ORDIN nr. 761 din 22 iunie 2016
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului "Alessandrescu-Rusescu"
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 12 iulie 2016  Având în vedere:
  - Referatul de aprobare al Direcţiei management şi structuri unităţi sanitare nr. V.V.V. 992 din 22 iunie 2016,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) şi art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului "Alessandrescu-Rusescu", conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului "Alessandrescu-Rusescu" vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Ministrul sănătăţii,

  Vlad Vasile Voiculescu

  Bucureşti, 22 iunie 2016.
  Nr. 761.

  Anexă

  REGULAMENT 22/06/2016