carosabila un marcaj sub forma de triunghi având o latura paralela cu linia discontinua, iar vârful indreptat spre vehiculul care se apropie.
  (3) Marcajul transversal constand din linii paralele cu axul drumului indica locul pe unde pietonii trebuie să traverseze drumul. Aceste linii au latimea mai mare decat a oricăror alte marcaje.
  (4) Marcajul transversal constand din linii discontinue paralele, aplicate perpendicular sau oblic faţă de axul drumului, indica locul destinat traversarii părţii carosabile de către biciclisti.


  Articolul 82

  (1) În scopul sporirii impactului vizual asupra participantilor la trafic, pe partea carosabila se pot executa marcaje sub forma de inscriptii, simboluri şi figuri.
  (2) Pe autostrăzi, pe drumurile expres şi pe drumuri naţionale deschise traficului international (E), la extremitatile părţii carosabile se aplică marcaje rezonatoare pentru avertizarea conducătorilor de autovehicule la ieşirea de pe partea carosabila.


  Articolul 83

  (1) Marcajele, cum sunt: sagetile, inscriptiile, liniile paralele sau oblice, pot fi folosite pentru a repeta semnificatia indicatoarelor sau pentru a da participantilor la trafic indicatii care nu le pot fi furnizate, în mod adecvat, prin indicatoare.
  (2) Marcajul sub forma unei sau unor sageti, aplicat pe banda ori pe benzile delimitate prin linii continue, obliga la urmarea directiei sau direcţiilor astfel indicate. Sageata de repliere care este oblica faţă de axul drumului, aplicata pe o bandă sau intercalata într-un marcaj longitudinal format din linii discontinue, semnalizeaza obligaţia ca vehiculul care nu se afla pe banda indicată de sageata să fie condus pe acea banda.
  (3) Marcajul format dintr-o linie în zig-zag semnifica interzicerea stationarii vehiculelor pe partea drumului pe care este aplicat. O astfel de linie completata cu inscrisul "Bus" sau "Taxi" poate fi folosita pentru semnalizarea statiilor de autobuze şi troleibuze, respectiv de taximetre.
  (4) Marcajul aplicat în afara benzilor, format din linii paralele, inconjurate sau nu cu o linie de contur, delimiteaza spatiul interzis circulaţiei.
  (5) Marcajele se pot aplica şi pe ziduri de sprijin, parapete de protecţie sau alte amenajari rutiere laterale drumului, pentru a le face mai vizibile conducătorilor de vehicule.
  (6) Marcajele sunt de regula de culoare alba, cu excepţia celor ce se aplică pe elementele laterale drumului, care sunt de culoare alba, neagra sau galbena şi neagra, precum şi a celor provizorii, folosite la organizarea circulaţiei în zona lucrărilor, care sunt de culoare galbena. În zonele periculoase sau unde staţionarea vehiculelor este limitata în timp, marcajele pot fi şi de alte culori.


  Secţiunea a 5-a Semnalizarea limitelor laterale ale platformei drumului şi a lucrărilor

  Semnalizarea limitelor laterale ale platformei drumului şi a lucrărilor

  Articolul 84

  (1) În afara localitatilor, limitele laterale ale platformei drumului se semnalizeaza cu stalpi de ghidare lamelari, de culoare alba, omologati, instalati la intervale de 50 m între ei, sau prin parapete. Pe stalpii de ghidare lamelari şi pe parapete se aplică dispozitive reflectorizante de culoare rosie şi alba sau galbena. Dispozitivele reflectorizante de culoare rosie trebuie să fie vizibile numai pe partea dreaptă a drumului în sensul de mers. Materialele din care sunt confectionati stalpii de ghidare lamelari nu trebuie să fie dure.
  (2) Dispozitivele reflectorizante pentru semnalizarea limitelor platformei drumului se pot monta şi pe parapetele de protecţie, peretii tunelelor, zidurile de sprijin sau pe alte amenajari rutiere ori instalaţii laterale drumului.


  Articolul 85

  (1) Semnalizarea lucrărilor executate pe drumurile publice este obligatorie şi se realizează în scopul asigurarii desfăşurării în condiţii corespunzătoare a circulaţiei pe sectorul de drum ramas neafectat sau, după caz, în scopul devierii acesteia pe variante ocolitoare şi are semnificatia interzicerii circulaţiei în zona afectată de lucrari.
  (2) Sectoarele de drum afectate de lucrari trebuie semnalizate vizibil prin indicatoare şi mijloace auxiliare de semnalizare rutiera, precum semafoare, balize directionale, panouri, conuri de dirijare, bariere, garduri, parapete din material plastic lestabile şi carucioare portsemnalizare, prevăzute cu elemente fluorescent-reflectorizante. Acestea nu trebuie confectionate din materiale dure, iar pe timp de noapte trebuie insotite de lampi cu lumina galbena intermitenta.
  (3) Pentru organizarea circulaţiei pe sectoarele de drum public aflate în lucru se instaleaza indicatoare şi balize reflectorizante sau, după caz, amenajari rutiere tip "limitatoare de viteza" şi se aplică marcaje, corespunzător situaţiei create. Dacă este cazul, dirijarea circulaţiei se realizează prin semnale luminoase ori semnale ale lucratorului de drumuri desemnat şi special instruit.


  Articolul 86

  (1) Semnalizarea instituita pe sectoarele de drum pe care se executa lucrari trebuie intretinuta şi modificata corespunzător evolutiei acestora. La terminarea lucrărilor executantul trebuie să asigure, concomitent cu repararea sectorului de drum public afectat, şi refacerea semnalizarii initiale sau modificarea ei, potrivit noilor condiţii de circulatie.
  (2) Persoanele care executa lucrari de orice natura pe partea carosabila a drumului public sunt obligate sa poarte echipament de protecţie-avertizare fluorescent şi reflectorizant, de culoare galbena sau portocalie, pentru a fi observate cu usurinta de participantii la trafic.


  Articolul 87

  Nicio lucrare care afectează drumul public nu poate fi inceputa sau, după caz, continuata dacă executantul acesteia nu are autorizarea administratorului drumului şi acordul politiei, dacă nu a realizat semnalizarea temporara corespunzătoare, iar termenul aprobat a fost depasit ori lucrarea se executa în alte condiţii decat cele stabilite în autorizatie sau acord.


  Secţiunea a 6-a Semnalele politistilor şi ale altor persoane care dirijeaza circulatia

  Semnalele politistilor şi ale altor persoane care dirijeaza circulatia

  Articolul 88

  (1) Semnalele politistului care dirijeaza circulatia au urmatoarele semnificatii:
  a) bratul ridicat vertical semnifica "atenţie, oprire" pentru toţi participantii la trafic care se apropie, cu excepţia conducătorilor de vehicule care nu ar mai putea opri în condiţii de siguranţă. Dacă semnalul este dat intr-o intersectie, aceasta nu impune oprirea conducătorilor de vehicule care se afla deja angajaţi în traversare;
  b) bratul sau bratele intinse orizontal semnifica "oprire" pentru toţi participantii la trafic care, indiferent de sensul lor de mers, circula din directia sau directiile intersectate de bratul sau bratele intinse. După ce a dat acest semnal, politistul poate cobori bratul sau bratele, pozitia sa insemnand, de asemenea, "oprire" pentru participantii la trafic care vin din faţa ori din spate;
  c) balansarea, pe timp de noapte, în plan vertical, a unui dispozitiv cu lumina rosie ori a bastonului fluorescent-reflectorizant semnifica "oprire" pentru participantii la trafic spre care este indreptat;
  d) balansarea pe verticala a bratului, având palma orientata către sol, semnifica reducerea vitezei;
  e) rotirea vioaie a bratului semnifica marirea vitezei de deplasare a vehiculelor sau grabirea traversarii drumului de către pietoni.
  (2) Politistul care dirijeaza circulatia poate efectua semnal cu bratul ca vehiculul sa avanseze, să depăşească, sa treaca prin faţa ori prin spatele sau, sa îl ocoleasca prin partea sa stanga sau dreapta, iar pietonii sa traverseze drumul ori să se opreasca.
  (3) La efectuarea comenzilor prevăzute la alin. (1) şi (2), politistul poate folosi şi fluierul.


  Articolul 89

  (1) Oprirea participantilor la trafic este obligatorie şi la semnalele date de:
  a) politistii de frontieră;
  b) indrumatorii de circulatie ai Ministerului Apararii;
  c) agentii de cale ferata, la trecerile la nivel;
  d) personalul autorizat din zona lucrărilor pe drumurile publice;
  e) membrii patrulelor scolare de circulatie, la trecerile pentru pietoni din apropierea unităţilor de invatamant;
  f) nevazatori, prin ridicarea bastonului alb, atunci când acestia traverseaza strada.
  (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) pot efectua şi urmatoarele semnale:
  a) balansarea bratului în plan vertical, cu palma mainii orientata către sol sau cu un mijloc de semnalizare, care semnifica reducerea vitezei;
  b) rotirea vioaie a bratului, care semnifica marirea vitezei de deplasare a vehiculelor, inclusiv grabirea traversarii drumului de către pietoni.


  Articolul 90

  Persoanele prevăzute la art. 88 alin. (1) şi la art. 89 alin. (1) lit. a)-e) care dirijeaza circulatia trebuie să fie echipate şi plasate astfel încât să poată fi observate şi recunoscute cu usurinta de către participantii la trafic.


  Secţiunea a 7-a Semnalele utilizate de conducătorii autovehiculelor cu regim de circulatie prioritara şi oblibaţiile celorlalţi participanti la trafic

  Semnalele utilizate de conducătorii autovehiculelor cu regim de circulatie prioritara şi oblibaţiile celorlalţi participanti la trafic

  Articolul 91

  (1) Semnalele mijloacelor speciale de avertizare, luminoase şi sonore, se folosesc de către conducătorii autovehiculelor prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numai dacă interventia sau misiunea impune urgenta.
  (2) Semnalele mijloacelor de avertizare luminoasa pot fi folosite şi fără a fi insotite de cele sonore, în functie de natura misiunii ori de condiţiile de trafic, situaţie în care autovehiculul respectiv nu are regim de circulatie prioritara.
  (3) Se interzice utilizarea semnalelor mijloacelor de avertizare sonora separat de cele luminoase.


  Articolul 92

  (1) Politistul rutier aflat într-un autovehicul al politiei poate utiliza şi dispozitive luminoase cu mesaje variabile pentru a transmite o dispoziţie sau o indicatie participantilor la trafic. Aceste semnale pot fi adresate concomitent cu transmiterea unui apel prin amplificatorul de voce.
  (2) Politistul rutier aflat într-un autovehicul al politiei poate executa semnale cu bratul, cu sau fără baston reflectorizant, scos pe partea laterala dreapta a vehiculului. Acest semnal semnifica oprire pentru conducătorii vehiculelor care circulă în spatele autovehiculului politiei. Acelasi semnal efectuat pe partea stanga a autovehiculului semnifica oprire pentru conducătorii vehiculelor care circulă pe banda din partea stanga în acelasi sens de mers ori în sens opus celui al autovehiculului politiei.


  Articolul 93

  Conducătorii de autovehicule care se apropie de o coloana oficiala o pot depăşi dacă li se semnalizeaza aceasta manevra de către politistul rutier. Se interzice altor participanti la trafic intercalarea sau atasarea la o astfel de coloana oficiala.


  Articolul 94

  (1) Coloanele oficiale se însoţesc de echipaje ale politiei rutiere, în condiţiile stabilite prin instrucţiuni emise de ministrul administraţiei şi internelor.
  (2) Coloanele de vehicule cu specific militar se însoţesc de autovehicule de control al circulaţiei aparţinând Ministerului Apararii, care au în functiune mijloacele speciale de avertizare sonore, precum şi cele luminoase de culoare albastra.


  Articolul 95

  Vehiculele care, prin construcţie sau datorita incarcaturii transportate, depasesc masa şi/sau gabaritul prevăzute de normele legale, precum şi transporturile speciale pot fi insotite de echipaje ale politiei rutiere numai cu aprobarea Inspectoratului General al Politiei Române.


  Capitolul V Reguli de circulatie

  Reguli de circulatie

  Secţiunea 1 Reguli generale

  Reguli generale

  Articolul 96

  (1) Participantii la trafic sunt obligati sa anunte administratorul drumului public ori cea mai apropiata unitate de politie atunci când au cunoştinţa despre existenta pe drum a unui obstacol sau a oricarei alte situaţii periculoase pentru fluenta şi siguranţa circulaţiei.
  (2) Se interzice oricarei persoane sa arunce, sa lase sau sa abandoneze obiecte, materiale ori substante sau sa creeze obstacole pe drumul public. Persoana care nu a putut evita crearea unui obstacol pe drumul public este obligata sa îl inlature şi, dacă nu este posibil, sa îi semnalizeze prezenta şi sa anunte imediat administratorul drumului public şi cea mai apropiata unitate de politie.


  Articolul 97

  (1) Copiii cu vârsta sub 12 ani sau cu înălţimea sub 150 cm trebuie să poarte centuri de siguranţă adaptate greutatii şi dimensiunilor lor, iar cei cu vârsta sub 3 ani se transporta numai în dispozitive de retinere omologate.
  (2) Conducătorilor de autovehicule le este interzis sa transporte copii cu vârsta de până la 12 ani pe scaunul din faţa, chiar dacă sunt tinuti în brate de persoane majore, în timpul deplasarii pe drumurile publice.
  (3) Se interzice conducătorilor de autovehicule, precum şi persoanelor care ocupa scaunul din faţa sa tina în brate animale în timpul deplasarii pe drumurile publice.
  (4) Se exceptează de la obligaţia de a purta centura de siguranţă:
  a) conducătorii de autoturisme pe timpul executarii manevrei de mers inapoi sau care stationeaza;
  b) femeile în stare vizibila de graviditate;
  c) conducătorii de autoturisme care executa servicii de transport public de persoane, în regim de taxi, când transporta pasageri;
  d) persoanele care au certificat medical în care să fie mentionata afectiunea care contraindica purtarea centurii de siguranţă;
  e) instructorii auto, pe timpul pregatirii practice a persoanelor care invata sa conduca un autovehicul pe drumurile publice sau examinatorul din cadrul autorităţii competente în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere.
  (5) Persoanele prevăzute la alin. (4) lit. d) sunt obligate să aibă asupra lor certificatul medical, în conţinutul caruia trebuie să fie mentionata durata de valabilitate a acestuia.
  (6) Afectiunile medicale pentru care se acordă scutire de la portul centurii de siguranţă, precum şi modelul certificatului medical se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 98

  (1) Se interzice transportul pe motociclete şi pe mopede a mai multe persoane decat locurile stabilite prin construcţie, precum şi al obiectelor voluminoase.
  (2) Copiii în vârsta de până la 7 ani, dacă sunt tinuti în brate, precum şi cei de până la 14 ani se transporta numai în atasul motocicletelor.


  Articolul 99

  (1) Circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării, cu excepţia bicicletelor şi a celor trase sau impinse cu mana, este permisa numai în timpul zilei.
  (2) Se interzice conducătorilor vehiculelor prevăzute la alin. (1) sa circule cu acestea cu o viteză mai mare de 30 km/h.


  Secţiunea a 2-a Utilizarea părţii carosabile

  Utilizarea părţii carosabile

  Articolul 100

  Vehiculele trebuie conduse numai pe drumurile, părţile carosabile, benzile sau pistele stabilite pentru categoria din care fac parte. În cazul în care pe drumurile publice nu sunt amenajate benzi sau piste speciale pentru mopede, biciclete şi celelalte vehicule fără motor, acestea pot fi conduse şi pe acostament în sensul de mers, dacă circulatia se poate face fără pericol.


  Articolul 101

  Când drumul are doua sau mai multe benzi pe sensul de mers, vehiculele se conduc pe banda situata lângă acostament sau bordura. Celelalte benzi pot fi folosite succesiv, de la dreapta spre stanga, dacă banda de circulatie utilizata este ocupata, cu obligaţia de a reveni pe banda din dreapta atunci când acest lucru este posibil.


  Articolul 102

  Vehiculele grele, lente sau cu mase ori gabarite depăşite sau cele care se deplaseaza cu viteza redusa trebuie conduse numai pe banda de lângă acostament sau bordura, dacă în sensul de mers nu este amenajata o bandă destinata acestora.


  Articolul 103

  Pe drumul public cu cel mult două benzi pe sens şi cu o a treia banda pe care este amplasata linia tramvaiului lângă axa drumului, conducătorii de vehicule pot folosi aceasta banda, cu obligaţia sa lase libera calea tramvaiului, la apropierea acestuia.


  Articolul 104

  Vehiculele care efectueaza transport public de persoane se conduc pe banda rezervata acestora, dacă o astfel de banda exista şi este semnalizata ca atare. Pe aceeasi banda pot circula şi autovehiculele cu regim de circulatie prioritara când se deplaseaza în acţiuni de interventii sau în misiuni care au caracter de urgenta.


  Articolul 105

  Se interzice intrarea intr-o intersectie chiar dacă semnalul luminos ori un indicator de prioritate permite, dacă din cauza aglomerarii circulaţiei conducatorul de vehicul risca sa ramana imobilizat, stanjenind sau impiedicand desfăşurarea traficului.


  Secţiunea a 3-a Reguli pentru circulatia vehiculelor

  Reguli pentru circulatia vehiculelor
  § 1. Pozitii în timpul mersului şi circulatia pe benzi


  Articolul 106

  (1) Pe un drum public prevăzut cu minimum 3 benzi pe sens, când conducătorii a doua autovehicule circula în aceeasi direcţie, dar pe benzi diferite, şi intenţionează să se inscrie pe banda libera dintre ei, cel care circulă pe banda din dreapta este obligat să permită celui care vine din stanga sa ocupe acea banda.
  (2) Pe drumul public cu mai multe benzi, conducătorii de autovehicule care circulă pe o bandă care se sfarseste, pentru a continua deplasarea pe banda din stanga trebuie să permită trecerea vehiculelor care circulă pe acea banda.


  Articolul 107

  (1) La intersectiile prevăzute cu indicatoare şi/sau cu marcaje pentru semnalizarea directiei de mers, conducătorii de vehicule trebuie să se incadreze pe benzile corespunzătoare directiei de mers voite cu cel puţin 50 m înainte de intersectie şi sunt obligati să respecte semnificatia indicatoarelor şi marcajelor.
  (2) La intersectiile fără marcaje de delimitare a benzilor, conducătorii vehiculelor ocupa în mers, cu cel puţin 50 m înainte de intersectie, urmatoarele pozitii:
  a) randul de lângă bordura sau acostament, cei care vor sa schimbe directia de mers spre dreapta;
  b) randul de lângă axa drumului sau de lângă marcajul de separare a sensurilor, cei care vor sa schimbe directia de mers spre stanga. Când circulatia se desfăşoară pe drumuri cu sens unic, conducătorii de vehicule care intenţionează sa vireze la stanga sunt obligati sa ocupe randul de lângă bordura sau acostamentul din partea stanga;
  c) oricare dintre randuri, cei care vor sa mearga înainte.
  (3) Dacă în intersectie circula şi tramvaie, iar spatiul dintre sina din dreapta şi trotuar nu permite circulatia pe doua sau mai multe randuri, toţi conducătorii de vehicule, indiferent de directia de deplasare, vor circula pe un singur rand, lasand liber traseul tramvaiului.
  (4) În cazul în care tramvaiul este oprit intr-o statie fără refugiu pentru pietoni, vehiculele trebuie să opreasca în ordinea sosirii, în spatele acestuia, şi să îşi reia deplasarea numai după ce usile tramvaiului au fost închise şi s-au asigurat că nu pun în pericol siguranţa pietonilor angajaţi în traversarea drumului public.


  Articolul 108

  Schimbarea directiei de mers prin virare la dreapta sau la stanga este interzisa în locurile unde sunt instalate indicatoare cu aceasta semnificaţie.


  Articolul 109

  Dacă în apropierea unei intersectii este instalat un indicator sau aplicat un marcaj care obliga să se circule intr-o anumita direcţie, vehiculele trebuie să fie conduse numai în directia sau directiile indicate.


  Articolul 110

  (1) În situaţiile în care exista benzi speciale pentru executarea manevrei, schimbarea directiei de deplasare se face prin stanga centrului imaginar al intersectiei, iar dacă exista un marcaj de ghidare, cu respectarea semnificatiei acestuia.
  (2) Schimbarea directiei de mers spre stanga, în cazul vehiculelor care intra intr-o intersectie circuland pe acelasi drum în aliniament, dar din sensuri opuse, se efectueaza prin stanga centrului intersectiei, fără intersectarea traiectoriei acestora.
  (3) Amenajarile rutiere sau obstacolele din zona mediana a părţii carosabile se ocolesc prin partea dreaptă.


  Articolul 111

  Se interzice circulatia participantilor la trafic pe sectoarele de drum public la inceputul cărora sunt instalate indicatoare ce interzic accesul.

  § 2. Semnalele conducătorilor de vehicule


  Articolul 112

  Conducătorii de vehicule semnalizeaza cu mijloacele de avertizare luminoasa, sonora sau cu bratul, după caz, inaintea efectuării oricarei manevre sau pentru evitarea unui pericol imediat.


  Articolul 113

  (1) Mijloacele de avertizare sonora trebuie folosite de la o distanta de cel puţin 25 m faţă de cei cărora li se adreseaza, pe o durată de timp care să asigure perceperea semnalului şi fără sa îi determine pe acestia la manevre ce pot pune în pericol siguranţa circulaţiei.
  (2) Semnalizarea cu mijloacele de avertizare sonora nu poate fi folosita în zonele de actiune a indicatorului "Claxonarea interzisa".
  (3) Se exceptează de la prevederile alin. (2):
  a) conducătorii autovehiculelor cu regim de circulatie prioritara când se deplaseaza în acţiuni de interventii sau în misiuni care au caracter de urgenta;
  b) conducătorii autovehiculelor care folosesc acest semnal pentru evitarea unui pericol imediat.


  Articolul 114

  (1) Conducătorii de autovehicule, tramvaie şi mopede sunt obligati sa foloseasca instalatiile de iluminare şi/sau semnalizare a acestora, după cum urmeaza:
  a) luminile de pozitie sau de stationare pe timpul imobilizarii vehiculului pe partea carosabila în afara localitatilor, de la lasarea serii şi până în zorii zilei, ziua când ploua torential, ninge abundent sau este ceata densa ori în alte condiţii care reduc vizibilitatea pe drumul public;
  b) luminile de intalnire sau de drum, în mers, atât în localităţi, cat şi în afara acestora, după gradul de iluminare a drumului public;
  c) luminile de intalnire şi cele de ceata pe timp de ceata densa;
  d) luminile de intalnire ale autovehiculelor care însoţesc coloane militare sau cortegii, transporta grupuri organizate de persoane şi cele care tracteaza alte vehicule sau care transporta marfuri ori produse periculoase, în timpul zilei;
  e) luminile de intalnire atunci când ploua torential, ninge abundent ori în alte condiţii care reduc vizibilitatea pe drum;
  f) luminile pentru mersul inapoi atunci când vehiculul este manevrat către inapoi;
  g) luminile indicatoare de direcţie pentru semnalizarea schimbarii directiei de mers, inclusiv la punerea în miscare a vehiculului de pe loc.
  (2) Pe timpul noptii, la apropierea a doua vehicule care circulă din sensuri opuse, conducătorii acestora sunt obligati ca de la o distanta de cel puţin 200 m sa foloseasca luminile de intalnire concomitent cu reducerea vitezei. Când conducatorul de autovehicul se apropie de un autovehicul care circulă în faţa sa, acesta este obligat sa foloseasca luminile de intalnire de la o distanta de cel puţin 100 m.
  (3) Pe timpul noptii sau în condiţii de vizibilitate redusa conducătorii de autovehicule şi tramvaie care se apropie de o intersectie nedirijata prin semnale luminoase sau de către politisti sunt obligati sa semnalizeze prin folosirea alternanta a luminilor de intalnire cu cele de drum dacă nu încalcă astfel prevederile alin. (2).
  (4) Pe timpul noptii sau în condiţii de vizibilitate redusa autovehiculele sau remorcile cu defectiuni la sistemul de iluminare şi semnalizare luminoasa nu pot fi conduse sau remorcate fără a avea în functiune pe partea stanga, în faţa o lumina de intalnire şi în spate una de pozitie.
  (5) Luminile de avarie se folosesc în urmatoarele situaţii:
  a) când vehiculul este imobilizat involuntar pe partea carosabila;
  b) când vehiculul se deplaseaza foarte lent şi/sau constituie el insusi un pericol pentru ceilalti participanti la trafic;
  c) când autovehiculul sau tramvaiul este remorcat.
  (6) În situaţiile prevăzute la alin. (5), conducătorii de autovehicule, tramvaie sau mopede trebuie să puna în functiune luminile de avarie, în mod succesiv, în ordinea opririi şi în cazul în care aceasta manevra este impusa de blocarea circulaţiei pe sensul de mers.
  (7) Când circula prin tunel conducatorul de vehicul este obligat sa foloseasca luminile de intalnire.


  Articolul 115

  Un vehicul poate fi oprit sau stationat cu toate luminile stinse, în locurile în care aceste manevre sunt permise, atunci când se afla:
  a) pe un drum iluminat, astfel încât vehiculul este vizibil de la o distanta de cel puţin 50 m;
  b) în afara părţii carosabile, pe un acostament consolidat;
  c) în localităţi, la marginea părţii carosabile, în cazul motocicletelor cu doua roti, fără atas şi a mopedelor, care nu sunt prevăzute cu sursa de energie.


  Articolul 116

  (1) Conducătorii de vehicule sunt obligati sa semnalizeze schimbarea directiei de deplasare, depăşirea, oprirea şi punerea în miscare.
  (2) Intentia conducătorilor de autovehicule, tramvaie sau mopede de a schimba directia de mers, de a iesi dintr-un rand de vehicule stationate sau de a intra într-un asemenea rand, de a trece pe o altă bandă de circulatie sau de a vira spre dreapta ori spre stanga sau care urmeaza să efectueze intoarcere, depasire ori oprire se semnalizeaza prin punerea în functiune a luminilor indicatoare de direcţie cu cel puţin 50 m în localităţi şi 100 m în afara localitatilor, înainte de începerea efectuării manevrelor.
  (3) Reducerea vitezei de deplasare sau oprirea autovehiculelor, tramvaielor sau mopedelor pe partea carosabila se semnalizeaza cu lumina rosie din spate.


  Articolul 117

  (1) Conducătorii vehiculelor cu doua roti, precum şi ai celor cu tractiune animala ori ai celor trase sau impinse cu mana sunt obligati să efectueze urmatoarele semnale:
  a) bratul stang intins orizontal atunci când intenţionează sa schimbe directia de mers spre stanga sau de a depăşi;
  b) bratul drept intins orizontal atunci când intenţionează sa schimbe directia de mers spre dreapta;
  c) bratul drept intins orizontal balansat în plan vertical atunci când intenţionează sa opreasca.
  (2) Semnalele prevăzute la alin. (1) trebuie efectuate cu cel puţin 25 m înainte de efectuarea manevrelor.

  § 3. Depăşirea


  Articolul 118

  Conducatorul de vehicul care efectueaza depăşirea este obligat:
  a) să se asigure ca acela care îl urmeaza sau îl preceda nu a semnalizat intentia începerii unei manevre similare şi ca poate depăşi fără a pune în pericol sau fără a stanjeni circulatia din sens opus;
  b) sa semnalizeze intentia de efectuare a depasirii;
  c) sa pastreze în timpul depasirii o distanta laterala suficienta faţă de vehiculul depasit;
  d) sa reintre pe banda sau în sirul de circulatie initial după ce a semnalizat şi s-a asigurat ca poate efectua aceasta manevra în condiţii de siguranţă pentru vehiculul depasit şi pentru ceilalti participanti la trafic.


  Articolul 119

  Conducatorul de vehicul care urmeaza să fie depasit este obligat:
  a) sa nu mareasca viteza de deplasare;
  b) sa circule cat mai aproape de marginea din dreapta a părţii carosabile sau a benzii pe care se deplaseaza.


  Articolul 120

  (1) Se interzice depăşirea vehiculelor:
  a) în intersectii cu circulatia nedirijata;
  b) în apropierea vârfurilor de rampa, când vizibilitatea este redusa sub 50 m;
  c) în curbe şi în orice alte locuri unde vizibilitatea este redusa sub 50 m;
  d) pe pasaje denivelate, pe poduri, sub poduri şi în tuneluri. Prin excepţie, pot fi depăşite în aceste locuri vehiculele cu tractiune animala, motocicletele fără atas, mopedele şi bicicletele, dacă vizibilitatea asupra drumului este asigurata pe o distanta mai mare de 20 m, iar latimea drumului este de cel puţin 7 m;
  e) pe trecerile pentru pietoni semnalizate prin indicatoare şi marcaje;
  f) pe trecerile la nivel cu calea ferata curenta şi la mai puţin de 50 m înainte de acestea;
  g) în dreptul statiei pentru tramvai, atunci când acesta este oprit, iar statia nu este prevăzută cu refugiu pentru pietoni;
  h) în zona de actiune a indicatorului "Depăşirea interzisa";
  i) când pentru efectuarea manevrei se încalcă marcajul continuu, simplu sau dublu, care desparte sensurile de mers, iar autovehiculul circula, chiar şi parţial, pe sensul opus, ori se încalcă marcajul care delimiteaza spatiul de interzicere;
  j) când din sens opus se apropie un alt vehicul, iar conducatorul acestuia este obligat să efectueze manevre de evitare a coliziunii;
  k) pe sectorul de drum unde s-a format o coloana de vehicule în asteptare, dacă prin aceasta se intra pe sensul opus de circulatie.
  (2) Se interzice depăşirea coloanei oficiale.

  § 4. Viteza şi distanta între vehicule


  Articolul 121

  (1) Conducătorii de vehicule sunt obligati să respecte viteza maxima admisa pe sectorul de drum pe care circulă şi pentru categoria din care face parte vehiculul condus, precum şi cea impusa prin mijloacele de semnalizare.
  (2) Nerespectarea regimului de viteza stabilit conform legii se constata de către politistii rutieri, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic.
  (3) Administratorul drumului public este obligat sa instaleze indicatoare pentru reglementarea regimului de viteza.
  (4) În afara localitatilor, inaintea statiilor mijloacelor de transport public de persoane şi/sau a trecerilor pentru pietoni, la o distanta de 100 m faţă de acestea, administratorul drumului este obligat sa realizeze amenajari rutiere pentru reducerea vitezei de deplasare a vehiculelor.


  Articolul 122

  Se interzice conducătorilor de vehicule sa reduca brusc viteza ori să efectueze o oprire neasteptata, fără motiv intemeiat.


  Articolul 123

  Conducatorul de vehicul este obligat sa circule cu o viteză care să nu depăşească 30 km/h în localităţi sau 50 km/h în afara localitatilor, în urmatoarele situaţii:
  a) la trecerea prin intersectiile cu circulatie nedirijata;
  b) în curbe deosebit de periculoase semnalizate ca atare sau în care vizibilitatea este mai mica de 50 m;
  c) la trecerea pe lângă grupuri organizate, coloane militare sau cortegii, indiferent dacă acestea se afla în mers sau stationeaza pe partea carosabila a drumurilor cu o singura banda de circulatie pe sens;
  d) la trecerea pe lângă animale care sunt conduse pe partea carosabila sau pe acostament;
  e) când partea carosabila este acoperita cu polei, gheata, zapada batatorita, mazga sau piatra cubica umeda;
  f) pe drumuri cu denivelari, semnalizate ca atare;
  g) în zona de actiune a indicatorului de avertizare "Copii" în intervalul orar 7,00-22,00, precum şi a indicatorului "Accident";
  h) la trecerile pentru pietoni nesemaforizate, semnalizate prin indicatoare şi marcaje, când drumul public are cel mult o bandă pe sens, iar pietonii aflati pe trotuar, în imediata apropiere a părţii carosabile, intenţionează să se angajeze în traversare;
  i) la schimbarea directiei de mers prin viraje;
  j) când vizibilitatea este sub 100 m în condiţii de ceata, ploi torentiale, ninsori abundente.


  Articolul 124

  Administratorul drumului public este obligat ca în locurile prevăzute la art. 123 sa instaleze indicatoare de avertizare şi sa ia măsuri pentru realizarea de amenajari rutiere care să determine conducătorii de vehicule sa reduca viteza de deplasare.

  § 5. Reguli referitoare la manevre


  Articolul 125

  Pentru a putea intoarce vehiculul de pe un sens de mers pe celalalt prin manevrare înainte şi inapoi sau prin viraj, conducatorul acestuia este obligat sa semnalizeze şi să se asigure ca din faţa, din spate sau din lateral nu circula în acel moment niciun vehicul.


  Articolul 126

  Se interzice intoarcerea vehiculului:
  a) în locurile în care este interzisa oprirea voluntara a vehiculelor, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 142 lit. f);
  b) în intersectiile în care este interzis virajul la stanga, precum şi în cele în care, pentru efectuare, este necesară manevrarea înainte şi inapoi a vehiculului;
  c) în locurile unde soliditatea drumului nu permite;
  d) pe drumurile cu sens unic;
  e) pe marcajul pietonal;
  f) în locurile în care este instalat indicatorul "Intoarcerea interzisa".


  Articolul 127

  (1) Pe drumurile publice inguste şi/sau cu declivitate, unde trecerea vehiculelor care circulă din sensuri opuse, unele pe lângă altele, este imposibila sau periculoasa, se procedeaza după cum urmeaza:
  a) la intalnirea unui ansamblu de vehicule cu un vehicul conducatorul acestuia din urma trebuie să manevreze cu spatele;
  b) la intalnirea unui vehicul greu cu un vehicul usor, conducatorul acestuia din urma trebuie să manevreze cu spatele;
  c) la intalnirea unui vehicul care efectueaza transport public de persoane cu un vehicul de transport marfuri conducatorul acestuia din urma trebuie să manevreze cu spatele.
  (2) În cazul vehiculelor de aceeasi categorie, obligaţia de a efectua o manevră de mers inapoi revine conducătorului care urca, cu excepţia cazului când este mai usor şi exista condiţii pentru conducatorul care coboara să execute aceasta manevra, mai ales atunci când se afla aproape de un refugiu.


  Articolul 128

  (1) Se interzice mersul inapoi cu vehiculul:
  a) în cazurile prevăzute la art. 126, cu excepţia lit. d);
  b) pe o distanta mai mare de 50 m;
  c) la ieşirea de pe proprietăţi alaturate drumurilor publice.
  (2) În locurile în care mersul inapoi este permis, dar vizibilitatea în spate este împiedicată, vehiculul poate fi manevrat inapoi numai atunci când conducatorul acestuia este dirijat de cel puţin o persoană aflata în afara vehiculului.
  (3) Persoana care dirijeaza manevrarea cu spatele a unui vehicul este obligata să se asigure ca manevra se efectueaza fără a pune în pericol siguranţa participantilor la trafic.
  (4) Mersul inapoi cu autovehiculul trebuie semnalizat cu lumina sau luminile speciale din dotare. Se recomanda dotarea autovehiculelor şi cu dispozitive sonore pentru semnalizarea acestei manevre.

  § 6. Intersectii şi obligaţia de a ceda trecerea


  Articolul 129

  (1) Vehiculul care circulă pe un drum public pe care este instalat unul dintre indicatoarele având semnificatia: "Drum cu prioritate", "Intersectie cu un drum fără prioritate" sau "Prioritate faţă de circulatia din sens invers" are prioritate de trecere.
  (2) Când doua vehicule urmeaza să se intalneasca intr-o intersectie dirijata prin indicatoare, venind de pe doua drumuri publice unde sunt instalate indicatoare cu aceeasi semnificaţie, vehiculul care vine din dreapta are prioritate.


  Articolul 130

  Conducatorul de vehicul care se apropie de intrarea intr-o intersectie, simultan cu un autovehicul cu regim de circulatie prioritara care are în functiune semnalele luminoase şi sonore, are obligaţia sa îi acorde prioritate de trecere.


  Articolul 131

  (1) La apropierea de o statie pentru mijloace de transport public de persoane prevăzută cu alveola, din care conducatorul unui astfel de vehicul semnalizeaza intentia de a iesi, conducatorul vehiculului care circulă pe banda de lângă acostament sau bordura este obligat sa reduca viteza şi, la nevoie, sa opreasca pentru a-i permite reintrarea în trafic.
  (2) Conducătorii de vehicule sunt obligati sa acorde prioritate de trecere pietonilor aflati pe partea carosabila pentru a urca în tramvai sau după ce au coborat din acesta, dacă tramvaiul este oprit în statie fără refugiu.


  Articolul 132

  Conducatorul vehiculului al cărui mers înainte este obturat de un obstacol sau de prezenta altor participanti la trafic, care impune trecerea pe sensul opus, este obligat sa reduca viteza şi, la nevoie, sa opreasca pentru a permite trecerea vehiculelor care circulă din sens opus.


  Articolul 133

  În cazul prevăzut la art. 51 alin. (2), conducătorii vehiculelor sunt obligati sa acorde prioritate de trecere participantilor la trafic cu care se intersecteaza şi care circulă conform semnificatiei culorii semaforului care li se adreseaza.


  Articolul 134

  La ieşirea din zonele rezidentiale sau pietonale, conducătorii de vehicule sunt obligati sa acorde prioritate de trecere tuturor vehiculelor cu care se intersecteaza.


  Articolul 135

  Conducatorul de vehicul este obligat sa acorde prioritate de trecere şi în urmatoarele situaţii:
  a) la intersectia nedirijata atunci când patrunde pe un drum naţional venind de pe un drum judetean, comunal sau local;
  b) la intersectia nedirijata atunci când patrunde pe un drum judetean venind de pe un drum comunal sau local;
  c) la intersectia nedirijata atunci când patrunde pe un drum comunal venind de pe un drum local;
  d) când urmeaza sa patrunda intr-o intersectie cu circulatie în sens giratoriu faţă de cel care circulă în interiorul acesteia;
  e) când circulă în panta faţă de cel care urca, dacă pe sensul de mers al celui care urca se afla un obstacol imobil. În aceasta situaţie manevra nu este considerata depasire în sensul prevederilor art. 120 lit. j);
  f) când se pune în miscare sau la patrunderea pe drumul public venind de pe o proprietate alaturata acestuia faţă de vehiculul care circulă pe drumul public, indiferent de directia de deplasare;
  g) când efectueaza un viraj spre stanga sau spre dreapta şi se intersecteaza cu un biciclist care circulă pe o pista pentru biciclete, semnalizata ca atare;
  h) pietonului care traverseaza drumul public, prin loc special amenajat, marcat şi semnalizat corespunzător ori la culoarea verde a semaforului destinat lui, atunci când acesta se afla pe sensul de mers al vehiculului.

  § 7. Trecerea la nivel cu calea ferata


  Articolul 136

  (1) La trecerea la nivel cu calea ferata curenta, conducatorul de vehicul este obligat sa circule cu viteza redusa şi să se asigure ca din partea stanga sau din partea dreaptă nu se apropie un vehicul feroviar.
  (2) La traversarea caii ferate, pietonii sunt obligati să se asigure ca din stanga sau din dreapta nu se apropie un vehicul feroviar.


  Articolul 137

  (1) Conducatorul de vehicul poate traversa calea ferata curenta prevăzută cu bariere sau semibariere, dacă acestea sunt ridicate şi semnalele luminoase şi sonore nu funcţionează, iar semnalul cu lumina alba intermitenta cu cadenta lenta este în functiune.
  (2) Când circulatia la trecerea la nivel cu calea ferata curenta este dirijata de agenti de cale ferata, conducatorul de vehicul trebuie să respecte semnalele acestora.


  Articolul 138

  (1) Conducatorul de vehicul este obligat sa opreasca atunci când:
  a) barierele sau semibarierele sunt coborate, în curs de coborare sau de ridicare;
  b) semnalul cu lumini rosii şi/sau semnalul sonor sunt în functiune;
  c) intalneste indicatorul "Trecerea la nivel cu calea ferata simpla, fără bariere", "Trecerea la nivel cu calea ferata dubla, fără bariere" sau "Oprire".
  (2) Vehiculele trebuie să opreasca, în ordinea sosirii, în locul în care exista vizibilitate maxima asupra caii ferate fără a trece de indicatoarele prevăzute la alin. (1) lit. c) sau, după caz, inaintea marcajului pentru oprire ori inaintea barierelor sau semibarierelor, când acestea sunt închise, în curs de coborare sau de ridicare.


  Articolul 139

  (1) În cazul imobilizarii unui vehicul pe calea ferata, conducatorul acestuia este obligat sa scoata imediat pasagerii din vehicul şi sa elibereze platforma caii ferate, iar când nu este posibil, sa semnalizeze prezenta vehiculului cu orice mijloc adecvat.
  (2) Participantii la trafic, care se gasesc în apropierea locului unde un vehicul a ramas imobilizat pe calea ferata, sunt obligati sa acorde sprijin pentru scoaterea acestuia sau, când nu este posibil, pentru semnalizarea prezentei lui.
  (3) Conducătorului de vehicul îi este interzis sa treaca sau sa ocoleasca portile de gabarit instalate inaintea cailor ferate electrificate, dacă înălţimea sau incarcatura vehiculului atinge ori depăşeşte partea superioara a portii.


  Articolul 140

  (1) La intersectarea unui drum public cu o cale ferata industriala, accesul vehiculelor feroviare se face numai după semnalizarea corespunzătoare şi din timp de către cel puţin un agent de cale ferata.
  (2) În cazul prevăzut la alin. (1), conducătorii de vehicule sunt obligati să se conformeze semnificatiei semnalelor agentilor de cale ferata.

  § 8. Oprirea, staţionarea şi parcarea


  Articolul 141

  (1) Conducătorii autovehiculelor imobilizate pe drumurile publice, care se indeparteaza de acestea, sunt obligati sa actioneze frana de ajutor, sa opreasca functionarea motorului şi sa cupleze intr-o treapta de viteza inferioara sau în cea de parcare dacă autovehiculul are transmisie automata.
  (2) În cazul imobilizarii involuntare a autovehiculului în panta sau în rampa, pe lângă oblibaţiile prevăzute la alin. (1) conducatorul trebuie să bracheze rotile directoare.
  (3) În cazul imobilizarii involuntare a autovehiculului în pasaje subterane sau în tuneluri, conducatorul acestuia este obligat sa opreasca functionarea motorului.
  (4) În localităţi, pe drumurile cu sens unic, oprirea sau staţionarea voluntara a vehiculelor este permisa şi pe partea stanga, dacă rămâne libera cel puţin o bandă de circulatie.
  (5) În afara localitatilor oprirea sau staţionarea voluntara a vehiculelor se face în afara părţii carosabile, iar atunci când nu este posibil, cat mai aproape de marginea din dreapta a drumului, paralel cu axa acestuia.
  (6) Nu este permisa staţionarea pe partea carosabila, în timpul noptii, a tractoarelor, a remorcilor, a mopedelor, a bicicletelor, a masinilor şi utilajelor autopropulsate utilizate în lucrari de constructii, agricole sau forestiere, a vehiculelor cu tractiune animala ori a celor trase sau impinse cu mana.
  (7) Nu este permisa oprirea sau staţionarea în tuneluri. În situaţii de urgenta sau de pericol conducătorului de autovehicul îi este permisa oprirea sau staţionarea numai în locurile special amenajate şi semnalizate corespunzător. În caz de imobilizare prelungita a autovehiculului în tunel, conducatorul de vehicul este obligat sa opreasca motorul.


  Articolul 142

  Se interzice oprirea voluntara a vehiculelor:
  a) în zona de actiune a indicatorului "Oprirea interzisa";
  b) pe trecerile la nivel cu calea ferata curenta şi la o distanta mai mica de 50 m înainte şi după acestea;
  c) pe poduri, pe şi sub pasaje denivelate, precum şi pe viaducte;
  d) în curbe şi în alte locuri cu vizibilitate redusa sub 50 m;
  e) pe trecerile pentru pietoni ori la mai puţin de 25 m înainte şi după acestea;
  -------------
  Lit. e) a art. 142 din anexa 1 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 1.391 din 4 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 20 decembrie 2011.
  f) în intersectii, inclusiv cele cu circulatie în sens giratoriu, precum şi în zona de preselectie unde sunt aplicate marcaje continue, iar în lipsa acestora, la o distanta mai mica de 25 m de coltul intersectiei;
  g) în statiile mijloacelor de transport public de persoane, precum şi la mai puţin de 25 m înainte şi după acestea;
  h) în dreptul altui vehicul oprit pe partea carosabila, dacă prin aceasta se stanjeneste circulatia a doua vehicule venind din sensuri opuse, precum şi în dreptul marcajului continuu, în cazul în care conducătorii celorlalte vehicule care circulă în acelasi sens ar fi obligati, din aceasta cauza, sa treaca peste acest marcaj;
  i) în locul în care se împiedica vizibilitatea asupra unui indicator sau semnal luminos;
  j) pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoarele cu semnificatiile "Drum ingustat", "Prioritate pentru circulatia din sens invers" sau "Prioritate faţă de circulatia din sens invers";
  k) pe pistele obligatorii pentru pietoni şi/sau biciclisti ori pe benzile rezervate unor anumite categorii de vehicule, semnalizate ca atare;
  l) pe platforma caii ferate industriale sau de tramvai ori la mai puţin de 50 m de acestea, dacă circulatia vehiculelor pe sine ar putea fi stanjenita sau împiedicată;
  m) pe partea carosabila a autostrazilor, a drumurilor expres şi a celor naţionale europene (E);
  n) pe trotuar, dacă nu se asigura spatiu de cel puţin 1 m pentru circulatia pietonilor;
  o) pe pistele pentru biciclete;
  p) în locurile unde este interzisa depăşirea.


  Articolul 143

  Se interzice staţionarea voluntara a vehiculelor:
  a) în toate cazurile în care este interzisa oprirea voluntara;
  b) în zona de actiune a indicatorului cu semnificatia "Staţionarea interzisa" şi a marcajului cu semnificatia de interzicere a stationarii;
  c) pe drumurile publice cu o latime mai mica de 6 m;
  d) în dreptul cailor de acces care deservesc proprietăţile alaturate drumurilor publice;
  e) în pante şi în rampe;
  f) în locul unde este instalat indicatorul cu semnificatia "Stationare alternanta", în alta zi sau perioada decat cea permisa, ori indicatorul cu semnificatia "Zona de stationare cu durata limitata" peste durata stabilita.


  Articolul 144

  (1) Administratorul drumului public este obligat sa delimiteze şi sa semnalizeze corespunzător sectoarele de drum public unde este interzisa oprirea sau staţionarea vehiculelor.
  (2) Administratorul drumului public poate permite oprirea sau staţionarea, parţial ori total, a unui vehicul pe trotuar, cu respectarea marcajului, iar în lipsa acestuia, numai dacă rămâne liber cel puţin un culoar de minimum 1 m latime inspre marginea opusa părţii carosabile, destinat circulaţiei pietonilor.


  Articolul 145

  Se interzice conducătorului de autovehicul şi pasagerilor ca în timpul opririi sau stationarii sa deschidă ori sa lase deschise usile acestuia sau sa coboare fără să se asigure că nu creeaza un pericol pentru circulatie.


  Articolul 146

  Circulatia vehiculelor şi a pietonilor în spatiile special amenajate sau stabilite şi semnalizate corespunzător se desfăşoară conform normelor rutiere, pe întreaga perioadă cat parcarile sunt deschise circulaţiei publice.

  § 9. Alte obligaţii şi interdictii pentru conducătorii de autovehicule şi tramvaie


  Articolul 147

  Conducatorul de autovehicul sau de tramvai este obligat:
  1. să aibă asupra sa actul de identitate, permisul de conducere, certificatul de inmatriculare sau de înregistrare şi, după caz, atestatul profesional, precum şi celelalte documente prevăzute de legislatia în vigoare;
  2. sa circule numai pe sectoarele de drum pe care îi este permis accesul şi să respecte normele referitoare la masele totale maxime autorizate şi admise şi/sau la dimensiunile maxime admise de autoritatea competentă pentru autovehiculele conduse;
  3. sa verifice functionarea sistemului de lumini şi de semnalizare, a instalatiei de climatizare, sa menţină permanent curate parbrizul, luneta şi geamurile laterale ale autovehiculului, precum şi placutele cu numărul de inmatriculare sau înregistrare ale autovehiculului şi remorcii;
  4. să permită controlul stării tehnice a vehiculului, precum şi al bunurilor transportate, în condiţiile legii;
  5. să se prezinte la verificarea medicală periodica, potrivit legii;
  6. să aplice pe parbrizul şi pe luneta autovehiculului semnul distinctiv stabilit pentru conducătorii de autovehicule incepatori, dacă are o vechime mai mica de un an de la obtinerea permisului de conducere.


  Articolul 148

  Se interzice conducătorului de autovehicul sau de tramvai:
  1. sa conduca un autovehicul sau tramvai cu dovada inlocuitoare a permisului de conducere eliberata fără drept de circulatie sau a carei valabilitate a expirat;
  2. sa transporte în autovehicul sau tramvai mai multe persoane decat numărul de locuri stabilite în certificatul de inmatriculare sau de înregistrare;
  3. sa transporte persoane în stare de ebrietate pe motocicleta sau în cabina ori în caroseria autovehiculului destinat transportului de marfuri;
  4. sa transporte persoane în caroseria autobasculantei, pe autocisterna, pe platforma, deasupra incarcaturii, pe părţile laterale ale caroseriei, sau persoane care stau în picioare în caroseria autocamionului, pe scari şi în remorca, cu excepţia celei special amenajate pentru transportul persoanelor;
  5. sa transporte copii în vârsta de până la 12 ani pe scaunul din faţa al autovehiculului, chiar dacă sunt tinuti în brate de persoane majore;
  6. sa transporte în şi pe autoturism obiecte a caror lungime sau latime depăşeşte, împreună cu incarcatura, dimensiunile acestuia;
  7. sa deschidă usile autovehiculului sau tramvaiului în timpul mersului, sa porneasca de pe loc cu usile deschise;
  8. să aibă în timpul mersului preocupari de natura a-i distrage în mod periculos atenţia ori sa foloseasca instalaţii de sonorizare la un nivel de zgomot care ar afecta deplasarea în siguranţa a lui şi a celorlalţi participanti la trafic;
  9. să între pe drumurile modernizate cu autovehiculul care are pe roti sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabila ori din care cad sau se scurg produse, substante ori materiale ce pot pune în pericol siguranţa circulaţiei;
  10. să aibă aplicate pe parbriz, luneta sau pe geamurile laterale afise, reclame publicitare, inscrisuri ori accesorii, care restrang sau estompeaza vizibilitatea conducătorului ori a pasagerilor, atât din interior, cat şi din exterior;
  11. să aibă aplicate folii sau tratamente chimice pe parbrize, luneta ori pe geamurile laterale, care restrang sau estompeaza vizibilitatea, atât din interior, cat şi din exterior, cu excepţia celor omologate şi certificate, prin marcaj corespunzător, de către autoritatea competentă;
  12. să aibă aplicate folii sau tratamente chimice pe dispozitivele de iluminare ori semnalizare luminoasa, care diminueaza eficacitatea acestora, precum şi pe placutele cu numărul de inmatriculare sau de înregistrare, care împiedica citirea numarului de inmatriculare sau de înregistrare;
  13. sa lase liber în timpul mersului volanul, ghidonul sau maneta de comanda, sa opreasca motorul ori sa decupleze transmisia în timpul mersului;
  14. sa foloseasca în mod abuziv mijloacele de avertizare sonora;
  15. sa circule cu autovehiculul cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone pe drumurile acoperite cu zapada, gheata sau polei, fără a avea montate pe roti lanturi sau alte echipamente antiderapante omologate, în perioadele şi pe drumurile stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului;
  16. sa circule având montate pe autovehicul anvelope cu alte dimensiuni ori caracteristici decat cele prevăzute în certificatul de inmatriculare sau de înregistrare ori care prezinta taieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita admisa;
  17. sa conduca un autovehicul care emana noxe peste limita legala admisa ori al cărui zgomot în mers sau stationare depăşeşte pragul fonic prevăzut de lege ori care are montat pe sistemul de evacuare a gazelor dispozitive neomologate;
  18. sa circule cu autovehiculul având placutele cu numerele de inmatriculare sau de înregistrare, provizorii ori pentru probe deteriorate sau neconforme cu standardul;
  19. sa savarseasca acte sau gesturi obscene, sa profereze injurii, sa adreseze expresii jignitoare ori vulgare celorlalţi participanti la trafic;
  20. sa circule cu autovehiculul avariat mai mult de 30 de zile de la data producerii avariei;
  21. sa arunce, pe drumurile publice, din autovehicul obiecte, materiale sau substante.


  Articolul 149

  (1) Conducatorul de autovehicul sau de tramvai cu o vechime mai mica de un an de la data obtinerii permisului de conducere are obligaţia de a aplica semnul distinctiv sub forma unui disc de culoare galbena, cu diametrul de 100 mm, care are în centru semnul exclamarii, de culoare neagra, cu lungimea de 60 mm şi diametrul punctului de 10 mm, după cum urmeaza:
  a) la motocicleta, în partea din spate lângă numărul de inmatriculare;
  b) la autovehicul, pe parbriz în partea din dreapta jos şi pe luneta, în partea stanga jos;
  c) la autovehiculul care nu este prevăzut cu luneta, pe parbriz în partea din dreapta jos şi pe caroserie în partea din spate stanga sus;
  d) la tramvai, pe parbriz în partea din dreapta jos şi pe luneta ultimului vagon în partea din spate stanga sus;
  e) la autovehiculul care tracteaza o remorca, pe parbrizul autovehiculului în partea din dreapta jos şi pe caroseria remorcii în partea din spate stanga sus.
  (2) Conducătorului de vehicul prevăzut la alin. (1) îi este interzis:
  a) sa conduca autovehicule care transporta marfuri sau produse periculoase;
  b) sa conduca vehicule destinate testarii sau cele pentru probe;
  c) sa conduca vehicule destinate transportului public de persoane, inclusiv în regim de taxi.

  § 10. Circulatia vehiculelor destinate transportului de marfuri sau transportului public de persoane


  Articolul 150

  (1) Incarcatura unui vehicul trebuie să fie asezata şi, la nevoie, fixata astfel încât:
  a) sa nu puna în pericol persoane ori sa nu cauzeze daune proprietăţii publice sau private;
  b) sa nu stanjeneasca vizibilitatea conducătorului şi sa nu pericliteze stabilitatea ori conducerea vehiculului;
  c) sa nu fie tarata, sa nu se scurga şi sa nu cada pe drum;
  d) sa nu mascheze dispozitivele de semnalizare, catadioptrii şi placutele cu numărul de inmatriculare sau de înregistrare ori provizoriu, iar în cazul vehiculelor fără motor, semnalele facute cu bratele de conducatorul acestora;
  e) sa nu provoace zgomot care să jeneze conducatorul, participantii la trafic ori sa sperie animalele şi sa nu produca praf sau mirosuri pestilentiale.
  (2) Lanturile, cablurile, prelatele şi alte accesorii ce servesc la asigurarea sau protectia incarcaturii trebuie să o fixeze cat mai bine de vehicul şi sa nu constituie ele insele un pericol pentru siguranţa circulaţiei.
  (3) Incarcatura care consta în materiale sau produse ce se pot imprastia în timpul mersului trebuie acoperita cu o prelata. Când incarcatura consta în obiecte mari ori grele, aceasta trebuie fixata pentru a nu se deplasa în timpul transportului şi a nu depăşi gabaritul vehiculului.


  Articolul 151

  Conducatorul de autovehicul sau de tramvai care efectueaza transport public de persoane este obligat:
  a) sa opreasca pentru urcarea sau coborarea pasagerilor numai în statiile semnalizate ca atare, cu excepţia transportului public de persoane în regim de taxi. Dacă statia este prevăzută cu alveola, oprirea se va face numai în interiorul acesteia;
  b) sa deschidă usile numai după ce vehiculul a fost oprit în statie;
  c) sa inchida usile numai după ce pasagerii au coborat ori au urcat;
  d) sa repuna în miscare autovehiculul sau tramvaiul din statie după ce a semnalizat intentia şi s-a asigurat ca poate efectua în siguranţa aceasta manevra.


  Articolul 152

  Se interzice pasagerilor mijloacelor de transport public de persoane:
  a) sa urce, sa coboare, sa tina deschise usile ori să le deschidă în timpul mersului vehiculului;
  b) sa calatoreasca pe scari sau pe părţile exterioare ale caroseriei vehiculului;
  c) sa arunce din vehicul orice fel de obiecte, materiale sau substante.

  § 11. Remorcarea


  Articolul 153

  (1) Un autovehicul poate tracta pe drumul public o singura remorca. Se exceptează tractorul rutier care poate tracta doua remorci, precum şi autovehiculele amenajate pentru formarea unui autotren de transport persoane în localităţile turistice, cu condiţia ca acesta sa nu fie mai lung de 25 m şi sa nu circule cu viteza mai mare de 25 km/h.
  (2) Motocicleta fără atas, precum şi bicicleta pot tracta o remorca usoara având o singura axa.


  Articolul 154

  Cuplarea unui vehicul cu una sau doua remorci, pentru formarea unui ansamblu de vehicule, se poate efectua numai dacă:
  a) elementele care compun dispozitivul de cuplare sunt omologate şi compatibile;
  b) ansamblul de vehicule poate realiza raza minima de virare a autovehiculului tragator;
  c) dimensiunile ansamblului de vehicule nu depasesc limitele prevăzute de lege;
  d) elementele de cuplare ale echipamentelor de franare, de iluminare şi semnalizare luminoasa sunt compatibile;
  e) vehiculele care compun ansamblul nu se ating la trecerea peste denivelari, la efectuarea virajelor sau la schimbarea directiei de mers.


  Articolul 155

  (1) În cazul ramanerii în până a unui autovehicul ori a remorcii acestuia, conducatorul ansamblului este obligat sa îl scoata imediat în afara părţii carosabile sau, dacă nu este posibil, sa îl deplaseze lângă bordura ori acostament, asezandu-l paralel cu axa drumului şi luand măsuri pentru remedierea defectiunilor sau, după caz, de remorcare.
  (2) Pe timpul noptii sau în condiţii de vizibilitate redusa, autovehiculul sau remorca acestuia care are defectiuni la sistemul de iluminare sau de semnalizare luminoasa nu poate fi tractat/tractata pe drumurile publice fără a avea în functiune, în partea stanga, în faţa, o lumina de intalnire şi în spate, una de pozitie.


  Articolul 156

  (1) Dacă un autovehicul sau o remorca a ramas în până pe partea carosabila a drumului şi nu poate fi deplasat/deplasata în afara acesteia, conducatorul autovehiculului este obligat sa puna în functiune luminile de avarie şi sa instaleze triunghiurile reflectorizante.
  (2) Triunghiurile reflectorizante se instaleaza în faţa şi în spatele vehiculului, pe aceeasi banda de circulatie, la o distanta de cel puţin 30 m de acesta, astfel încât să poată fi observate din timp de către participantii la trafic care se apropie. În localităţi, atunci când circulatia este intensa, triunghiurile reflectorizante pot fi aşezate la o distanta mai mica sau chiar pe vehicul, astfel încât să poată fi observate din timp de ceilalti conducatori de vehicule.
  (3) Dacă vehiculul nu este dotat cu lumini de avarie sau acestea sunt defecte, conducatorul poate folosi, pe timpul noptii ori în condiţii de vizibilitate redusa, o lampa portativa cu lumina galbena intermitenta, care se instaleaza la partea din spate a vehiculului.
  (4) Se interzice folosirea triunghiurilor reflectorizante ori a luminilor de avarie în mod nejustificat sau pentru a simula o ramanere în până în locurile unde oprirea ori staţionarea este interzisa.
  (5) În cazul caderii din vehicule, pe partea carosabila, a incarcaturii sau a unei părţi din aceasta, care constituie un obstacol ce nu poate fi inlaturat imediat, conducatorul este obligat sa îl semnalizeze cu unul dintre mijloacele prevăzute la alin. (1)-(3).


  Articolul 157

  (1) Remorcarea unui autovehicul se face cu respectarea urmatoarelor reguli:
  a) conducătorii autovehiculelor tragator şi, respectiv, remorcat trebuie să posede permise de conducere valabile pentru categoriile din care face parte fiecare dintre autovehicule;
  b) autovehiculul tragator sa nu remorcheze un autovehicul mai greu decat masa lui proprie, cu excepţia cazului când remorcarea se efectueaza de către un autovehicul destinat special depanarii;
  c) remorcarea trebuie să se realizeze prin intermediul unei bare metalice în lungime de cel mult 4 m. Autoturismul ale cărui mecanism de direcţie şi sistem de franare nu sunt defecte poate fi remorcat cu o legătură flexibila omologata, în lungime de 3-5 m. Bara sau legătură flexibila trebuie fixata la elementele de remorcare cu care sunt prevăzute autovehiculele;
  d) conducatorul autovehiculului remorcat este obligat sa semnalizeze corespunzător semnalelor efectuate de conducatorul autovehiculului tragator. Atunci când sistemul de iluminare şi semnalizare nu funcţionează, este interzisa remorcarea acestuia pe timpul noptii şi în condiţii de vizibilitate redusa, iar ziua poate fi remorcat dacă pe partea din spate are aplicate inscripţia "Fără semnalizare", precum şi indicatorul "Alte pericole".
  (2) Dacă remorcarea se realizează prin suspendarea cu o macara sau sprijinirea pe o platforma de remorcare a părţii din faţa a autovehiculului remorcat, atunci în acesta nu trebuie să se afle nicio persoana.
  (3) Se interzice remorcarea unui autovehicul cu doua roti, cu sau fără atas, a autovehiculului al cărui sistem de direcţie nu funcţionează sau care nu este înmatriculat ori înregistrat sau când drumul este acoperit cu polei, gheata ori zapada. Se interzice şi remorcarea a doua sau mai multe autovehicule, a carutelor, a vehiculelor care în mod normal sunt trase sau impinse cu mana ori a utilajelor agricole.
  (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), se permite remorcarea unui autovehicul al cărui sistem de direcţie nu funcţionează numai în cazul când remorcarea se realizează prin suspendarea rotilor directoare ale autovehiculului remorcat cu o macara sau sprijinirea rotilor directoare ale autovehiculului remorcat pe o platforma de remorcare.
  (5) Conducatorul poate impinge sau tracta, cu propriul autovehicul, în situaţii deosebite, pe distante scurte, un alt automobil pentru a-i pune motorul în functiune sau pentru a efectua scurte manevre, fără a pune în pericol siguranţa deplasarii celorlalţi participanti la trafic.

  § 12. Zona rezidentiala şi pietonala


  Articolul 158

  (1) În zona rezidentiala, semnalizata ca atare, pietonii pot folosi toata latimea părţii carosabile, iar jocul copiilor este permis.
  (2) Conducătorii de vehicule sunt obligati sa circule cu o viteză de cel mult 20 km/h, sa nu stationeze sau sa parcheze vehiculul în afara spatiilor anume destinate şi semnalizate ca atare, sa nu stanjeneasca sau sa impiedice circulatia pietonilor chiar dacă, în acest scop, trebuie să opreasca.


  Articolul 159

  În zona pietonala, semnalizata ca atare, conducatorul de vehicul poate intra numai dacă locuieste în aceasta zona sau presteaza servicii publice "din poarta în poarta" şi nu are alta posibilitate de acces. Acesta este obligat sa circule cu viteza maxima de 5 km/h, sa nu stanjeneasca ori sa impiedice circulatia pietonilor şi, dacă este necesar, sa opreasca pentru a permite circulatia acestora.


  Secţiunea a 4-a Reguli pentru alti participanti la trafic

  Reguli pentru alti participanti la trafic
  § 1. Circulatia bicicletelor şi a mopedelor


  Articolul 160

  (1) Bicicletele şi mopedele, atunci când circulă pe drumul public, trebuie conduse numai pe un singur rand.
  (2) Persoanele care nu poseda permis de conducere pot conduce mopede pe drumurile publice numai dacă fac dovada ca au absolvit un curs de legislatie rutiera în cadrul unei unităţi autorizate de pregatire a conducătorilor de autovehicule.
  (3) Dacă pe directia de deplasare exista o pista pentru biciclete, semnalizata ca atare, conducătorii vehiculelor prevăzute la alin. (1) sunt obligati sa circule numai pe aceasta pista. Se interzice circulatia altor participanti la trafic pe pista pentru biciclete.
  (4) Se recomanda ca, în circulatia pe drumurile publice, biciclistul sa poarte casca de protecţie omologata.


  Articolul 161

  (1) Se interzice conducătorilor de biciclete sau de mopede:
  a) sa circule pe sectoarele de drum semnalizate cu indicatorul având semnificatia "Accesul interzis bicicletelor";
  b) sa invete sa conduca biciclete sau mopede pe drumurile intens circulate;
  c) sa circule pe trotuare, cu excepţia cazului când pe acestea sunt amenajate piste speciale destinate lor;
  d) sa circule fără a tine cel puţin o mana pe ghidon şi ambele picioare pe pedale;
  e) sa circule în paralel, cu excepţia situaţiilor când participa la competitii sportive organizate;
  f) sa circule în timp ce se afla sub influenţa alcoolului, a produselor ori substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora;
  g) să se tina de un vehicul aflat în mers ori să fie remorcat de un alt vehicul sau impins ori tras de o persoană aflata într-un vehicul;
  h) sa transporte o altă persoană, cu excepţia copilului până la 7 ani, numai dacă vehiculul are montat în faţa un suport special, precum şi a situaţiei când vehiculul este construit şi/sau echipat special pentru transportul altor persoane;
  i) sa circule pe partea carosabila în aceeasi direcţie de mers, dacă exista o cale laterala, o poteca sau un acostament practicabil, ce poate fi folosit;
  j) sa transporte sau sa traga orice fel de obiecte care, prin volumul ori greutatea lor, stanjenesc sau pericliteaza conducerea vehiculului ori circulatia celorlalţi participanti la trafic;
  k) sa circule pe aleile din parcuri sau din gradini publice, cu excepţia cazurilor când nu stanjenesc circulatia pietonilor;
  l) sa circule pe timp de noapte sau când vizibilitatea este redusa, fără sa indeplineasca condiţiile prevăzute la art. 14 şi 16;
  m) sa circule atunci când partea carosabila este acoperita cu polei, gheata sau zapada;
  n) sa circule cu defectiuni tehnice la sistemele de franare sau cu un vehicul care nu este prevăzut cu avertizor sonor;
  o) sa traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate pietonilor, în timp ce se deplaseaza pe bicicleta sau pe moped;
  p) sa circule pe alte benzi decat cea de lângă bordura sau acostament, cu excepţia cazurilor în care, înainte de intersectie, trebuie să se incadreze regulamentar pentru efectuarea virajului la stanga;
  r) sa circule fără a purta imbracaminte cu elemente fluorescent-reflectorizante, de la lasarea serii până în zorii zilei sau atunci când vizibilitatea este redusa;
  s) sa conduca vehiculul fără a menţine contactul rotilor cu solul.
  (2) Pe timpul circulaţiei pe drumurile publice, conducătorii de biciclete sunt obligati să aibă asupra lor actul de identitate, iar conducătorii de mopede sunt obligati să aibă, în plus, certificatul de absolvire a cursurilor de legislatie rutiera şi certificatul de înregistrare a vehiculului.

  § 2. Insotirea animalelor


  Articolul 162

  (1) Animalele de povara, de tractiune ori de calarie, precum şi animalele în turma nu pot fi conduse pe autostrăzi, pe drumurile naţionale, în municipii şi oraşe, precum şi pe drumurile la inceputul cărora exista indicatoare care le interzic accesul. Animalele de calarie aparţinând politiei, jandarmeriei ori Ministerului Apararii pot fi conduse pe drumurile publice din localităţi, atunci când participa la executarea unor misiuni.
  (2) Atunci când circulă pe drumurile publice pe care le este permis accesul, turmele trebuie impartite în grupuri bine separate între ele pentru a nu ingreuna circulatia celorlalţi participanti la trafic, fiecare grup având cel puţin un conducator.
  (3) Atunci când sunt conduse pe drumul public, animalele şi insotitorii acestora trebuie să circule pe acostamentul din partea stanga a drumului, în sensul de mers, iar când acesta nu exista, cat mai aproape de marginea din stanga a părţii carosabile.


  Articolul 163

  (1) Conducatorul de animale de calarie este obligat:
  a) sa conduca animalele astfel încât acestea să se deplaseze pe acostament, iar în lipsa acestuia cat mai aproape de marginea din partea dreaptă a drumului;
  b) sa nu lase animalele nesupravegheate pe partea carosabila sau în imediata apropiere a acesteia;
  c) de la lasarea serii până în zorii zilei sa poarte imbracaminte cu elemente fluorescent-reflectorizante;
  d) sa traverseze drumul public prin locurile permise pietonilor numai după ce s-a asigurat ca o poate face fără pericol;
  e) sa semnalizeze schimbarea directiei de mers spre stanga prin ridicarea în plan orizontal a bratului stang, iar oprirea prin balansarea bratului drept.
  (2) Persoanele care conduc animale izolate sau de povara sunt obligate:
  a) să se deplaseze pe acostament, iar în lipsa acestuia, cat mai aproape de marginea din partea dreaptă a carosabilului;
  b) sa conduca animalele numai pe partea din dreapta lor, cu ajutorul unei legaturi care nu poate avea o lungime mai mare de 2 metri;
  c) să asigure deplasarea animalelor insiruite şi legate unul în spatele altuia;
  d) de la lasarea serii până în zorii zilei sa poarte imbracaminte cu elemente fluorescent-reflectorizante;
  e) sa traverseze drumul public prin locurile permise pietonilor, numai după ce s-a asigurat ca o pot face fără pericol.
  (3) Deplasarea pe drumurile publice a unei turme se face cu respectarea urmatoarelor reguli:
  a) turma trebuie să aibă în faţa şi în spate cate un conducator;
  b) pe timpul noptii sau în orice alte situaţii când vizibilitatea este redusa, conducatorul care se afla în faţa turmei trebuie să aibă un dispozitiv cu lumina de culoare alba, iar cel din spate un dispozitiv cu lumina de culoare rosie;
  c) conducătorii turmei trebuie să ia masurile necesare ca, pe timpul deplasarii pe drum, animalele sa nu impiedice circulatia celorlalţi participanti la trafic;
  d) animalele trebuie conduse la pas, pe acostament sau, în lipsa acestuia, cat mai aproape de marginea părţii carosabile, astfel încât sa nu ocupe mai mult de jumătate din latimea sensului de mers;
  e) la intersectii, precum şi atunci când traverseaza drumul, conducătorii turmei trebuie să acorde prioritate de trecere vehiculelor cu care se intersecteaza;
  f) în deplasarea pe drumurile pe care le este permis accesul, conducătorii turmei sunt obligati sa nu lase animalele nesupravegheate.

  § 3. Circulatia vehiculelor cu tractiune animala


  Articolul 164

  Pe drumurile pe care le este permis accesul, vehiculele cu tractiune animala trebuie să fie conduse pe acostament sau, în lipsa acestuia, cat mai aproape de marginea din dreapta a părţii carosabile.


  Articolul 165

  (1) Conducatorul vehiculului cu tractiune animala este obligat:
  a) să aibă asupra lui actul de identitate, certificatul de înregistrare, iar pe vehicul montate placutele cu numărul de înregistrare;
  b) sa conduca animalele astfel încât acestea sa nu constituie un pericol pentru el şi ceilalti participanti la trafic;
  c) sa nu opreasca sau sa stationeze pe partea carosabila a drumului public;
  d) pe timpul opririi sau stationarii pe acostament ori în afara părţii carosabile, animalele trebuie să fie legate astfel încât acestea sa nu poata intra pe partea carosabila;
  e) sa nu conduca vehiculul când se afla sub influenţa alcoolului, a produselor sau substanţelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora;
  f) sa semnalizeze schimbarea directiei de mers cu bratul şi să se asigure ca din faţa sau din spate nu circula vehicule cărora le poate pune în pericol siguranţa deplasarii;
  g) de la lasarea serii până în zorii zilei sau atunci când vizibilitatea este redusa sa nu circule pe drumurile publice fără a purta imbracaminte cu elemente fluorescent-reflectorizante şi fără ca vehiculul să aibă în partea din faţa un dispozitiv cu lumina alba sau galbena, iar în partea din spate un dispozitiv cu lumina rosie, amplasate pe partea laterala stanga;
  h) sa nu părăsească vehiculul sau animalele ori sa doarma în timpul mersului;
  i) sa nu transporte obiecte care depasesc în lungime sau în latime vehiculul, dacă incarcatura nu este semnalizata ziua cu un stegulet de culoare rosie, iar noaptea sau în condiţii de vizibilitate redusa cu un dispozitiv fluorescent-reflectorizant, montat în partea din spate a incarcaturii;
  j) sa nu circule cu animale care însoţesc vehiculul, dacă acestea nu sunt legate de latura din dreapta a vehiculului sau de partea din spate a acestuia, cat mai aproape de partea dreaptă. Legătură nu trebuie să fie mai mare de 1,5 m;
  k) sa nu patrunda pe drumurile modernizate sau pietruite cu rotile vehiculului murdare de noroi;
  l) sa nu transporte în vehicule persoane care stau în picioare;
  m) sa nu abandoneze vehiculul pe drumurile publice.
  (2) Conducatorul de trasura care efectueaza transport public de persoane este obligat sa circule în condiţiile stabilite în licenta de autoritatea competentă.

  § 4. Circulatia pietonilor


  Articolul 166

  Pe timp de noapte, pietonul sau persoana asimilata acestuia care circulă pe partea carosabila a drumului, care nu este prevăzut cu trotuar sau acostamente, trebuie să aibă aplicate pe imbracaminte accesorii fluorescent-reflectorizante sau sa poarte o sursa de lumina, vizibila din ambele sensuri.


  Articolul 167

  (1) Se interzice pietonilor şi persoanelor asimilate acestora:
  a) să se angajeze în traversarea drumului public atunci când se apropie un autovehicul cu regim de circulatie prioritara care are în functiune semnalele speciale de avertizare luminoase şi sonore;
  b) sa traverseze partea carosabila prin faţa sau prin spatele vehiculului oprit în statiile mijloacelor de transport public de persoane, cu excepţia cazurilor în care exista treceri pentru pietoni, semnalizate corespunzător;
  c) sa prelungească timpul de traversare a drumului public, să se opreasca ori să se intoarca pe trecerile pentru pietoni care nu sunt prevăzute cu semafoare;
  d) sa traverseze drumul public prin alte locuri decat cele permise;
  e) sa ocupe partea carosabila în scopul impiedicarii circulaţiei;
  f) sa traverseze calea ferata atunci când barierele sau semibarierele sunt coborate ori când semnalul luminos sau acustic interzice trecerea;
  g) sa circule pe pistele pentru biciclete, amenajate şi semnalizate corespunzător.
  (2) Se interzice oricarei persoane să efectueze acte de comert pe partea carosabila, pe acostament, pe trotuar, în parcari ori în statiile mijloacelor de transport public de persoane.


  Articolul 168

  (1) Persoanele care se deplaseaza pe drumul public formand un grup organizat, o coloana militara sau un cortegiu trebuie să circule în formatie de cel mult trei siruri, pe partea dreaptă a carosabilului, în sensul lor de mers, ocupand cel mult o bandă de circulatie.
  (2) De la lasarea serii şi până în zorii zilei, precum şi ziua, în condiţii de vizibilitate redusa, persoanele care se afla în faţa şi în spatele sirului dinspre axa drumului trebuie să aibă o sursa de lumina de culoare alba, respectiv rosie, care să fie vizibila pentru ceilalti participanti la trafic. Persoanele care formeaza sirul dinspre axa drumului trebuie să aibă aplicate pe imbracaminte elemente fluorescent-reflectorizante.
  (3) Conducătorii de grupuri organizate, de coloane militare sau de cortegii sunt obligati sa supravegheze permanent deplasarea acestora pe drumurile publice, pentru a nu stanjeni circulatia vehiculelor.
  (4) Se interzice persoanelor care formeaza o coloana militara sa mearga în cadenta la trecerea peste poduri.


  Secţiunea a 5-a Circulatia pe autostrăzi

  Circulatia pe autostrăzi

  Articolul 169

  (1) Conducătorii de autovehicule care intra pe autostrăzi folosind banda de intrare (de accelerare) trebuie să cedeze trecerea autovehiculelor care circulă pe prima banda a autostrazilor şi sa nu stanjeneasca în niciun fel circulatia acestora.
  (2) Conducătorii de autovehicule care urmeaza sa părăsească autostrada sunt obligati sa semnalizeze din timp şi să se angajeze pe banda de iesire (de decelerare).


  Articolul 170

  Circulatia autovehiculelor destinate transportului public de persoane sau de marfuri se desfăşoară pe banda din partea dreaptă a autostrazii, cu excepţia cazului în care se efectueaza depăşirea sau semnalizarea rutiera existenta instituie o alta reglementare de utilizare a benzilor.


  Capitolul VI Circulatia autovehiculelor cu mase şi/sau gabarite depăşite ori care transporta marfuri sau produse periculoase

  Circulatia autovehiculelor cu mase şi/sau gabarite depăşite ori care transporta marfuri sau produse periculoase

  § 1. Circulatia autovehiculelor cu mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite


  Articolul 171

  Autovehiculul sau ansamblul de vehicule care, prin construcţie sau datorita incarcaturii transportate, depăşeşte masa totala de 80 tone şi/sau lungimea de 40 m ori latimea de 5 m sau înălţimea de 5 m poate circula pe drumul public numai în baza autorizatiei speciale emise de administratorul acestuia şi cu avizul politiei rutiere.


  Articolul 172

  (1) În circulatia pe drumurile publice, autovehiculul sau ansamblul de vehicule care, cu sau fără incarcatura, are o latime între 3,2 m şi 4,5 m inclusiv sau o lungime mai mare de 25 m trebuie să fie precedat de un autovehicul de însoţire, iar cel cu latimea mai mare de 4,5 m sau lungimea mai mare de 30 m trebuie să fie însoţit de doua autovehicule care să circule unul în faţa şi celalalt în spate.
  (2) Pe autostrăzi autovehiculul care, cu sau fără incarcatura, depăşeşte latimea de 3,2 m trebuie să fie urmat de un autovehicul de însoţire.
  (3) Autovehiculul de însoţire trebuie să fie echipat cu un dispozitiv special de avertizare cu lumina galbena şi să aibă montata, în functie de locul ocupat la însoţire, la partea stanga din faţa sau din spate, placuta de identificare reflectorizanta, având fondul alb şi chenarul rosu.
  (4) Conducatorul autovehiculului cu masa şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite, precum şi conducătorii autovehiculelor de însoţire sunt obligati sa puna şi sa menţină în functiune semnalele speciale de avertizare cu lumina galbena, prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe toata perioada deplasarii pe drumul public.


  Articolul 173

  Este interzisa circulatia autovehiculelor cu mase şi/sau gabarite depăşite:
  a) pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoare de interzicere, restrictie sau limitare a accesului acestora, dacă vehiculul sau ansamblul de vehicule atinge ori depăşeşte latimea, înălţimea, lungimea sau masele pe axe ori masa totala maxima admisa;
  b) când vizibilitatea este redusa sau partea carosabila este acoperita cu polei, gheata sau zapada.

  § 2. Transportul marfurilor sau produselor periculoase


  Articolul 174

  (1) Transportul marfurilor sau produselor periculoase se efectueaza numai dacă sunt indeplinite urmatoarele condiţii:
  a) vehiculul indeplineste condiţiile tehnice şi de agreere, prevăzute în Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.), incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările ulterioare;
  b) vehiculul are dotarile şi echipamentele necesare prevăzute în reglementarile în vigoare;
  c) conducatorul vehiculului detine certificat ADR corespunzător.
  (2) Administratorul drumului public stabileste, cu avizul politiei rutiere, traseele interzise accesului vehiculelor care efectueaza transport de marfuri sau produse periculoase, cu indicarea rutelor ocolitoare sau alternative şi a semnalizarii corespunzătoare acestora.


  Articolul 175

  (1) Conducatorul vehiculului care efectueaza transport de marfuri sau produse periculoase trebuie să aibă asupra sa documentele de transport prevăzute de lege, sa cunoasca normele referitoare la transportul şi la manipularea incarcaturii, putand fi insotit de persoane care să cunoasca bine caracteristicile acestora.
  (2) În cabina autovehiculului care transporta marfuri sau produse periculoase se pot afla numai membrii echipajului.
  (3) Dacă din cauza deteriorării ambalajului sau din alte cauze marfa ori produsul periculos se imprastie pe drum, conducatorul este obligat sa opreasca imediat, sa ia măsuri de avertizare a celorlalţi conducatori care circulă pe drumul public şi a persoanelor din jur, sa semnalizeze pericolul cu mijloacele pe care le are la indemana şi sa anunte administratorul drumului sau cea mai apropiata unitate de politie.


  Articolul 176

  Se interzice conducătorului de autovehicul care transporta marfuri sau produse periculoase:
  a) sa provoace socuri autovehiculului în mers;
  b) sa fumeze în timpul mersului ori sa aprinda foc la oprire sau stationare, la o distanta mai mica de 50 m de autovehicul;
  c) sa lase autovehiculul şi incarcatura fără supravegherea sa, a insotitorului ori a unei alte persoane calificate;
  d) sa remorcheze un vehicul ramas în până;
  e) să urmeze alte trasee sau sa stationeze în alte locuri decat cele stabilite, precum şi pe partea carosabila a drumului pe timp de noapte;
  f) sa transporte alte incarcaturi care, prin natura lor, ar putea determina o sporire a pericolului;
  g) să permită prezenta în autovehicul a altor persoane, cu excepţia celuilalt conducator, a insotitorilor sau a celor care incarca ori descarca marfurile sau produsele transportate;
  h) să între pe sectoarele de drum pe care îi este interzis accesul;
  i) sa pastreze în autovehicul rezerve de combustibil în ambalaje care nu sunt special confectionate în acest scop.


  Capitolul VII Sancţiuni contraventionale şi măsuri tehnico-administrative

  Sancţiuni contraventionale şi măsuri tehnico-administrative

  Secţiunea 1 Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor contraventionale

  Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor contraventionale

  Articolul 177

  (1) Indrumarea, supravegherea, controlul respectarii normelor privind circulatia pe drumurile publice şi luarea masurilor legale în cazul în care se constata încălcări ale acestora se realizează de către politistii rutieri din cadrul Politiei Române.
  (2) Politistii rutieri sunt ofiterii şi agentii de politie specializati şi anume desemnaţi prin dispoziţie a inspectorului general al Inspectoratului General al Politiei Române.


  Articolul 178

  (1) În punctele de trecere a frontierei de stat a României, politistii de frontieră au şi atributia de a aplica sancţiuni în cazul în care constata contraventii la regimul circulaţiei pe drumurile publice.
  (2) Procesul-verbal de constatare a contraventiei se trimite, în cel mult o zi lucratoare de la data întocmirii, serviciului politiei rutiere pe raza caruia a fost savarsita fapta.


  Articolul 179

  (1) Politia rutiera sau politia de frontieră din punctele de trecere a frontierei de stat poate actiona, împreună cu reprezentanti ai altor autorităţi cu atribuţii în domeniu, pentru prevenirea şi constatarea unor încălcări ale normelor privind deplasarea în siguranţa, pe drumurile publice, a tuturor participantilor la trafic.
  (2) Politistul rutier sau politistul de frontieră aflat în punctul de trecere a frontierei de stat, care acţionează în cadrul echipajului mixt, are, ca principale atribuţii:
  a) sa opreasca vehiculele pentru control şi sa verifice documentele pe care conducătorii acestora trebuie să le aiba asupra lor;
  b) să constate şi să aplice sancţiuni în cazul contraventiilor aflate în competenţa sa.
  (3) Reprezentantii autorităţilor prevăzute la alin. (1) din cadrul echipajului mixt au ca principale atribuţii:
  a) sa actioneze, împreună cu politistii rutieri sau cu politistii de frontieră, pentru respectarea de către conducătorii de vehicule sau de către operatori a normelor privind transportul rutier pe drumurile publice din România;
  b) să execute activităţi de control privind condiţiile de efectuare a transporturilor rutiere, precum şi de verificare a stării tehnice a vehiculelor, conform competentelor;
  c) să constate şi să aplice sancţiuni în cazul contraventiilor aflate în competenţa lor.
  (4) În cazul depistarii în trafic a unui vehicul care prezinta defectiuni tehnice la mecanismul de direcţie, la sistemul de franare, care emite noxe poluante ori zgomote peste limitele legal admise sau care circulă având lumina farurilor nereglata corespunzător, reprezentantii autorităţilor abilitate menţionează despre acestea intr-o nota tehnica de constatare ce se anexeaza procesului-verbal de constatare a contraventiei incheiat de către politistul rutier.


  Articolul 180

  (1) În cazul în care constata încălcări ale normelor rutiere, agentul constatator incheie un proces-verbal de constatare a contraventiei, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1A, care va cuprinde în mod obligatoriu: data, ora şi locul unde este incheiat; gradul profesional, numele şi prenumele agentului constatator, unitatea din care acesta face parte; numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa contravenientului, numărul şi seria actului de identitate ori, în cazul cetatenilor straini, al persoanelor fără cetatenie sau al cetatenilor români cu domiciliul în strainatate, seria şi numărul pasaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberarii acestuia şi statul emitent; descrierea faptei contraventionale, cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost savarsita, precum şi aratarea tuturor imprejurarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileste şi se sancţionează contraventia; numărul punctelor-amenda aplicate şi valoarea acestora, posibilitatea achitarii de către persoana fizica, în termen de cel mult două zile lucratoare, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, sancţiunea contraventionala complementara aplicata şi/sau măsura tehnico-administrativa dispusa; indicarea societatii de asigurări, în situaţia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie din care au rezultat numai pagube materiale; termenul de exercitare a caii de atac, semnatura agentului constatator şi unitatea de politie la care se depune plangerea.
  (2) În cazul în care contravenientul refuza sau nu poate să semneze procesul-verbal, agentul constatator va face menţiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de un martor asistent. În acest caz procesul-verbal va cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal şi semnatura martorului.
  (3) Atunci când contravenientul a fost sanctionat cu amendă, odata cu copia procesului-verbal (exemplarul nr. 2), acestuia i se va comunică şi instiintarea de plată, în care se va face menţiunea cu privire la obligativitatea achitarii amenzii la instituţiile abilitate sa o incaseze, potrivit legislaţiei în vigoare, în termen de 15 zile de la comunicare, în caz contrar urmand să se procedeze la executarea silita.
  (4) În situaţia în care contravenientul este persoana juridica, în procesul-verbal se fac menţiuni cu privire la denumirea, sediul, codul unic de înregistrare ale acesteia, precum şi numele, prenumele, numărul şi seria actului de identitate, codul numeric personal şi domiciliul ori reşedinţa persoanei care o reprezinta.
  (5) În momentul incheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat sa aduca la cunoştinţa contravenientului dreptul de a face obiectiuni cu privire la conţinutul actului de constatare. Obiectiunile trebuie consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica "Alte menţiuni", sub sancţiunea nulitatii procesului-verbal.
  (6) În cazul în care pentru fapta savarsita se dispune ca măsura tehnico-administrativa retinerea permisului de conducere şi/sau a certificatului de inmatriculare ori de înregistrare sau a plăcuţelor cu numărul de inmatriculare ori de înregistrare, odata cu incheierea procesului-verbal de constatare a contraventiei agentul constatator elibereaza şi o dovadă inlocuitoare cu sau fără drept de circulatie, după caz, al carei model este prevăzut în anexa nr. 1B.
  (7) Atunci când permisul de conducere se retrage pentru ca titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce autovehicule sau tramvaie, se elibereaza dovada inlocuitoare fără drept de circulatie.
  (8) În situaţia în care, prin acelasi proces-verbal de constatare a contraventiei, se dispun mai multe măsuri tehnico-administrative, agentul constatator elibereaza pentru fiecare document sau set de plăcuţe cate o dovadă inlocuitoare.
  (9) Pentru vehiculele implicate în accidente de circulatie din care au rezultat pagube materiale, politia rutiera elibereaza proprietarilor sau deţinătorilor acestora autorizatie de reparatii, al carei model este prevăzut în anexa nr. 1C, cu excepţia situaţiei în care s-a incheiat o constatare amiabila de accident a carei validitate a fost atestata de societatea de asigurări abilitata, în condiţiile legii, caz în care reparatiile pot fi efectuate în baza actului de atestare.


  Articolul 181

  (1) În situaţia în care fapta a fost constatata cu ajutorul unui mijloc tehnic certificat sau unui mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic, politistul rutier incheie un proces-verbal de constatare a contraventiei, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1D, după prelucrarea înregistrărilor şi stabilirea identităţii conducătorului de vehicul.
  (2) Datele de identificare a contravenientului care se consemneaza în procesul-verbal de constatare a contraventiei sunt cele comunicate, în scris, sub semnatura proprietarului sau deţinătorului legal al vehiculului.


  Articolul 182

  (1) Oprirea vehiculelor pe drumurile publice se realizează prin executarea semnalelor regulamentare de către politistul rutier sau, după caz, de către politistul de frontieră, atunci când constata încălcări ale normelor rutiere ori în situaţia în care exista indicii temeinice despre savarsirea unei contraventii ori a unei fapte de natura penala, pentru identificarea persoanelor care au comis astfel de fapte şi a bunurilor care fac obiectul urmaririi, precum şi pentru verificarea detinerii de către conducătorii vehiculelor a documentelor prevăzute de lege. Oprirea vehiculelor pe drumurile publice se realizează şi în condiţiile producerii unor calamitati naturale, dezastre sau a altor situaţii care pun în pericol siguranţa circulaţiei.
  (2) Oprirea vehiculelor se face, de regula, în afara părţii carosabile, iar acolo unde nu exista asemenea condiţii, cat mai aproape de marginea din dreapta a drumului, pe acostament sau lângă bordura ori în spatiile de parcare, iar noaptea, cu precadere, în locuri iluminate.
  (3) Se interzice imobilizarea vehiculului pe partea carosabila ca urmare a semnalului de oprire efectuat de către politist în locurile în care vizibilitatea este redusa sub 50 m.


  Articolul 183

  Conducatorul vehiculului oprit la semnalul regulamentar al politistului rutier sau, după caz, al politistului de frontieră este obligat sa ramana în vehicul, cu mainile pe volan, iar ceilalti pasageri sa nu deschidă portierele, respectand indicatiile politistului.


  Articolul 184

  (1) În situaţia în care conducatorul de autovehicul sau tramvai, oprit în trafic pentru incalcarea unei norme rutiere, nu are asupra sa niciun act de identitate şi nici permisul de conducere, politistul rutier trebuie să îl conduca la cea mai apropiata unitate de politie pentru stabilirea identităţii acestuia şi pentru verificarea în evidenta a situaţiei permisului de conducere, atunci când nu exista posibilitatea realizării acestor verificări pe loc.
  (2) În cazul în care conducatorul auto are asupra sa numai permisul de conducere, agentul constatator trebuie să verifice în evidenta dacă domiciliul sau, după caz, reşedinţa înscrisă în document corespunde cu cea din Registrul naţional de evidenta a persoanelor.
  (3) Agentul constatator este obligat sa inscrie, în procesul-verbal de constatare a contraventiei, domiciliul sau, după caz, reşedinţa contravenientului din actul de identitate, iar în situaţia în care acesta nu are documentul asupra sa, domiciliul sau reşedinţa va fi consemnata numai după verificarea efectuata în Registrul naţional de evidenta a persoanelor.
  (4) Procedura prevăzută la alin. (2) şi (3) se aplică şi atunci când domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori sediul proprietarului mentionat în certificatul de inmatriculare sau de înregistrare nu corespunde cu datele existente în evidenta vehiculelor.


  Articolul 185

  (1) Constatarea contraventiei de conducere a unui autovehicul sau tramvai de către o persoană care se afla sub influenţa alcoolului se face prin testarea aerului expirat de aceasta cu un mijloc tehnic certificat sau cu un mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic.
  (2) Conducătorilor de autovehicule sau tramvaie li se recolteaza obligatoriu probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei atunci când:
  a) rezultatul testarii arata o concentraţie mai mare de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat;
  b) în eveniment este implicat un vehicul care transporta marfuri sau produse periculoase.
  (3) Conducătorilor de vehicule li se recolteaza obligatoriu probe biologice atunci când rezultatul testarii preliminare cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate indica prezenta în organism a substanţelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare.


  Articolul 186

  În cazul accidentelor de circulatie din care au rezultat numai pagube materiale, conducătorii vehiculelor sunt obligati să se supuna testarii aerului expirat în vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de produse sau substante stupefiante ori al medicamentelor cu efecte similare acestora. Dacă rezultatul testarii arata o concentraţie mai mare de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat sau indica prezenta în organism a substanţelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare, conducătorii de vehicule sunt obligati să se supuna recoltarii probelor biologice.


  Articolul 187

  Conducătorii de vehicule sau de animale implicati în accidente de circulatie din care a rezultat moartea sau vatamarea integritatii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane sunt obligati să se supuna recoltarii probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei sau, după caz, a consumului de substante ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora.


  Articolul 188

  În toate cazurile în care se recolteaza probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei sau a prezentei în organism a substanţelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare este obligatorie şi examinarea clinica.


  Secţiunea a 2-a Măsuri tehnico-administrative

  Măsuri tehnico-administrative
  § 1. Retinerea sau retragerea permisului de conducere


  Articolul 189

  (1) Politistul rutier este obligat ca, atunci când verifica documentele unui conducator de autovehicul sau tramvai, sa urmareasca dacă exista concordanta între datele inscrise în actul de identitate şi cele din permisul de conducere. În cazul în care constata neconcordante referitoare la nume, prenume, domiciliu sau reşedinţa, precum şi în cazul în care termenul de valabilitate a expirat, politistul rutier este obligat sa retina permisul de conducere şi sa elibereze dovada inlocuitoare a acestuia cu drept de circulatie de 15 zile.
  (2) În cazul în care conducatorul de autovehicul sau tramvai are asupra sa numai permisul de conducere, politistul rutier efectueaza verificările prevăzute la art. 184 alin. (2). În cazul în care datele nu corespund, politistul rutier procedeaza conform alin. (1).
  (3) Permisul de conducere retinut în condiţiile alin. (1) sau (2) se trimite, împreună cu raportul de retinere, autorităţii competente care l-a eliberat.


  Articolul 190

  (1) În cazurile prevăzute de lege, odata cu constatarea faptei, politistul rutier sau, după caz, politistul de frontieră retine permisul de conducere, eliberand dovada inlocuitoare cu sau fără drept de circulatie, după caz.
  (2) Permisul de conducere retinut în condiţiile alin. (1), împreună cu un raport de retinere, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1E, se trimit, cel mai tarziu în prima zi lucratoare care urmeaza celei în care a fost eliberata dovada inlocuitoare, la serviciul politiei rutiere pe raza caruia a fost savarsita fapta, care are obligaţia sa faca imediat menţiunile corespunzătoare în evidenta conducătorilor de autovehicule şi tramvaie.
  (3) Raportul de retinere, precum şi documentele sau placutele cu numărul de inmatriculare reţinute unui conducator de autovehicul care poseda permis de conducere sau certificat de inmatriculare eliberat de o autoritate străină se trimit politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române pentru a fi trimise autorităţilor emitente.


  Articolul 191

  (1) În situaţia în care contravenientul a savarsit fapta pe raza de competenţa a altui judet decat cel care îl are în evidenta, permisul de conducere se păstrează la serviciul politiei rutiere pe teritoriul caruia a fost constatata contraventia, până când seful serviciului hotaraste asupra sanctiunii contraventionale complementare, dar nu mai mult de 15 zile de la data retinerii, după care îl trimite serviciului politiei rutiere al judeţului care îl are în evidenta.
  (2) Permisul de conducere se păstrează la serviciul politiei rutiere din judeţul care are în evidenta titularul, până la restituire sau, după caz, până la anularea documentului.


  Articolul 192

  (1) Conducătorului de autovehicul sau tramvai, testat cu un mijloc tehnic certificat sau cu un mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic, i se retine permisul de conducere dacă valoarea concentratiei este de cel mult 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, eliberandu-se dovada inlocuitoare fără drept de circulatie, dacă nu doreste recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, în condiţiile stabilite la art. 194 alin. (1).
  (2) Când conducatorul vehiculului solicita recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, acesta va fi insotit de politistul rutier la cea mai apropiata institutie medicală autorizata sau institutie medico-legala, iar după recoltare i se va elibera o dovadă inlocuitoare cu drept de circulatie pentru cel mult 15 zile, a carei valabilitate intră în vigoare la 24 de ore de la cea de-a doua recoltare de probe biologice.


  Articolul 193

  (1) Conducatorul de autovehicul sau tramvai trebuie insotit de politistul rutier sau, după caz, de politistul de frontieră, imediat, la cea mai apropiata institutie medicală autorizata sau institutie medico-legala pentru a i se recolta probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, dacă prin testarea cu un mijloc tehnic certificat sau cu un mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic s-a constatat ca valoarea concentratiei de alcool este mai mare de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.
  (2) După recoltarea probelor biologice, politistul rutier retine permisul de conducere şi elibereaza dovada inlocuitoare fără drept de circulatie.
  (3) Atunci când conducatorul de autovehicul sau tramvai nu are asupra sa actul de identitate şi nici permisul de conducere, politistul rutier este obligat, înainte de a-l conduce la institutia medicală autorizata sau institutia medico-legala, sa faca verificări în evidente pentru stabilirea identităţii acestuia şi a situaţiei permisului de conducere.
  (4) În situaţia în care conducatorul de autovehicul sau tramvai nu are asupra sa permisul de conducere, politistul rutier îi aduce acestuia la cunoştinţa, prin instiintare scrisa pe care i-o inmaneaza imediat, că nu mai are dreptul sa conduca autovehicule sau tramvaie până la finalizarea dosarului penal, precum şi obligaţia de a preda permisul de conducere serviciului politiei rutiere pe raza caruia a fost savarsita fapta.


  Articolul 194

  (1) Pentru determinarea alcoolemiei se recolteaza doua probe biologice la interval de o ora între prelevări. În cazul refuzului de prelevare a celei de-a doua probe biologice nu se efectueaza calculul retroactiv al alcoolemiei.
  (2) Refuzul persoanei examinate de a i se recolta cea de-a doua proba biologica se consemneaza în procesul-verbal de prelevare.


  Articolul 195

  Conducătorului de autovehicul sau tramvai, testat preliminar cu ajutorul unui mijloc tehnic certificat care a relevat prezenta în organism a substanţelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora, i se aplică procedura prevăzută la art. 192.


  Articolul 196

  (1) Conducătorului de autovehicul sau tramvai, depistat în trafic incalcand o norma rutiera pentru care se dispune sancţiunea contraventionala complementara a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce şi care prezinta la control dovada inlocuitoare a permisului de conducere retinut pentru o faptă savarsita anterior, aflata în termenul de valabilitate, i se retine dovada prezentată şi i se elibereaza o noua dovada, a carei valabilitate nu poate depăşi termenul de valabilitate al primei dovezi.
  (2) Dacă cea de-a doua fapta este una dintre cele prevăzute la art. 102 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, politistul rutier elibereaza titularului permisului o dovadă inlocuitoare fără drept de circulatie.
  (3) Dovada inlocuitoare a permisului de conducere, retinuta în condiţiile prevăzute la alin. (1), se trimite la serviciul politiei rutiere al judeţului care îl are în evidenta pe contravenient, împreună cu raportul de retinere.


  Articolul 197

  (1) Permisul de conducere al unei persoane declarate inapta din punct de vedere medical de către o institutie medicală autorizata se retrage de către serviciul politiei rutiere pe raza caruia îşi desfăşoară activitatea medicul de familie care are în evidenta persoana respectiva.
  (2) Seful serviciului politiei rutiere dispune retragerea permisului de conducere şi îl păstrează la sediul unităţii până la încetarea cauzelor pentru care a fost retras. În situaţia în care conducatorul de autovehicul sau tramvai are domiciliul ori reşedinţa pe raza altui judet, seful serviciului politiei rutiere care a dispus măsura tehnico-administrativa trimite permisul de conducere la serviciul politiei rutiere din judeţul care îl are în evidenta, împreună cu un raport de retragere.

  § 2. Retinerea sau retragerea certificatului de inmatriculare ori de înregistrare şi a plăcuţelor cu numărul de inmatriculare sau de înregistrare


  Articolul 198

  (1) În cazurile prevăzute de lege, odata cu constatarea faptei, politistul rutier sau, după caz, politistul de frontieră retine certificatul de inmatriculare sau de înregistrare ori placutele cu numărul de inmatriculare sau de înregistrare, eliberand dovada inlocuitoare cu sau fără drept de circulatie, după caz.
  (2) Documentele sau placutele cu numărul de inmatriculare sau de înregistrare reţinute în condiţiile alin. (1), împreună cu raportul de retinere, se trimit, cel mai tarziu în prima zi lucratoare care urmeaza celei în care a fost eliberata dovada inlocuitoare, la serviciul politiei rutiere pe raza caruia a fost savarsita fapta, care are obligaţia sa faca imediat menţiunile corespunzătoare în evidenta vehiculelor.
  (3) Certificatul de înregistrare sau placutele cu numărul de înregistrare, eliberate de o autoritate a administraţiei publice locale, reţinute în condiţiile legii, se trimit împreună cu raportul de retinere autorităţii care le-a eliberat.
  (4) Raportul de retinere, precum şi documentele sau placutele cu numărul de inmatriculare, eliberate de o autoritate străină, reţinute în condiţiile legii, se trimit politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române pentru a fi remise autorităţilor emitente.


  Articolul 199

  (1) Atunci când politistul rutier sau politistul de frontieră constata ca autovehiculul este condus de proprietar sau de deţinătorul mandatat şi datele privind numele, prenumele, domiciliul sau reşedinţa inscrise în certificatul de inmatriculare ori de înregistrare nu coincid cu cele din documentul de identitate, agentul constatator retine certificatul de inmatriculare sau de înregistrare, eliberand titularului dovada inlocuitoare cu drept de circulatie pentru 15 zile.
  (2) Certificatul de inmatriculare sau de înregistrare se trimite autorităţii competente care l-a eliberat, împreună cu raportul de retinere.


  Articolul 200

  (1) În cazurile în care legea prevede aplicarea masurii tehnico-administrative a retragerii plăcuţelor cu numărul de inmatriculare sau de înregistrare, conducatorul vehiculului este obligat sa demonteze şi sa predea placutele agentului constatator care a dispus măsura.
  (2) Când conducatorul vehiculului refuza sa predea placutele, agentul constatator demonteaza el insusi placutele cu numărul de inmatriculare sau de înregistrare, în prezenta unui martor asistent, consemnand despre aceasta în procesul-verbal de constatare a contraventiei.


  Articolul 201

  Atunci când vehiculul este înmatriculat sau înregistrat într-un alt judet decat cel pe teritoriul caruia a fost constatata fapta, certificatul de inmatriculare sau de înregistrare şi placutele cu numărul de inmatriculare sau de înregistrare se trimit, după expirarea termenului prevăzut de lege pentru introducerea plangerii împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, serviciului politiei rutiere din judeţul care are în evidenta vehiculul.


  Articolul 202

  (1) Certificatul de inmatriculare sau de înregistrare, precum şi placutele cu numărul de inmatriculare sau de înregistrare se restituie de către serviciul politiei rutiere care le are în pastrare proprietarului sau utilizatorului vehiculului, la prezentarea de către acesta a dovezii încetării motivelor pentru care s-a dispus măsura tehnico-administrativa.
  (2) În cazul introducerii plangerii împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, în dovada inlocuitoare a certificatului de inmatriculare sau de înregistrare se inscrie menţiunea ca vehiculul are drept de circulatie pentru 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii dreptului de circulatie, iar placutele cu numărul de inmatriculare sau de înregistrare se restituie de către politia rutiera în baza ordonantei presedintiale emise de instanţa investita cu solutionarea cauzei sau a hotărârii judecătorești rămase definitivă.

  § 3. Anularea permisului de conducere


  Articolul 203

  (1) Anularea permisului de conducere, în cazurile prevăzute la art. 114 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se dispune:
  a) de seful serviciului politiei rutiere pe raza caruia a fost constatata fapta, în baza hotărârii judecătorești rămase definitivă, dispusa de o instanţa din România;
  b) de seful politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române, în baza unei hotărâri judecătorești rămase definitivă, pronunţată de către o autoritate străină competenţa, pentru o infractiune savarsita de titular pe teritoriul statului respectiv, dacă pentru fapta savarsita legislatia română prevede această măsură.
  (2) Anularea permisului de conducere al persoanei decedate se dispune de seful serviciului politiei rutiere pe raza caruia titularul a domiciliat, în condiţiile existentei unei sesizari din partea unei autorităţi competente sau a unui certificat de deces.
  (3) Măsura anularii permisului de conducere se comunică, în termen de cel mult 5 zile lucratoare, titularului permisului de conducere, la domiciliul acestuia, pentru situaţiile prevăzute la alin. (1).
  (4) În termenul prevăzut la alin. (3), permisul de conducere se transmite de serviciul politiei rutiere care a dispus anularea la autoritatea competentă care l-a eliberat, în vederea efectuării menţiunii în evidenta.


  Secţiunea a 3-a Sancţiuni contraventionale complementare

  Sancţiuni contraventionale complementare
  § 1. Aplicarea punctelor de penalizare


  Articolul 204

  (1) Când pentru fapta savarsita legea prevede şi aplicarea punctelor de penalizare, agentul constatator are obligaţia să le inscrie în procesul-verbal de constatare a contraventiei.
  (2) Procesul-verbal de constatare a contraventiei se trimite, în cel mult două zile lucratoare de la data întocmirii acestuia, la serviciul politiei rutiere pe raza caruia a fost savarsita fapta.


  Articolul 205

  Punctele de penalizare se inscriu în evidenta conducătorilor de autovehicule sau tramvaie de către serviciul politiei rutiere pe raza caruia a fost constatata fapta.


  Articolul 206

  Când instanţa competenţa, prin hotărâre judecătorească rămasă irevocabila, a dispus anularea procesului-verbal de constatare a contraventiei, serviciul politiei rutiere pe raza caruia a fost savarsita fapta radiază din evidenta punctele de penalizare aplicate.


  Articolul 207

  Când un conducator de autovehicule, posesor al unui permis de conducere eliberat de către o autoritate străină, savarseste o faptă pentru care legea prevede şi aplicarea punctelor de penalizare, procesul-verbal de constatare a contraventiei se trimite politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române, pentru informarea autorităţii statului care a emis permisul de conducere.


  Articolul 208

  Titularul permisului de conducere, la cerere, are dreptul să obţină, personal, la sediul politiei rutiere din judeţul care îl are în evidenta, informaţii cu privire la numărul de puncte de penalizare ce i-au fost aplicate.

  § 2. Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie


  Articolul 209

  (1) La cumulul a cel puţin 15 puncte de penalizare, serviciul politiei rutiere din judeţul care are în evidenta conducatorul de autovehicul comunică acestuia, în scris, în termen de 10 zile de la data înregistrării în evidenta a ultimelor puncte de penalizare, sancţiunea contraventionala complementara a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce, precum şi obligaţia de a se prezenta la sediul politiei rutiere, în termen de 5 zile de la primirea înştiinţării scrise, pentru a preda permisul de conducere.
  (2) Titularul permisului de conducere are dreptul de a conduce autovehicule de la data cumularii celor 15 puncte de penalizare şi până la data expirarii termenului când avea obligaţia de a preda permisul de conducere sau, după caz, până la data predarii permisului de conducere.
  (3) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule opereaza în ziua urmatoare celei în care a fost predat permisul de conducere sau, după caz, a expirat termenul de predare a acestuia.
  (4) În cazul în care titularul permisului de conducere nu se prezinta la politie în termenul prevăzut la alin. (1), perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce autovehicule se majoreaza, de drept, cu 30 de zile.
  (5) În situaţia în care titularul permisului de conducere face dovada imposibilitatii prezentarii la politie în termenul de 5 zile de la primirea înştiinţării scrise, perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce autovehicule dispusa potrivit alin. (4) se anulează.


  Articolul 210

  (1) În situaţia în care conducatorul de autovehicul savarseste o faptă pentru care, potrivit legii, se retine permisul de conducere în vederea suspendarii exercitarii dreptului de a conduce, eliberandu-se dovada inlocuitoare cu drept de circulatie, sancţiunea contraventionala complementara opereaza începând cu ziua urmatoare celei în care a expirat valabilitatea dovezii.
  (2) Când dovada inlocuitoare a permisului de conducere este eliberata fără drept de circulatie, suspendarea exercitarii dreptului de a conduce opereaza din momentul aplicarii sanctiunii contraventionale complementare prin procesul-verbal de constatare a contraventiei.


  Articolul 211

  În cazul în care titularului permisului de conducere i s-a interzis sa ocupe o functie sau profesie care are legătură cu dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie, potrivit art. 112 lit. c) din Codul penal, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, seful serviciului politiei rutiere care funcţionează pe teritoriul de competenţa al autorităţii care a luat măsura de siguranţă dispune suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie pe durata cat opereaza măsura de siguranţă.


  Articolul 212

  (1) Permisul de conducere eliberat de o autoritate străină, retinut ca urmare a încălcării de către titular a unei norme rutiere pentru care legea prevede suspendarea exercitarii dreptului de a conduce şi pentru care s-a eliberat dovada inlocuitoare cu drept de circulatie, împreună cu o copie a procesului-verbal de constatare a contraventiei se trimit politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române, în termen de 15 zile de la aplicarea sanctiunii contraventionale complementare.
  (2) Când dovada inlocuitoare este eliberata fără drept de circulatie, permisul de conducere şi copia procesului-verbal de constatare a contraventiei se trimit unităţii de politie prevăzute la alin. (1) în cel mult o zi lucratoare de la data constatarii faptei.
  (3) Până la implinirea termenului prevăzut la alin. (1), titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate străină poate solicita ca, până la expirarea perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce, documentul să fie pastrat la serviciul politiei rutiere pe raza caruia a fost savarsita fapta, pentru a-i fi restituit. Despre aceasta posibilitate titularul permisului de conducere va fi informat odata cu comunicarea suspendarii exercitarii dreptului de a conduce.


  Articolul 213

  (1) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce se dispune de către politia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române şi în cazul în care titularul permisului de conducere eliberat de către autoritatea competentă din România a savarsit o faptă pe teritoriul altui stat, iar autoritatea statului respectiv a dispus, prin hotărâre, o astfel de măsura.
  (2) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce se aplică pe teritoriul României numai dacă pentru fapta savarsita legislatia rutiera românească prevede o astfel de măsura.
  (3) Perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce pe teritoriul României nu poate fi mai mare decat cea prevăzută de legislatia rutiera românească pentru o faptă asemanatoare.
  (4) Pentru stabilirea perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce se ia în considerare, obligatoriu, perioada cat titularul permisului de conducere nu a avut drept de circulatie pe teritoriul statului care a emis o astfel de decizie.


  Articolul 214

  (1) În cazul savarsirii a doua sau a mai multor contraventii care atrag şi suspendarea exercitarii dreptului de a conduce, constatate prin acelasi proces-verbal, perioada de suspendare se calculeaza prin insumarea perioadelor prevăzute pentru fiecare fapta, fără ca aceasta să depăşească 90 de zile.
  (2) Când o persoană careia i-a fost retinut permisul de conducere pentru o faptă prevăzută cu suspendarea exercitarii dreptului de a conduce savarseste, în perioada în care are drept de circulatie, o noua contraventie pentru care se dispune suspendarea exercitarii dreptului de a conduce, se aplică distinct perioade de suspendare pentru fiecare contraventie.

  § 3. Confiscarea bunurilor


  Articolul 215

  (1) Mijloacele speciale de avertizare luminoase şi sonore, precum şi dispozitivele care perturba functionarea mijloacelor tehnice de supraveghere a traficului confiscate, în condiţiile legii, se predau la serviciul politiei rutiere pe raza careia a fost constatata fapta.
  (2) Placutele cu numărul de inmatriculare sau de înregistrare confiscate în condiţiile legii se predau la serviciul politiei rutiere pe raza caruia a fost constatata fapta pentru a fi trimise autorităţii competente care le-a eliberat.
  (3) Vehiculele cu tractiune animala confiscate în condiţiile legii se predau autorităţilor administraţiei publice locale, pe bază de proces-verbal, în vederea transmiterii acestora spre valorificare, potrivit dispoziţiilor Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 98/1999, republicată.

  § 4. Imobilizarea vehiculului


  Articolul 216

  (1) Imobilizarea unui vehicul se dispune şi se efectueaza de către politia rutiera, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege.
  (2) Imobilizarea se face în prezenta unui martor asistent, prin folosirea, în interiorul sau în exteriorul vehiculului, a unor dispozitive tehnice sau a altor mijloace de blocare, care se consemneaza în procesul-verbal de constatare a faptei pentru care s-a dispus măsura.
  (3) În lipsa unui martor asistent politistul rutier precizeaza motivele care au condus la incheierea procesului-verbal în acest mod.
  (4) Imobilizarea unui vehicul este interzisa în toate locurile unde oprirea sau staţionarea este interzisa.


  Articolul 217

  (1) Atunci când se impune imobilizarea, în condiţiile legii, a unui vehicul care transporta produse sau substante periculoase, politistul rutier este obligat sa anunte, de îndată, unitatea de politie din care face parte pentru a se stabili, împreună cu unitatile Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenta, destinaţia finala pentru parcarea autovehiculului.
  (2) Imobilizarea unui vehicul care efectueaza transport de marfuri sau produse periculoase ori cu gabarite şi/sau mase depăşite se dispune de către politia rutiera, în condiţiile stabilite împreună cu reprezentantii autorităţilor cu atribuţii în domeniu.


  Articolul 218

  Revocarea imobilizarii se dispune:
  a) de către politistul rutier care a dispus-o, dacă este prezent, iar motivele pentru care a fost dispusa au incetat;
  b) de către seful serviciului politiei rutiere din care face parte agentul constatator, dacă motivele pentru care a fost dispusa măsura au incetat;
  c) de către procuror sau de instanţa de judecată, atunci când vehiculul a facut obiectul unei infractiuni.


  Secţiunea a 4-a Restituirea permisului de conducere şi reducerea perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce

  Restituirea permisului de conducere şi reducerea perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce

  Articolul 219

  (1) Restituirea permisului de conducere se dispune de către seful serviciului politiei rutiere care îl are în evidenta, la cererea titularului, în urmatoarele cazuri:
  a) la expirarea termenului de suspendare, când sancţiunea a fost aplicata pentru cumul de puncte;
  b) la expirarea termenului de suspendare, când sancţiunea a fost aplicata ca urmare a savarsirii unei contraventii pentru care legea prevede suspendarea dreptului de a conduce pentru 30, 60 sau 90 de zile sau, după caz, a fost majorata cu 30 de zile, dacă titularul a promovat testul de verificare a cunoasterii regulilor de circulatie;
  c) în baza certificatului medico-legal prin care se confirma ca afectiunile medicale care au determinat declararea persoanei respective ca inapta medical au incetat.
  (2) Restituirea permisului de conducere se dispune de către seful serviciului politiei rutiere pe raza careia a fost savarsita fapta, la cererea titularului, în baza rezolutiei sau, după caz, a ordonantei procurorului prin care s-a dispus neinceperea urmaririi penale, scoaterea de sub urmarirea penala ori încetarea urmaririi penale, în baza hotărârii judecătorești rămase definitive prin care s-a dispus achitarea inculpatului sau prin care procesul-verbal de constatare a contraventiei a fost anulat ori ca urmare a încetării masurii de siguranţă prevăzute la art. 112 lit. c) din Codul penal, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) Verificarea cunoasterii regulilor de circulatie de către contravenient se efectueaza de către serviciul politiei rutiere care îl are în evidenta, în cazul în care sancţiunea a fost aplicata ca urmare a savarsirii unei contraventii pentru care legea prevede suspendarea dreptului de a conduce pentru 30, 60 sau 90 de zile sau, după caz, a fost majorata cu 30 de zile.
  (4) Verificarea cunoasterii regulilor de circulatie consta în completarea unui test-grila, ce contine 15 intrebari din legislatia rutiera. Este declarata "promovata" persoana care a formulat răspunsul corect la cel puţin 13 intrebari.
  (5) Contravenientul este obligat sa sustina examenul de verificare a cunoasterii regulilor de circulatie, în perioada executarii sanctiunii contraventionale complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce, în zilele stabilite, saptamanal, la nivelul serviciului politiei rutiere.
  (6) Prevederile alin. (1)-(5) se aplică şi în cazul titularului unui permis de conducere românesc pentru care, potrivit legii, a fost aplicata sancţiunea contraventionala complementara a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce de către o autoritate competentă străină, ca urmare a savarsirii de către acesta, pe teritoriul statului respectiv, a unei fapte pentru care se aplică aceasta sanctiune.


  Articolul 220

  (1) Titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate străină, împotriva caruia s-a dispus suspendarea dreptului de a conduce, poate solicita sefului politiei rutiere pe raza careia a fost constatata fapta restituirea documentului, înainte de expirarea perioadei de suspendare, cu cel mult o zi lucratoare înainte de data parasirii teritoriului României.
  (2) În situaţia restituirii permisului de conducere potrivit alin. (1), seful politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române comunică sancţiunea aplicata autorităţii straine care a eliberat documentul.


  Articolul 221

  (1) Perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce se reduce la 30 de zile, la cererea titularului, dacă sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele condiţii:
  a) a fost declarat admis la testul de verificare a cunoasterii regulilor de circulatie;
  b) a obţinut permis de conducere cu cel puţin un an înainte de savarsirea faptei;
  c) în ultimii 3 ani de la data savarsirii faptei pentru care se solicita reducerea perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce nu a beneficiat de o astfel de măsura;
  d) în ultimii 2 ani de la data constatarii contraventiei pentru care se aplică sancţiunea contraventionala complementara nu a mai avut suspendata exercitarea dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie.
  (2) Conducatorul de autovehicul sau tramvai nu beneficiaza de reducerea perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce, dacă:
  a) perioada de suspendare a fost majorata, conform legii;
  b) a cumulat, din nou, cel puţin 15 puncte de penalizare în urmatoarele 12 luni de la data expirarii ultimei suspendari a exercitarii dreptului de a conduce;
  c) a fost implicat într-un accident de circulatie din care au rezultat numai pagube materiale, iar rezultatul testarii aerului expirat sau al probelor biologice a stabilit ca a condus vehiculul în timp ce se afla sub influenţa alcoolului;
  d) sancţiunea contraventionala complementara s-a dispus ca urmare a neopririi la trecerea la nivel cu calea ferata când barierele sau semibarierele sunt coborate ori în curs de coborare sau când semnalele cu lumini rosii şi/sau sonore sunt în functiune.


  Capitolul VIII Dispozitii tranzitorii şi finale

  Dispozitii tranzitorii şi finale

  Articolul 222

  Cu ocazia preschimbarii permiselor de conducere emise anterior datei de 1 decembrie 1995 cu cele model nou, echivalarea dintre vechile şi noile categorii se face după cum urmeaza:
  a) categoria G cu categoria A;
  b) categoria A cu categoria A;
  c) categoria B cu categoria B;
  d) categoria C cu categoria C;
  e) categoria D cu categoria D;
  f) categoriile C, E şi/sau C + E cu categoria CE;
  g) categoriile B, C, E şi/sau B + E şi C + E cu categoriile BE şi CE;
  h) categoriile C, D, E şi/sau C + E şi D + E cu categoriile CE şi DE;
  i) categoriile B, C, D, E şi/sau B + E, C + E şi D + E cu categoriile BE, CE şi DE;
  j) categoria F cu categoria Tr;
  k) categoria H cu categoria Tb;
  l) categoria I cu categoria Tv.


  Articolul 223

  (1) Politia rutiera asigura insotirea coloanelor oficiale cu echipaje specializate potrivit competentei.
  (2) Se însoţesc cu echipaje ale politiei rutiere demnitari români sau oficialitati straine cu functii similare acestora, după cum urmeaza:
  a) Preşedintele României;
  b) preşedintele Senatului;
  c) preşedintele Camerei Deputatilor;
  d) primul-ministru al Guvernului.
  (3) În situaţii deosebite, care impun deplasarea în regim de urgenta, pot beneficia de insotirea cu echipaje ale politiei rutiere şi ministrii din Guvernul României sau omologi din strainatate aflati în vizita oficiala în România, precum şi sefii misiunilor diplomatice acreditati în România, cu ocazia depunerii scrisorilor de acreditare.
  (4) Beneficiaza de însoţire şi candidatii la functia de Presedinte al României, pe timpul campaniei electorale, după validarea candidaturii, numai pe raza localitatilor unde au loc activităţile electorale.
  (5) Beneficiaza de însoţire cu echipaje ale politiei rutiere fostii presedinti ai României, în condiţiile legii.
  (6) Concursurile organizate pe drumurile publice, autorizate potrivit legii, care presupun restrictionarea circulaţiei pe anumite sectoare, precum şi transporturile agabaritice sau speciale vor fi insotite numai cu aprobarea Inspectoratului General al Politiei Române, în functie de disponibilitati, contra cost, potrivit tarifelor stabilite de normele legale.


  Articolul 224

  (1) La nivelul unităţilor de invatamant, curs primar şi gimnazial, cadrele didactice care predau orele de educatie rutiera vor fi sprijinite şi indrumate de către politisti rutieri.
  (2) Concursurile organizate la nivelul unităţilor de invatamant pe teme rutiere vor fi coordonate de către serviciul politiei rutiere din judeţul în care îşi are sediul unitatea de invatamant.


  Articolul 225

  Anexele nr. 1A-1E fac parte integrantă din prezentul regulament.


  Anexa 1A

  ROMÂNIA
  MINISTERUL ADMINISTRATIEI ŞI INTERNELOR Exemplar nr. 1
  ---------------------------------------
  ---------------------------------------
  PROCES-VERBAL Seria ...... Nr. ......
  Incheiat astazi: ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_| în localitatea......
  Agent constatator ....(grad profesional, nume, prenume)...... din .....(unitatea).... constat ca:
  Dl/Dna .............., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de ident. |______| seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/ reşedinţa în ......, str. ..... nr. ....., bl. ...., sc. ....., ap. ......, sector/judet ......... .
  Pers. juridica ........., cu sediul în ......, str. ....... nr. ....., bl. ....., sc. ...., ap. ......., sector/judet ......, CUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, reprezentata de dl/dna ..........., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de ident. |______| seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/ reşedinţa în ..........., str. ........ nr. ....., bl. ....., sc. ......., ap. ......., sector/judet ......
  În ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_| locul ...... a savarsit urmatoarele:
  .......................................................................
  .......................................................................
  .......................................................................
  .......................................................................
  Fapta savarsita este prevăzută de: art. ... din ... şi sanctionata de art. ... din ...
  art. ... din ... şi sanctionata de art. ... din ...
  art. ... din ... şi sanctionata de art. ... din ...
  art. ... din ... şi sanctionata de art. ... din ...
  Stabilesc:
  a) |___| AVERTISMENT/ |___| AMENDA, în suma de ......... lei;
  b) |___|*) PUNCTE-AMENDA, în valoare de ............ lei;
  c) |___|*) PUNCTE DE PENALIZARE;
  d) CONFISCAREA: .............................................. ;
  e) IMOBILIZAREA VEHICULULUI (marca) ....... nr. de inmatric./inreg. ...... cf. art. ..... din .......;
  f) RETINEREA |___| permisului de conducere/ |__| certificatului de inmatriculare (înregistrare)/ |__| plăcuţelor cu numărul de inmatriculare (înregistrare)/ |__| atestatului profesional.
  Contravenientul achita pe loc, cu chitanta nr. ......, sau poate achita în cel mult 2 zile lucratoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contraventiei jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege, adica suma de ............ lei.
  Contravenientul |__| refuza / |__| nu poate să semneze procesul-verbal.
  Martor asistent .....(nume şi prenume)......, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|.
  Alte menţiuni ............................................................
  ..........................................................................
  ..........................................................................
  Vehicul nr. ................. asigurat cu poliţa nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|, valabila până la |_|_|_|_|_|_|_|_|.
  Contravenientul poate face plangere împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei în termen de 15 zile de la data inmanarii/comunicarii, care se depune la Serviciul politiei rutiere ........... .
  ┌──────────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────────────┐
  │ Agent constatator │ Martor asistent │ Contravenient │
  │ │ │ Am luat la cunoştinţa │
  └──────────────────────────┴──────────────────────┴───────────────────────────┘

  ----------
  *) Se trece totalul numarului punctelor-amenda sau, după caz, al punctelor de penalizare aplicate.
  ...............................................................
  INSTIINTARE DE PLATA
  Dl/Dna .............., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de ident. |__| seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/ reşedinţa în ......, str. ..... nr. ....., bl. ...., sc. ....., ap. ......, sector/judet ......... .
  Pers. juridica ........., cu sediul în localitatea ......, str. ....... nr. ....., sector/judet ......, CUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|.
  Conform Procesului-verbal de constatare a contraventiei seria ..... nr. ...., incheiat la |_|_|_|_|_|_|_|_|, s-a stabilit drept amenda suma de ..... lei, pe care va trebui sa o achitati la ......, la casieriile autorităţilor administraţiei publice locale ori ale altor institutii publice abilitate sa administreze veniturile bugetelor locale sau la ghiseul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a României.
  Chitanta şi copia procesului-verbal se transmit în termen de 15 zile de la comunicare unităţii din care face parte agentul constatator.
  Plata se poate efectua şi prin instrumente de plată electronice în cadrul Ghiseului virtual de plati, caz în care nu aveti obligaţia de a face dovada platii unităţii din care face parte agentul constatator.
  În caz de neplata a obligaţiilor se va trece la executarea silita.
  - verso -
  Către
  .....................................
  .....................................
  În temeiul art. ...... din ........, trimitem alaturat Procesul-verbal de constatare a contraventiei seria ....... nr. ......., incheiat pe numele dlui/dnei/pers. juridice ..........., în vederea executarii silite.
  SEFUL SERVICIULUI POLITIEI RUTIERE
  ..................................
  Recomandat nr. ....... din ......... Loc pentru francare
                                                       ┌────────────────┐
                                                       └────────────────┘

  ( ) ( )
  Stampila cu data prezentarii Stampila cu data primirii
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  NOTA
  I. Conform prevederilor art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată, contravenientul poate depune plangere împotriva procesului-verbal în termen de 15 zile la sediul serviciului politiei rutiere pe raza caruia a fost constatata fapta. Plangerea, semnata şi datata, se depune în 2 exemplare, însoţită de:
  - copia procesului-verbal de constatare a contraventiei;
  - copia actului de identitate;
  - copia dovezii de retinere a permisului de conducere, a certificatului de inmatriculare sau de înregistrare, a plăcuţelor cu numărul de inmatriculare sau de înregistrare a vehiculului ori, după caz, a autorizatiei de reparatii;
  - copii ale oricăror alte acte sau documente în susţinerea plangerii.
  Conform dispoziţiilor art. 118 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată, plangerea suspenda executarea.
  Pentru prelungirea/acordarea dreptului de circulatie trebuie să va prezentati la seful politiei rutiere pe raza careia a fost savarsita contraventia în vederea prelungirii dreptului de circulatie sau, după caz, pentru a se face menţiunea, pe dovada, ca aveti dreptul de a conduce autovehicule ori tramvaie pentru o perioadă de 30 de zile.
  Prelungirea dreptului de circulatie se face de către seful politiei rutiere pe a carei raza de competenţa a fost savarsita contraventia, din 30 în 30 de zile, în baza unui certificat eliberat de instanţa de judecată care confirma ca dosarul este în curs de solutionare, până la ramanerea definitivă a hotărârii judecătorești.
  II. Prin urmatoarele abrevieri se înţelege:
  - act de ident. - C.I. (carte de identitate), B.I. (buletin de identitate), Pasp. (pasaport), C.I.P. (cartea de identitate provizorie);
  - CNP - codul numeric personal;
  - CUI - codul unic de înregistrare al persoanei juridice
  ..............................................................
  ROMÂNIA
  MINISTERUL ADMINISTRATIEI ŞI INTERNELOR Exemplar nr. 2
  ---------------------------------------
  ---------------------------------------
  PROCES-VERBAL Seria ...... Nr. ......
  Incheiat astazi: ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_| în localitatea......
  Agent constatator ....(grad profesional, nume, prenume)...... din .....(unitatea).... constat ca:
  Dl/Dna .............., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de ident. |______| seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/ reşedinţa în ......, str. ..... nr. ....., bl. ...., sc. ....., ap. ......, sector/judet ......... .
  Pers. juridica ........., cu sediul în ......, str. ....... nr. ....., bl. ....., sc. ...., ap. ......., sector/judet ......, CUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, reprezentata de dl/dna ..........., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de ident. |__| seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/ reşedinţa în ..........., str. ........ nr. ....., bl. ....., sc. ......., ap. ......., sector/judet ....... .
  În ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_| locul ...... a savarsit urmatoarele:
  .......................................................................
  .......................................................................
  .......................................................................
  .......................................................................
  Fapta savarsita este prevăzută de: art. ... din ... şi sanctionata de art. ... din ...
  art. ... din ... şi sanctionata de art. ... din ...
  art. ... din ... şi sanctionata de art. ... din ...
  art. ... din ... şi sanctionata de art. ... din ...
  Stabilesc:
  a) |___| AVERTISMENT/ |___| AMENDA, în suma de ......... lei;
  b) |___|*) PUNCTE-AMENDA, în valoare de ............ lei;
  c) |___|*) PUNCTE DE PENALIZARE;
  d) CONFISCAREA: .............................................. ;
  e) IMOBILIZAREA VEHICULULUI (marca) ....... nr. de inmatric./inreg. ...... cf. art. ..... din .......;
  f) RETINEREA |___| permisului de conducere/ |__| certificatului de inmatriculare (înregistrare)/ |__| plăcuţelor cu numărul de inmatriculare (înregistrare)/ |__| atestatului profesional.
  Contravenientul achita pe loc, cu chitanta nr. ......, sau poate achita în cel mult 2 zile lucratoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contraventiei jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege, adica suma de ............ lei.
  Contravenientul |__| refuza / |__| nu poate să semneze procesul-verbal.
  Martor asistent .....(nume şi prenume)......, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|.
  Alte menţiuni ............................................................
  ..........................................................................
  ..........................................................................
  Vehicul nr. ................. asigurat cu poliţa nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|, valabila până la |_|_|_|_|_|_|_|_|.
  Contravenientul poate face plangere împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei în termen de 15 zile de la data inmanarii/comunicarii, care se depune la Serviciul politiei rutiere ........... .
  ┌──────────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────────────┐
  │ Agent constatator │ Martor asistent │ Contravenient │
  │ │ │ Am luat la cunoştinţa │
  └──────────────────────────┴──────────────────────┴───────────────────────────┘

  -----------
  *) Se trece totalul numarului punctelor-amenda sau, după caz, al punctelor de penalizare aplicate.
  ...............................................................
  DOVADA
  Subsemnatul(a) ......... am primit Procesul-verbal de constatare a contraventiei seria ........ nr. ...... şi instiintarea de plată**).
  Agent constatator Contravenient
  .................. .............
  Subsemnatul(a) ............., agent procedural la ............., m-am deplasat în ziua de |_|_|_|_|_|_|_|_| la adresa din ........., str. ... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., la domiciliul/reşedinţa/sediul ............., pentru a-i inmana Procesul-verbal de constatare a contraventiei seria ..... nr. ..... şi instiintarea de plată.
  Cel în cauza |__| a refuzat să le primeasca / |__| nu a fost gasit, motiv pentru care comunicarea s-a realizat prin afisare la ..... (se inscrie: "domiciliu"/"reşedinţa"/"sediu") ........... .
  Agent procedural Martor
  ................ ...............
  -----------
  **) se completeaza când contravenientul este de faţa la incheierea procesului-verbal sau îi poate fi inmanat direct.
  - verso -
  Către
  Dl/dna/pers. juridica ..................
  ........................................
  SEFUL SERVICIULUI POLITIEI RUTIERE
  ..................................
  Recomandat nr. ....... din ......... Loc pentru francare
                                                       ┌────────────────┐
                                                       └────────────────┘

  ( ) ( )
  Stampila cu data prezentarii Stampila cu data primirii
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  NOTA
  I. Conform prevederilor art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată, contravenientul poate depune plangere împotriva procesului-verbal în termen de 15 zile la sediul serviciului politiei rutiere pe raza caruia a fost constatata fapta. Plangerea, semnata şi datata, se depune în 2 exemplare, însoţită de:
  - copia procesului-verbal de constatare a contraventiei;
  - copia actului de identitate;
  - copia dovezii de retinere a permisului de conducere, a certificatului de inmatriculare sau de înregistrare, a plăcuţelor cu numărul de inmatriculare sau de înregistrare a vehiculului ori, după caz, a autorizatiei de reparatii;
  - copii ale oricăror alte acte sau documente în susţinerea plangerii.
  Conform dispoziţiilor art. 118 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată, plangerea suspenda executarea.
  Pentru prelungirea/acordarea dreptului de circulatie trebuie să va prezentati la seful politiei rutiere pe raza careia a fost savarsita contraventia în vederea prelungirii dreptului de circulatie sau, după caz, pentru a se face menţiunea, pe dovada, ca aveti dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie pentru o perioadă de 30 de zile.
  Prelungirea dreptului de circulatie se face de către seful politiei rutiere pe a carei raza de competenţa a fost savarsita contraventia, din 30 în 30 de zile, în baza unui certificat eliberat de instanţa de judecată care confirma ca dosarul este în curs de solutionare, până la ramanerea definitivă a hotărârii judecătorești.
  II. Prin urmatoarele abrevieri se înţelege:
  - act de ident. - C.I. (carte de identitate), B.I. (buletin de identitate), Pasp. (pasaport), C.I.P. (cartea de identitate provizorie);
  - CNP - codul numeric personal;
  - CUI - codul unic de înregistrare al persoanei juridice
  ..............................................................


  Anexa 1B

  ROMÂNIA
  MINISTERUL ADMINISTRATIEI ŞI INTERNELOR
  .......................................
  .......................................
  DOVADA
  Seria ...... nr. .......
  Eliberata la: ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_|
  Dlui/Dnei .................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, i-a(u) fost retinut(e) la data de |_|_|_|_|_|_|_|_| ora |_|_| urmatoarele:
  [] permisul de conducere (sub)categoriile ......... nr. ...........
  [] certificatul de inmatriculare (înregistrare) nr. ...... al vehiculului (marca) ........ nr. ....... aparţinând ...........
  [] placutele cu numărul de inmatriculare (înregistrare) ...............
  [] atestat profesional seria ........ nr. .........
  [] dovada seria ..... nr. ...... din data de |_|_|_|_|_|_|_|_| pentru (motive şi locul) .....................................................
  Prezenta s-a eliberat în baza Procesului-verbal seria ... nr. ... din |_|_|_|_|_|_|_|_|
  - [] cu drept de circulatie ........ zile, începând cu data de |_|_|_|_|_|_|_|_| până la data de |_|_|_|_|_|_|_|_|.
  - [] fără drept de circulatie.
  Agent constatator ..........(grad profesional, nume, prenume şi stampila unităţii).........
  - verso -
  Prezenta dovada se prelungeste în condiţiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată:
  1. de la data |_|_|_|_|_|_|_|_| până la data de |_|_|_|_|_|_|_|_|
  SEFUL SERVICIULUI POLITIEI RUTIERE
  ...........(grad profesional, nume, prenume, semnatura şi stampila unităţii).......
  2. de la data |_|_|_|_|_|_|_|_| până la data de |_|_|_|_|_|_|_|_|
  SEFUL SERVICIULUI POLITIEI RUTIERE
  ...........(grad profesional, nume, prenume, semnatura şi stampila unităţii).......
  3. de la data |_|_|_|_|_|_|_|_| până la data de |_|_|_|_|_|_|_|_|
  SEFUL SERVICIULUI POLITIEI RUTIERE
  ...........(grad profesional, nume, prenume, semnatura şi stampila unităţii).......
  4. de la data |_|_|_|_|_|_|_|_| până la data de |_|_|_|_|_|_|_|_|
  SEFUL SERVICIULUI POLITIEI RUTIERE
  ...........(grad profesional, nume, prenume, semnatura şi stampila unităţii).......
  5. de la data |_|_|_|_|_|_|_|_| până la data de |_|_|_|_|_|_|_|_|
  SEFUL SERVICIULUI POLITIEI RUTIERE
  ...........(grad profesional, nume, prenume, semnatura şi stampila unităţii).......


  Anexa 1C

  ROMÂNIA
  MINISTERUL ADMINISTRATIEI ŞI INTERNELOR
  ........................................
  ........................................
  AUTORIZATIE DE REPARATII
  Seria ...... nr. .......
  Se elibereaza prezenta pentru vehiculul marca ........, culoarea ......., cu nr. de inmatriculare/ înregistrare ......., detinator ........, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| sau CUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| .
  Auto(vehiculul) a fost implicat în accidentul de circulatie din data |_|_|_|_|_|_|_|_| ora |_|_| locul ...............
  Auto(vehiculul) poate intră în reparatii cu urmatoarele avarii ............
  .............................................................
  .............................................................
  Prezenta s-a eliberat la data de |_|_|_|_|_|_|_|_|, accidentul fiind înregistrat la .........(unitatea de politie).........
  Agent constatator ......(grad profesional, nume şi prenume).......
  ..........................................................................
  ROMÂNIA Nr. .........
  MINISTERUL ADMINISTRATIEI ŞI INTERNELOR din .........
  .......................................
  .......................................
  COMUNICARE
  Dlui/Dnei/Persoanei juridice
  ............................
  ............................
  În conformitate cu art. 39 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată, va solicitam ca, în termen de 5 zile de la primirea prezentei, sa ne comunicati datele de identificare a persoanei careia i-ati încredinţat vehiculul cu numărul de inmatriculare/înregistrare ........... pentru a fi condus pe drumurile publice, care a fost înregistrat cu ajutorul mijloacelor tehnice certificate la data |_|_|_|_|_|_|_|_| ora |_|_| locul ............... savarsind urmatoarele:
  ..................................................................
  ..................................................................
  Va facem cunoscut ca necomunicarea datelor solicitate ori comunicarea eronata a acestora constituie contraventie, fapta prevăzută şi sanctionata:
  [] de art. 102 alin. (1) pct. 14 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu 9-20 puncte-amenda (pentru persoane fizice).
  [] de art. 105 alin. (1) pct. 10 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu 21-100 puncte-amenda (pentru persoane juridice).
  Agent constatator ........(grad profesional, nume şi prenume).......


  Anexa 1D

  ROMÂNIA
  MINISTERUL ADMINISTRATIEI ŞI INTERNELOR
  ........................................
  ........................................
  PROCES-VERBAL Seria ...... nr. ......
  Incheiat astazi: ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_| în localitatea......
  Agent constatator ....(grad profesional, nume, prenume)...... din .....(unitatea).... constat ca:
  Dl/Dna .............., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de ident. |______| seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/ reşedinţa în ......, str. ..... nr. ....., bl. ...., sc. ....., ap. ......, sector/judet ......... .
  În ziua |_|_| luna |_|_| anul|_|_| ora |_|_| locul............. a fost depistat conducand autovehiculul cu nr. inmatriculare (înregistrare): ..................
  Descrierea faptei: ...............................................
  ..................................................................
  ..................................................................
  fiind înregistrat cu .............................................
  Inregistrarea se păstrează la sediul unităţii 6 luni de la data constatarii contraventiei
  Fapta savarsita este prevăzută de: art. ..... din .... şi sanctionata de art. .... din .........
  Stabilesc:
  a)|__| AVERTISMENT/|__|*) PUNCTE-AMENDA, în valoare de ......... lei;
  b)|__|*) PUNCTE DE PENALIZARE,
  Sanctionarea contraventionala complementara aplicata .............
  Contravenientul poate achita în cel mult 2 zile lucratoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contraventiei (conf. stampilei postei), jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege, adica suma de ........... lei.
  Contravenientul poate face plangere împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei în termen de 15 zile de la data inmanarii/comunicarii, care se depune la Serviciul politiei rutiere ...................
  Agent constatator...........(grad profesional, nume, prenume)
  ________________________________________________________________
  INSTIINTARE DE PLATA
  Amenda se achită la ________________, la casieriile autorităţilor administraţiei publice locale ori ale altor institutii publice abilitate sa administreze veniturile bugetelor locale sau la ghiseul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a României.
  Chitanta şi copia procesului-verbal se transmit în termen de 15 zile de la comunicare unităţii din care face parte agentul constatator.
  Plata se poate efectua şi prin instrumente de plată electronice în cadrul Ghiseului virtual de plati, caz în care nu aveti oblibaţiile de a face dovada platii unităţii din care face parte agentul constatator.
  În caz de neplata a obligaţiilor se va trece la executarea silita.
  Agent constatator _________________________________.
  (grad profesional, nume, prenume)


  Anexa 1E

  ROMÂNIA
  MINISTERUL ADMINISTRATIEI ŞI INTERNELOR
  ........................................
  ........................................
  APROB
  Seful Serviciului Politiei Rutiere
  ...................................
  Localitatea .........................
  ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_| ora |_|_|
  Art. din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată
  Locul constatarii ...............................
  Propun
  suspendarea exercitarii dreptului de a
  conduce autovehicule/tramvaie pentru
  o perioadă de ......... zile
  RAPORT DE RETINERE
  Azi, data de mai sus, am depistat pe ............., având domiciliul/reşedinţa/sediul în localitatea ........., str. ... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ...., sectorul/judeţul ..........., care la data de |_|_|_|_|_|_|_|_|, conducand autovehiculul cu numărul de inmatriculare/înregistrare |_|_|_|_|_|_|_|, nu a respectat dispozitiile art. ..... din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată, prin aceea ca:
  ...............................................................
  ...............................................................
  ...............................................................
  Pentru care am stabilit:
  a) |__| AVERTISMENT/ |__| AMENDA în suma de ........... lei;
  b) |__| PUNCTE-AMENDA, în suma de .............. lei;
  c) |__| PUNCTE DE PENALIZARE;
  d) CONFISCAREA: .................. ;
  e) IMOBILIZAREA VEHICULULUI (marca) ...... nr. de inmatric./inreg. ....... cf. art. ... din .......;
  f) RETINEREA |__| permisului de conducere/ |__| certificatului de inmatriculare (înregistrare)/ |__| plăcuţelor cu numărul de inmatriculare (înregistrare)/ |__| atestatului profesional.
  Sancţiuni aplicate prin Procesul-verbal de constatare a contraventiei seria .... nr. .... .
  Agent constatator .......(grad profesional, nume şi prenume)........


  Anexa 2

  NOTA
  Modelele indicatoarelor, marcajelor şi semnalelor luminoase, precum şi semnalele politistilor rutieri sunt cuprinse în ANEXA din Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 876 din 26.10.2006, pag. 32 - 80 (a se vedea imaginile asociate actului).
  ---------------