ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 46 din 23 martie 2001
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 29 martie 2001  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:

  Articolul UNIC

  Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 din 31 august 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 59 va avea următorul cuprins:
  "Art. 59. - (1) Contribuabilii au obligaţia sa completeze şi să depună la organul fiscal competent o declaraţie de venit global, precum şi declaraţii speciale până la data de 31 martie a anului următor celui de realizare a venitului, cu excepţia declaraţiilor pentru anul 2000, pentru care termenul de depunere este 31 mai 2001.
  (2) Declaraţiile speciale se completează pentru fiecare categorie de venit şi pe fiecare loc de realizare a acestuia şi se depun la organul fiscal unde se afla sursa de venit.
  (3) Prin organ fiscal competent se înţelege organul fiscal în a cărui raza teritorială contribuabilul îşi are domiciliul sau alte organe stabilite prin hotărâre a Guvernului, după caz.
  (4) Contribuabilii care realizează venituri dintr-o singura sursa, sub forma de salarii, la funcţia de baza, pe întregul an fiscal şi pentru care angajatorul a efectuat operaţiunile prevăzute la art. 27 nu au obligaţia să depună declaraţie de venit global. De asemenea, contribuabilii care realizează venituri a căror impunere este finala nu au obligaţia să depună declaraţia specială pentru aceste venituri."
  2. Articolul 67 va avea următorul cuprins:
  "Art. 67. - (1) Plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursa sunt obligaţi sa comunice organului fiscal competent informaţii cu privire la calculul impozitului reţinut pentru fiecare beneficiar de venit, conform formularului stabilit de Ministerul Finanţelor Publice. Comunicarea se face până la data de 30 iunie a anului curent pentru anul expirat, cu excepţia declaraţiilor privind veniturile plătite în anul 2000, pentru care termenul de depunere este 31 decembrie 2001.
  (2) Pentru veniturile din salarii, informaţiile cu privire la calculul impozitului reţinut pentru fiecare beneficiar de venit sunt cuprinse în fişa fiscală, pentru care termenul de depunere este prevăzut la art. 26 alin. (5), cu excepţia fişelor fiscale pentru anul 2000, pentru care termenul de depunere este 31 martie 2001."
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  --------