ORDIN nr. 213 din 27 iulie 2022pentru aprobarea Regulamentului privind recunoașterea organismelor de certificare a băuturilor spirtoase și supravegherea activității acestor organisme
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 12 august 2022
  Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției generale politici în industrie alimentară și comerț nr. 251.757 din 16.06.2022,
  în temeiul:– art. 3 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 537/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și a măsurilor pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/787 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea și etichetarea altor produse alimentare, protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, utilizarea alcoolului etilic și a distilatelor de origine agricolă în băuturile alcoolice, și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008;– art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;– art. 9 alin. (5) și (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul privind recunoașterea organismelor de certificare a băuturilor spirtoase și supravegherea activității acestor organisme, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2
  (1) În conformitate cu prevederile art. 38 din Regulamentului (UE) 2019/787 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea și etichetarea altor produse alimentare, protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, utilizarea alcoolului etilic și a distilatelor de origine agricolă în băuturile alcoolice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008, înainte de a fi introduse pe piață, indicațiile geografice care desemnează băuturi spirtoase originare din Uniunea Europeană sunt supuse unui sistem de controale oficiale.(2) Inspecția operatorilor și certificarea băuturilor spirtoase care vor dobândi protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase se realizează de către organisme de certificare acreditate conform standardului european ISO/IEC 17065:2013 de către organismul de acreditare din România (RENAR) sau de către alte organisme de acreditare echivalente din Uniunea Europeană, semnatare ale acordului de recunoaștere multilaterală a acreditării europene EA-MLA, recunoscute de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în conformitate cu prevederile prezentului ordin.(3) Recunoașterea, controlul și supravegherea activității organismelor de certificare se fac de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 537/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și a măsurilor pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/787 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea și etichetarea altor produse alimentare, protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, utilizarea alcoolului etilic și a distilatelor de origine agricolă în băuturile alcoolice, și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea

  București, 27 iulie 2022.
  Nr. 213.

  ANEXĂ

  REGULAMENT
  privind recunoașterea organismelor de certificare a băuturilor spirtoase și supravegherea
  activității acestor organisme