ORDONANTA nr. 84 din 30 august 2001 (*actualizata*)
privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor
(actualizata până la data de 30 iulie 2007*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------------
  *) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 1 septembrie 2001. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 30 iulie 2007, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 372 din 11 iunie 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002; ORDONANTA nr. 41 din 30 ianuarie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004; LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 29 iunie 2005; LEGEA nr. 349 din 29 noiembrie 2005; ORDONANTA nr. 16 din 26 ianuarie 2006; LEGEA nr. 190 din 16 mai 2006; LEGEA nr. 252 din 19 iulie 2007.
  În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României şi ale art. 1 pct. IV.4 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.

  Capitolul I Dispozitii generale


  Articolul 1

  (1) Serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, denumite în continuare servicii publice comunitare, se organizeaza la nivelul consiliilor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, precum şi la nivelul consiliilor judetene, respectiv al municipiului Bucureşti.
  (2) Serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor asigura atât intocmirea, pastrarea, evidenta şi eliberarea actelor de stare civila, a cartilor de identitate, a cartilor de alegator şi a listelor electorale, cat şi desfăşurarea activităţilor de primire a cererilor şi de eliberare a pasapoartelor simple, permiselor de conducere, certificatelor de inmatriculare a vehiculelor şi a placilor cu numere de inmatriculare, în sistem de ghiseu unic.
  ------------
  Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.


  Articolul 2

  Coordonarea şi controlul metodologic al serviciilor publice comunitare se asigura în mod unitar de Inspectoratul Naţional pentru Evidenta Persoanelor, denumit în continuare Inspectorat.


  Articolul 3

  Serviciile publice comunitare şi Inspectoratul coopereaza cu instituţiile abilitate din domeniul ordinii publice, sigurantei şi apararii naţionale, conform legii.


  Capitolul II Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor


  Articolul 4

  (1) Se infiinteaza, în subordinea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, servicii publice comunitare locale de evidenta a persoanelor, denumite în continuare servicii publice comunitare locale, prin reorganizarea compartimentelor de stare civila din aparatul propriu al consiliilor locale şi a formatiunilor locale de evidenta a populatiei din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor.
  ------------
  Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004, prin inlocuirea termenului "Ministerul de Interne" cu termenul "Ministerul Administraţiei şi Internelor".
  (2) Serviciile publice comunitare locale se infiinteaza şi în sectoarele municipiului Bucureşti, prin reorganizarea structurilor de stare civila din aparatul propriu al consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi a birourilor de evidenta informatizata a persoanei ale Serviciului independent de evidenta informatizata a persoanei al municipiului Bucureşti din cadrul Directiei Generale de Evidenta Informatizata a Persoanei.
  -------------
  Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.
  (3) Serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, înfiinţate în subordinea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor sau sectoarelor municipiului Bucureşti, se pot constitui cu personalitate juridica, prin hotărâre a consiliilor locale.
  --------------
  Alin. (3) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANTA nr. 16 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2006.


  Articolul 5

  Serviciile publice comunitare locale au urmatoarele atribuţii principale:
  a) intocmesc, ţin evidenta şi elibereaza certificatele de stare civila;
  -------------
  Lit. a) a art. 5 a fost modificata de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.
  b) înregistrează actele şi faptele de stare civila, precum şi menţiunile şi modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul şi reşedinţa persoanei, în condiţiile legii;
  c) intocmesc şi păstrează registrele de stare civila, în condiţiile legii;
  d) intocmesc, completeaza, rectifica, anulează sau reconstituie actele de stare civila şi orice menţiuni efectuate pe actele de stare civila, în condiţiile legii;
  -------------
  Lit. d) a art. 5 a fost modificata de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.
  e) actualizeaza Registrul local de evidenta a persoanei, care contine datele de identificare şi adresele cetatenilor care au domiciliul în raza de competenţa teritoriala a serviciului public comunitar respectiv;
  --------------
  Lit. e) a art. 5 a fost modificata de pct. 2 al art. I din ORDONANTA nr. 16 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2006.
  e^1) furnizeaza, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenta a populatiei, date necesare pentru actualizarea Registrului permanent de evidenta a populatiei;
  ------------
  Lit. e^1) a art. 5 a fost introdusa de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.
  e^2) utilizeaza şi valorifica Registrul naţional de evidenta a persoanelor;
  ------------
  Lit. e^2) a art. 5 a fost introdusa de pct. 3 al art. I din ORDONANTA nr. 16 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2006.
  f) furnizeaza, în condiţiile legii, datele de identificare şi de adresa ale persoanei către autorităţile şi instituţiile publice centrale, judetene şi locale, agentii economici şi către cetăţeni;
  g) intocmesc listele electorale permanente;
  h) constata contraventiile şi aplica sancţiuni, în condiţiile legii;
  i) primesc, în sistem de ghiseu unic, cererile şi documentele necesare în vederea eliberarii cartilor de identitate, cartilor de alegator, pasapoartelor simple, permiselor de conducere, certificatelor de inmatriculare şi a placilor cu numere de inmatriculare a vehiculelor şi le inainteaza serviciilor publice comunitare judetene de evidenta a persoanelor, serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenta pasapoartelor, respectiv serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi inmatriculare a vehiculelor;
  -------------
  Lit. i) a art. 5 a fost modificata de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.
  j) primesc de la serviciile publice comunitare competente cartile de identitate, cartile de alegator, pasapoartele simple, permisele de conducere, certificatele de inmatriculare şi placile cu numere de inmatriculare a vehiculelor, pe care le elibereaza solicitantilor;
  -------------
  Lit. j) a art. 5 a fost modificata de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.
  k) ţin registrele de evidenta pentru fiecare categorie de documente eliberate.


  Articolul 6

  (1) Se infiinteaza, în subordinea consiliilor judetene, servicii publice comunitare judetene de evidenta a persoanelor, denumite în continuare servicii publice comunitare judetene, prin reorganizarea serviciilor de stare civila din aparatul propriu al consiliilor judetene, precum şi a birourilor judetene de evidenta a populatiei din cadrul serviciilor judetene de evidenta informatizata a persoanei.
  -------------
  Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.
  (2) Se infiinteaza, în subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor al municipiului Bucureşti, prin reorganizarea serviciului de stare civila din aparatul propriu al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi a sectorului evidenta populatiei al Serviciului independent de evidenta informatizata a persoanei al municipiului Bucureşti din cadrul Directiei Generale de Evidenta Informatizata a Persoanei.
  -------------
  Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.
  (3) Serviciile publice comunitare judetene, respectiv al municipiului Bucureşti, funcţionează ca institutii publice de interes judetean, respectiv municipal, cu personalitate juridica.


  Articolul 7

  (1) Serviciile publice comunitare judetene, respectiv al municipiului Bucureşti, indeplinesc urmatoarele atribuţii principale:
  a) actualizeaza Registrul judetean de evidenta a persoanei;
  -------------
  Lit. a) a alin. (1) al art. 7 a fost modificata de pct. 4 al art. I din ORDONANTA nr. 16 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2006.
  a^1) furnizeaza, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenta a populatiei, date necesare pentru actualizarea Registrului permanent de evidenta a populatiei;
  ------------
  Lit. a^1) a art. 7 a fost introdusa de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.
  a^2) utilizeaza şi valorifica Registrul naţional de evidenta a persoanelor;
  -------------
  Lit. a^2) a alin. (1) al art. 7 a fost introdusa de pct. 5 al art. I din ORDONANTA nr. 16 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2006.
  b) coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale;
  c) coordonează şi controlează modul de gestionare şi de intocmire a registrelor de stare civila şi a listelor electorale permanente;
  -------------
  Lit. c) a alin. (1) al art. 7 a fost modificata de pct. 4 al art. I din ORDONANTA nr. 16 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2006.
  d) asigura emiterea certificatelor de stare civila, a cartilor de identitate şi a cartilor de alegator;
  ------------
  Lit. d) a art. 7 a fost modificata de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.
  d^1) aprovizioneaza serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor cu imprimatele necesare activităţii de evidenta a persoanelor şi stare civila, distribuite de Inspectorat;
  -------------
  Lit. d^1) a alin. (1) al art. 7 a fost introdusa de pct. 5 al art. I din ORDONANTA nr. 16 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2006.
  e) monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurarii protectiei datelor referitoare la persoana;
  f) gestioneaza resursele materiale şi de dotare necesare activităţii proprii;
  g) ţin evidenta şi păstrează registrele de stare civila, exemplarul 2, şi efectueaza menţiuni pe acestea, conform comunicarilor primite.
  -------------
  Alin. (2) al art. 7 a fost eliminat prin abrogarea pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004 de către pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.


  Articolul 8

  Organizarea şi functionarea ghiseului unic se realizează în mod unitar, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.
  ------------
  Art. 8 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004, prin inlocuirea denumirii "ministrul administraţiei publice" cu denumirea "ministrul administraţiei şi internelor".


  Articolul 9

  --------------
  Alin. (1) al art. 9 a fost abrogat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 372 din 11 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.
  --------------
  Alin. (2) al art. 9 a fost abrogat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 372 din 11 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.
  (3) Structura organizatorica, statul de functii, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi functionare ale serviciilor publice comunitare locale, judetene, respectiv al municipiului Bucureşti, se stabilesc prin hotărâre a consiliilor locale, judetene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu avizul Inspectoratului.
  --------------
  Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.
  (4) Activitatea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor este coordonata de secretarul general al judeţului şi al municipiului Bucureşti, respectiv de secretarul municipiului, sectorului municipiului Bucureşti, orasului şi comunei.


  Articolul 10

  Pentru aplicarea unitara a prevederilor legale la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale Guvernul va aproba metodologia privind criteriile de dimensionare a numarului de functii din aparatul serviciilor publice comunitare, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale.


  Capitolul III Inspectoratul Naţional pentru Evidenta Persoanelor


  Articolul 11

  (1) Inspectoratul este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica ce funcţionează în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, înfiinţat prin reorganizarea Directiei de evidenta a populatiei din cadrul Directiei Generale de Evidenta Informatizata a Persoanei, şi care exercită atribuţiile ce îi sunt date în competenţa prin lege, cu privire la organizarea şi coordonarea activităţii de evidenta a persoanelor.
  ------------
  Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.
  (2) Inspectoratul are sediul în municipiul Bucureşti.
  --------------
  Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 372 din 11 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.


  Articolul 12

  Inspectoratul asigura punerea în aplicare, intr-o conceptie unitara, a legislaţiei în vigoare în domeniul evidentei persoanei şi a programelor de reforma privind modernizarea relatiilor dintre administratia publică centrala şi locala şi cetatean.
  --------------
  Art. 12 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.

  --------------
  Art. 13 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.

  Articolul 14

  (1) Inspectoratul are urmatoarele atribuţii principale:
  a) organizeaza, coordonează şi urmareste modul de aplicare, în mod unitar, a reglementarilor legale în domeniul evidentei persoanelor, al stării civile şi al schimbarii pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice;
  --------------
  Lit. a) a alin. (1) al art. 14 a fost modificata de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.
  b) elaboreaza normele şi metodologiile de lucru utilizate de serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor;
  c) actualizeaza, utilizeaza şi valorifica Registrul naţional de evidenta a persoanei, care contine datele de identificare şi adresele tuturor cetatenilor români, precum şi imaginile posesorilor de cărţi de identitate;
  --------------
  Lit. c) a alin. (1) al art. 14 a fost modificata de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.
  --------------
  Lit. d) a art. 14 a fost abrogata de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.
  e) furnizeaza, în condiţiile legii, date de identificare a persoanei, solicitate de autorităţi şi institutii publice, agenti economici şi de alte persoane juridice pentru derularea unor acţiuni de interes general reglementate prin acte normative;
  e^1) solutioneaza cererile depuse de cetatenii români care şi-au stabilit domiciliul în strainatate anterior anului 1989 sau de reprezentantii lor legali privind comunicarea datelor de identificare cu care acestia figurează inscrisi în evidente;
  -------------
  Lit. e^1) a alin. (1) al art. 14 a fost introdusa de pct. 1 al art. II din LEGEA nr. 252 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 27 iulie 2007.
  f) stabileste caracteristicile şi elementele de securizare ale cartilor de identitate şi ale cartilor de alegator, împreună cu Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor;
  --------------
  Lit. f) a alin. (1) al art. 14 a fost modificata de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.
  g) raspunde, împreună cu Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor, precum şi cu celelalte institutii abilitate, de punerea în aplicare a reglementarilor privind confidentialitatea şi protectia datelor referitoare la persoana;
  --------------
  Lit. g) a alin. (1) al art. 14 a fost modificata de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.
  h) gestioneaza Sistemul naţional informatic de evidenta a persoanelor;
  --------------
  Lit. h) a alin. (1) al art. 14 a fost modificata de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.
  h^1) asigura dotarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor cu registre şi certificate de stare civila, precum şi cu materialele necesare producerii cartilor de identitate şi a cartilor de alegator;
  --------------
  Lit. h^1) a alin. (1) al art. 14 a fost modificata de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.
  i) colaboreaza cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale pentru constituirea unor registre permanente, potrivit legii.
  j) participa la activităţile de iniţiere, formare şi perfectionare profesionala a personalului serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor.
  -------------
  Lit. j) a alin. (1) al art. 14 a fost introdusa de pct. 2 al art. II din LEGEA nr. 252 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 27 iulie 2007.
  (2) Inspectoratul indeplineste orice alte atribuţii prevăzute de lege.
  --------------
  Alin. (2) al art. 14 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.


  Articolul 15

  Pentru indeplinirea functiilor şi atribuţiilor ce îi revin Inspectoratul colaboreaza cu ministerele şi cu alte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, potrivit prevederilor legale în vigoare.
  --------------
  Art. 15 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 372 din 11 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.

  --------------
  Art. 16 a fost abrogat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.

  Articolul 17

  (1) Organigrama, statul de organizare, precum şi regulamentul de organizare şi functionare ale Inspectoratului se aproba prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.
  (2) Coordonarea Inspectoratului în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor se stabileste prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.
  (3) Inspectoratul este condus de un director general, care are calitatea de ordonator de credite, ajutat de un director general adjunct, numiti prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.
  (4) Posturile necesare funcţionarii Inspectoratului se asigura prin redistribuire, dintre cele existente în statele de organizare ale Directiei Generale de Evidenta Informatizata a Persoanei.
  --------------
  Art. 17 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.


  Articolul 18

  (1) Personalul Inspectoratului este constituit din politisti, alti functionari publici şi personal contractual.
  (2) Personalul Directiei de evidenta a populatiei din cadrul Directiei Generale de Evidenta Informatizata a Persoanei se transfera în interesul serviciului şi se numeste pe functii la Inspectorat.
  --------------
  Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.
  --------------
  Art. 18 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.

  --------------
  Art. 19 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.


  Capitolul IV Asigurarea financiară şi materiala


  Articolul 20

  (1) Finantarea cheltuielilor curente şi de capital ale serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, care funcţionează ca institutii publice cu personalitate juridica, se asigura din venituri proprii şi subventii de la bugetele locale.
  -------------
  Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 3 al art. II din LEGEA nr. 252 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 27 iulie 2007.
  (2) Finantarea cheltuielilor curente şi de capital ale serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, fără personalitate juridica, se asigura de la bugetele locale.
  -------------
  Art. 20 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANTA nr. 16 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2006.


  Articolul 21

  Veniturile proprii ale serviciilor publice comunitare prevăzute la art. 20 provin din sumele încasate din activităţile de eliberare a documentelor, prin valorificarea formularelor utilizate în procesul de eliberare a acestora şi prin furnizarea, în condiţiile legii, a datelor referitoare la persoana, precum şi din donatii şi sponsorizari.
  --------------
  Art. 21 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.


  Articolul 21^1

  Contravaloarea cartii de identitate şi a cartii de identitate provizorii se constituie ca venit propriu al serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, emitent al acestor documente, sau al bugetului local în cazul în care serviciul nu are personalitate juridica.
  -------------
  Art. 21^1 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANTA nr. 16 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2006.


  Articolul 22

  Baza de calcul pentru stabilirea taxelor pentru eliberarea documentelor şi pentru furnizarea datelor din registrele administrate de serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor se avizeaza de către Consiliul Concurentei şi se supune aprobării Guvernului de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, pe baza propunerilor Inspectoratului.
  --------------
  Art. 22 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.


  Articolul 23

  (1) Materialele necesare producerii cartilor de identitate, cartilor de identitate provizorii şi cartilor de alegator, precum şi elementele de particularizare aplicabile prin stantare pe cartea de identitate provizorie se achizitioneaza, în condiţiile legii, de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Inspectorat, şi se distribuie gratuit serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor.
  ------------
  Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 190 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 22 mai 2006.
  (2) Imprimatele tipizate şi tipariturile inseriate necesare în activitatea de eliberare a cartilor de identitate, precum şi stampilele care se aplică pe cartile de identitate provizorii se confectioneaza de Tipografia Ministerului Administraţiei şi Internelor şi se distribuie gratuit serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, prin Inspectorat.
  (3) Materialele prevăzute la alin. (2) care se confectioneaza şi se distribuie cu titlu gratuit de către Ministerul Administraţiei şi Internelor se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.
  -------------
  Art. 23 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANTA nr. 16 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2006.


  Articolul 23^1

  (1) Pentru asigurarea compatibilitatii hardware şi software, a sistemelor informatice şi de comunicatii pentru emiterea cartilor de identitate şi a cartilor de alegator, echipamentele necesare preluării imaginii cetatenilor care solicită cărţi de identitate, precum şi cele necesare actualizarii registrelor locale de evidenta a persoanelor se achizitioneaza de către serviciile publice comunitare locale în baza specificatiilor tehnice elaborate de Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor.
  (2) Pentru inlocuirea sistemelor de operare sau modificarea parametrilor acestora, pentru modificarea tehnicii de calcul, precum şi pentru instalarea produselor software şi aplicatiilor necesare operarii bazelor de date, sunt autorizati specialistii structurilor teritoriale ale Centrului Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor.
  -------------
  Art. 23^1 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANTA nr. 16 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2006.


  Capitolul V Dispozitii tranzitorii şi finale


  Articolul 24

  Bunurile mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a statului, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, destinate activităţilor de evidenta a persoanelor desfăşurate la nivel local, se transmit în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale, în condiţiile legii.
  --------------
  Art. 24 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.


  Articolul 24^1

  (1) Politistii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul structurilor teritoriale de evidenta informatizata a persoanei din cadrul Directiei Generale de Evidenta Informatizata a Persoanei se detaseaza la serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, în condiţiile legii.
  (2) Personalul contractual incadrat la serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, provenit din structurile teritoriale de evidenta informatizata a persoanei din cadrul Directiei generale de evidenta informatizata a persoanei, se preia de Ministerul Administraţiei şi Internelor şi cu aceeasi data se detaseaza, în condiţiile legii, la serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, pastrandu-şi toate drepturile anterior dobandite, urmand ca drepturile specifice personalului contractual din sectorul de aparare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala de care beneficia să se acorde de Ministerul Administraţiei şi Internelor de la capitolul 55.01 «Ordine publică şi siguranţa naţionala».
  --------------
  Alin. (2) al art. 24^1 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 4 iulie 2005.
  (2^1) Pe baza de protocoale incheiate, în condiţiile legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta*), împreună cu personalul preluat de Ministerul Administraţiei şi Internelor, potrivit alin. (2), se preiau şi fondurile aferente, reprezentand drepturi specifice dobandite anterior de personalul contractual din sectorul de aparare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala, alocate de la bugetul de stat în temeiul art. 25^1 alin. (2).
  ---------
  *) Data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se referă la data intrarii în vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2005
  .
  --------------
  Alin. (2^1) al art. 24^1 a fost introdus de pct. 2 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 4 iulie 2005.
  (2^2) Personalul serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor este format din politisti şi personal contractual, detasati de la Ministerul Administraţiei şi Internelor pe o perioadă de 6 ani, cu posibilitatea de prelungire a perioadei detaşării, cu acordul acestora, precum şi din functionari publici şi personal contractual.
  --------------
  Alin. (2^2) al art. 24^1 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 349 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.114 din 9 decembrie 2005.
  (3) Personalul disponibilizat în urma infiintarii Inspectoratului Naţional pentru Evidenta Persoanelor şi a serviciilor publice comunitare beneficiaza de drepturile prevăzute de lege.
  (4) Se autorizeaza Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările rezultate ca urmare a prevederilor alin. (2^1) în volumul şi în structura bugetului de stat, bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor şi în bugetele locale.
  --------------
  Alin. (4) al art. 24^1 a fost introdus de pct. 3 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 4 iulie 2005.
  --------------
  Art. 24^1 [initial cu alin. (1)-(3)] a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.


  Articolul 25

  (1) În unitatile administrativ-teritoriale în care nu funcţionează formatiuni de evidenta informatizata a persoanei serviciile publice comunitare locale se infiinteaza şi se organizeaza esalonat, o dată cu dotarea şi asigurarea resurselor necesare, potrivit legii.
  (2) Până la constituirea în toate localităţile a serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, activitatea de evidenta a persoanelor, pentru unitatile administrativ-teritoriale în care nu funcţionează astfel de servicii publice comunitare, va fi asigurata de serviciile publice comunitare la care sunt arondate în prezent aceste localităţi.
  -------------
  Alin. (2) al art. 25 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANTA nr. 16 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2006.
  (3) Modificarea arondarii actuale, în functie de înfiinţarea şi organizarea serviciilor publice comunitare potrivit prevederilor alin. (1), se stabileste prin hotărâre a consiliului judetean, la propunerea serviciului public comunitar judetean, cu avizul Inspectoratului.
  -------------
  Alin. (3) al art. 25 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANTA nr. 16 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2006.
  --------------
  Art. 25 a fost modificat de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 372 din 11 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.


  Articolul 25^1

  (1) Predarea-primirea bunurilor mobile şi imobile, precum şi preluarea personalului şi a activităţilor, de la Ministerul Administraţiei şi Internelor la consiliile locale şi judetene, se realizează pe bază de protocoale, în condiţiile legii.
  (2) Se autorizeaza Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările rezultate în baza protocoalelor prevăzute la alin. (1), în volumul şi structura bugetului de stat, bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor şi în bugetele locale.
  --------------
  Art. 25^1 a fost introdus de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.

  --------------
  Art. 26 a fost abrogat de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmanca
  p. Ministru de interne,
  Abraham Pavel,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat

  --------------
  Anexa a fost abrogata de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.
  ------------