RECTIFICARE nr. 9 din 8 august 2019referitoare la Ordonanța Guvernului nr. 9/2019
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 21 august 2019
    În cuprinsul Ordonanței Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății, a unor reglementări cu privire la programe guvernamentale naționale și cu privire la măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 din 9 august 2019, se face următoarea rectificare:– la art. VIII, în loc de: „... la art. 581 din...“ se va citi: „... la art. 58^1 din...“.
    ----