ORDIN nr. 1.105 din 30 septembie 2016pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.105 din 30 septembrie 2016
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 813 din 30 septembrie 2016
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 5 octombrie 2016
  Văzând Referatul de aprobare nr. VVV 4.319 din 30 septembrie 2016 al Ministerului Sănătății și nr. DG 1.682 din 30 septembrie 2016 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  având în vedere art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  ținând cont de Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

  Articolul I

  Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 93, 94, 95, 96, 97, 99, 101, 102, 103, 104, 218, 219, 335, 336, 337, 338, 375, 376, 377 se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Nr. crt.

  Cod CIM

  Grupa terapeutică

  Denumire generică

  Denumire comercială

  Forma farmaceutică

  Concentrație/U.T.

  Firma

  Țara

  Ambalaj

  Prescripție

  cant/ambalaj

  Preț cu ridicata maximal de decontare/U.T.

  Preț de decontare/U.T.

  Contribuție maximă asigurat/U.T. - farmacii comunitare

  „93

  W60705002

  J01DH02

  MEROPENEMUM

  MEROPENEM ZENTIVA 1000 mg

  PULB. PT. SOL. INJ. SAU PERF.

  1000 mg

  ZENTIVA, K.S.

  REPUBLICA CEHĂ

  CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 20 ML

  PR

  10

  26,400000

  32,229600

  45,753400

  94

  W60703002

  J01DH02

  MEROPENEMUM

  MEROPENEM ZENTIVA 500 mg

  PULB. PT. SOL. INJ. SAU PERF.

  500 mg

  ZENTIVA, K.S.

  REPUBLICA CEHĂ

  CUTIE CU
  10 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 20 ML

  PR

  10

  15,840000

  19,338000

  23,852000

  95

  W58974002

  J01DH02

  MEROPENEMUM

  MEROPENEM ATB
  1000 mg

  PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  1000 mg

  ANTIBIOTICE - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU
  10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 20 ML SAU 30 ML CU DOP DIN CAUCIUC, SIGILAT CU CAPSĂ DIN ALUMINIU PREVAZUTĂ CU DISC DIN MATERIAL PLASTIC

  PRF

  10

  26,400000

  32,229600

  48,415400

  96

  W61143002

  J01DH02

  MEROPENEMUM

  ARCHIFAR 1000 mg

  PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  1000 mg

  MEDOCHEMIE ROMÂNIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ, CAPACITATEA
  30 ML, DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC SIGILAT CU CAPSA AL CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  PR

  10

  26,400000

  32,229600

  30,949400

  97

  W56827001

  J01DH02

  MEROPENEMUM

  LODITER 1000 mg

  PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  1000 mg

  TERAPIA - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU
  1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACITATEA DE 40 ML CONȚINÂND PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  PR

  1

  26,400000

  32,229600

  63,330400

  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


  Nr. crt.

  Cod CIM

  Grupa terapeutică

  Denumire generică

  Denumire comercială

  Forma farmaceutică

  Concentrație/U.T.

  Firma

  Țara

  Ambalaj

  Prescripție

  cant/ambalaj

  Preț cu ridicata maximal de decontare/U.T.

  Preț de decontare/U.T.

  Contribuție maximă asigurat/U.T. - farmacii comunitare

  99

  W56125002

  J01DH02

  MEROPENEMUM

  MEROPENEM KABI 1 g

  PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  1 g

  FRESENIUS KABI ROMÂNIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU
  10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACITATEA DE 20 ML CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  S

  10

  26,400000

  32,229600

  17,857400

  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  101

  W61142002

  J01DH02

  MEROPENEMUM

  ARCHIFAR 500 mg

  PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  500 mg

  MEDOCHEMIE ROMÂNIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU
  10 FLAC. DIN STICLĂ, CAPACITATEA 20 ML, DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC SIGILAT CU CAPSĂ AL CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  PR

  10

  15,840000

  19,338000

  25,206000

  102

  W56826001

  J01DH02

  MEROPENEMUM

  LODITER 500 mg

  PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  500 mg

  TERAPIA - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU
  1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACITATEA DE 30 ML, CONȚINÂND PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  PR

  1

  15,840000

  19,338000

  31,912000

  103

  W58973002

  J01DH02

  MEROPENEMUM

  MEROPENEM ATB
  500 mg

  PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  500 mg

  ANTIBIOTICE - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU
  10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 20 ML CU DOP DIN CAUCIUC, SIGILAT CU CAPSĂ DIN ALUMINIU PREVĂZUTĂ CU DISC DIN MATERIAL PLASTIC

  PRF

  10

  15,840000

  19,338000

  25,208000

  104

  W56124002

  J01DH02

  MEROPENEMUM

  MEROPENEM KABI
  500 mg

  PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  500 mg

  FRESENIUS KABI ROMÂNIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACITATEA DE 20 ML CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  PR

  10

  15,840000

  19,338000

  7,824000

  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  218

  W55699003

  J01MA12

  LEVOFLOXACINUM

  TAVANIC 250 mg

  COMPR. FILM.

  250 mg

  TERAPIA - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE X 1 BLIST. PVC/AL. X
  7 COMPR. FILM.

  P-RF

  7

  1,368000

  1,849200

  2,002228

  219

  W61631003

  J01MA12

  LEVOFLOXACINUM

  LEVALOX 250 mg

  COMPR. FILM.

  250 mg

  KRKA, D.D., NOVO MESTO

  SLOVENIA

  CUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X
  7 COMPR. FILM.

  PRF

  7

  1,368000

  1,849200

  0,655085

  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


  335

  W60057003

  J05AB04

  RIBAVIRINUM

  REBETOL 200 mg

  CAPS.

  200 mg

  MERCK SHARP & DOHME

  MAREA BRITANIE

  CUTIE X 140 CAPS. (BLIST. PVC/PE/
  PVDC)

  P-RF/R

  140

  1,932857

  2,359643

  5,522428

  336

  W61374009

  J05AB04

  RIBAVIRINUM

  RIBAVIRINA AUROBINDO 200 mg

  COMPR. FILM.

  200 mg

  AUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITED

  MALTA

  CUTIE CU BLIST. PVC/AL X
  168 COMPR. FILM.

  PRF

  168

  1,610714

  1,966369

  0,000000

  337

  W61968001

  J05AB04

  RIBAVIRINUM

  MODERIBA 200 mg

  COMPR. FILM.

  200 mg

  ABBVIE LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 1 FLAC. PEID X
  168 COMPR.

  PRF

  168

  1,932857

  2,359643

  2,847202

  338

  W53326004

  J05AB04

  RIBAVIRINUM

  COPEGUS 200 mg

  COMPR. FILM.

  200 mg

  ROCHE ROMÂNIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE X 1 FLAC. PEID X
  168 COMPR. FILM.

  P-RF/R

  168

  1,932857

  2,359643

  5,438214

  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  375

  W60828017

  J05AF07

  TENOFOVIRUM DISOPROXIL

  TENOFOVIR DISOPROXIL TEVA
  245 mg

  COMPR. FILM.

  245 mg

  TEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN PEÎD CU PEREȚII ÎNGROȘAȚI CU CAPAC PREVĂZUT CU SISTEM SECURIZAT PENTRU COPII DIN PP ȘI RECIPIENT CU DESICANT, A 30 COMPR. FILM.

  PR

  30

  24,040000

  27,475333

  0,000000

  376

  W60828015

  J05AF07

  TENOFOVIRUM DISOPROXIL

  TENOFOVIR DISOPROXIL TEVA
  245 mg

  COMPR. FILM.

  245 mg

  TEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU
  1 FLAC. DIN PEÎD CU CAPAC PREVĂZUT CU SISTEM SECURIZAT PENTRU COPII DIN PP ȘI RECIPIENT CU DESICANT, A 30 COMPR. FILM.

  PR

  30

  24,040000

  27,475333

  0,000000

  377

  W51800001

  J05AF07

  TENOFOVIRUM DISOPROXIL

  VIREAD 245 mg

  COMPR. FILM.

  245 mg

  GILEAD SCIENCE INTERNATIONAL LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE X 1 FLAC. DIN PEÎD X 30 COMPR. FILM

  P-RF/R

  30

  28,848000

  32,970400

  8,027266“
  2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, poziția 341 se abrogă.3. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 439 se introduc unsprezece noi poziții, pozițiile 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449 și 450, cu următorul cuprins:

  Nr. crt.

  Cod CIM

  Grupa terapeutică

  Denumire generică

  Denumire comercială

  Forma farmaceutică

  Concentrație/U.T.

  Firma

  Țara

  Ambalaj

  Prescripție

  cant/ambalaj

  Preț cu ridicata maximal de decontare/U.T.

  Preț de decontare/U.T.

  Contribuție maximă asigurat/U.T. - farmacii comunitare

  „440

  W62533002

  J01DH02

  MEROPENEMUM

  MEROPENEM AUROBINDO 1 g

  PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  1 g

  AUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITED

  MALTA

  CUTIE CU
  10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 30 ML CARE CONȚIN PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  PR

  10

  22,000000

  26,858000

  0,000000

  441

  W62532002

  J01DH02

  MEROPENEMUM

  MEROPENEM AUROBINDO 500 mg

  PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  500 mg

  AUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITED

  MALTA

  CUTIE CU
  10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACITATEA DE 30 ML CARE CONȚIN PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  PR

  10

  13,200000

  16,115000

  0,000000

  442

  W62811001

  J01MA06

  NORFLOXACINUM

  NORFLOXACINA ATB 400 mg

  COMPR. FILM.

  400 mg

  ANTIBIOTICE - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU
  2 BLIST. PVC-PVDC/AL X
  10 COMPR. FILM.

  PRF

  20

  0,651000

  0,880000

  0,000000

  443

  W60574002

  J01MA12

  LEVOFLOXACINUM

  LEVOFLOXACINĂ ARENA 250 mg

  COMPR. FILM.

  250 mg

  ARENA GROUP - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU
  1 BLIST. PVC/PE/PVDC/
  AL X 10 COMPR. FILM.

  PRF

  10

  1,140000

  1,541000

  0,000000

  444

  W60574001

  J01MA12

  LEVOFLOXACINUM

  LEVOFLOXACINĂ ARENA 250 mg

  COMPR. FILM.

  25 mg

  ARENA GROUP- S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU
  1 BLIST. PVC/PE/PVDC/
  AL X 5 COMPR. FILM.

  PRF

  5

  1,156000

  1,562000

  0,000000

  445

  W60575002

  J01MA12

  LEVOFLOXACINUM

  LEVOFLOXACINĂ ARENA 500 mg

  COMPR. FILM.

  500 mg

  ARENA GROUP - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU
  1 BLIST. PVC/PE/PVDC/
  AL X 10 COMPR. FILM.

  PRF

  10

  2,866285

  3,874285

  0,300715


  446

  W60575001

  J01MA12

  LEVOFLOXACINUM

  LEVOFLOXACINĂ ARENA 500 mg

  COMPR. FILM.

  500 mg

  ARENA GROUP - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 1 BLIST. PVC/PE/PVDC/AL X 5 COMPR. FILM.

  PRF

  5

  2,866285

  3,874285

  0,547715

  447

  W62122001

  J02AC03

  VORICONAZOLUM**

  VORICONAZOL FRESENIUS KABI
  200 mg

  PULB. PT. SOL. PERF.

  200 mg

  FRESENIUS KABI ROMÂNIA SRL

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ TIP I, CU CAPACITATEA DE 25 ML, CU PULBERE PT. SOL. PERF.

  PRF

  1

  289,980000

  354,010000

  0,000000

  448

  W53030004

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**

  PRIVIGEN 100 mg/ml

  SOL. PERF.

  100 mg/ml

  CSL BEHRING GMBH

  GERMANIA

  CUTIE X 1 FLAC.X 25 ML SOL. PERF.

  S

  1

  444,540000

  522,700000

  0,000000

  449

  W53030001

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**

  PRIVIGEN 100 mg/ml

  SOL. PERF.

  100 mg/ml

  CSL BEHRING GMBH

  GERMANIA

  CUTIE X 1 FLAC.X 50 ML SOL. PERF.

  S

  1

  859,080000

  974,550000

  0,000000

  450

  W53030002

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**

  PRIVIGEN 100 mg/ml

  SOL. PERF.

  100 mg/ml

  CSL BEHRING GMBH

  GERMANIA

  CUTIE X 1 FLAC.X 100 ML SOL. PERF.

  S

  1

  1.688,150000

  1.878,240000

  0,000000“
  4. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 9, 83, 84, 87, 287 și 481 se abrogă.5. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 148, 151, 200, 342, 344, 354, 356, 357, 358 și 359 se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Nr. crt.

  Cod CIM

  Grupa terapeutică

  Denumire generică

  Denumire comercială

  Forma farmaceutică

  Concentrație/U.T.

  Firma

  Țara

  Ambalaj

  Prescripție

  cant/ambalaj

  Preț cu ridicata maximal de decontare/U.T.

  Preț de decontare/U.T.

  Contribuție maximă asigurat/U.T. - farmacii comunitare

  „148

  W52574002

  L01CB01

  ETOPOSIDUM

  ETOPOSIDE - TEVA

  CONC. PT. SOL. PERF.

  20 mg/ml

  TEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE X 1 FLAC. X 10 ML CONC. PT. SOL. PERF.

  S

  1

  40,224000

  52,608000

  16,682000

  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  151

  W60599002

  L01CB01

  ETOPOSIDUM

  ETOPOZIDA KABI
  20 mg/ml

  CONC. PT. SOL. PERF.

  20 mg/ml

  FRESENIUS KABI ONCOLOGY PLC

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU UN FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ TIP I, CU CAPACITATEA DE 10 ML, ÎNCHIS CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTIL ȘI SIGILAT CU CAPSE DETAȘABILE DIN AL DE CULOARE ALBASTRĂ, CONȚINÂND 10 ML CONC. PENTRU SOL. PERF.

  PR

  1

  40,224000

  52,608000

  27,422000

  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


  Nr. crt.

  Cod CIM

  Grupa terapeutică

  Denumire generică

  Denumire comercială

  Forma farmaceutică

  Concentrație/U.T.

  Firma

  Țara

  Ambalaj

  Prescripție

  cant/ambalaj

  Preț cu ridicata maximal de decontare/U.T.

  Preț de decontare/U.T.

  Contribuție maximă asigurat/U.T. - farmacii comunitare

  200

  W58172006

  L01DB01

  DOXORUBICINUM

  DOXORUBICINĂ ACTAVIS 2 mg/ml

  CONC. PT. SOL. PERF.

  2 mg/ml

  ACTAVIS GROUP PTC EHF.

  ISLANDA

  CUTIE CU
  1 FLAC. A 50 ML CONC. PT. SOL. PERF. CARE CONȚINE
  100 MG DOXORUBICINĂ

  PR

  1

  87,492000

  110,628000

  51,422000

  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  342

  W54750001

  L01XX17

  TOPOTECAMUM

  TOPOTECAN TEVA
  1 mg/1 ml

  CONC. PT. SOL. PERF.

  1 mg/1 ml

  TEVA PHARMA B.V.

  OLANDA

  CUTIE X
  1 FLACON DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ A 1 ML

  P-RF/R

  1

  80,904000

  102,300000

  109,200000

  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  344

  W57231001

  L01XX17

  TOPOTECAMUM

  TOPOTECAN ATB 1 mg

  PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  1 mg

  ANTIBIOTICE - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU
  1 FLACON DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACITATEA DE 5 ML X 1 MG TOPOTECAN

  PR

  1

  80,904000

  102,300000

  113,350000

  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  354

  W62107001

  L01XX32

  BORTEZOMIBUM****

  BORTEZOMIB TEVA
  3,5 mg

  PULB. PT. SOL. INJ.

  3,5 mg

  TEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATE DE 10 ML, CARE CONȚINE PULB. PT. SOL. INJ.

  PR

  1

  1.965,672000

  2.188,368000

  654,552000

  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  356

  W61926001

  L01XX32

  BORTEZOMIBUM****

  BORTEZOMIB ACCORD 3,5 mg

  PULB. PT. SOL. INJ.

  3,5 mg

  ACCORD HEALTHCARE LIMITED

  MAREA BRITANIE

  FLACON DIN STICLĂ DE TIP I CU CAPACITATEA DE 10 ML, PREVĂZUT CU DOP DIN CAUCIUC CLOROBUTILIC ȘI O CAPSĂ DIN ALUMINIU, CU UN CAPAC ROȘU, CE CONȚINE BORTEZOMIB
  3,5 MG

  PR

  1

  1.965,672000

  2.188,368000

  400,382000


  357

  W62045001

  L01XX32

  BORTEZOMIBUM****

  BORTEGA 3,5 mg

  PULB. PT. SOL. INJ.

  3,5 mg

  HEATON K.S.

  REPUBLICA CEHĂ

  CUTIE CU
  1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I, CU CAPACITATEA DE 8 ML, PREVĂZUT CU CAPSĂ DIN AL TIP FLIP-OFF ȘI DISC ALB DE PP

  PR

  1

  1.965,672000

  2.188,368000

  356,712000

  358

  W42249001

  L01XX32

  BORTEZOMIBUM****

  VELCADE 3,5 mg

  PULB. PT. SOL. INJ.

  3,5 mg

  JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV

  BELGIA

  CUTIE X 1 FLAC. X 10 ML X 3,5 MG PULB. PT. SOL. INJ., INTRODUS ÎNTR-UN BLISTER TRANSPARENT

  P-RF/R

  1

  1.965,672000

  2.188,368000

  356,712000

  359

  W61918001

  L01XX32

  BORTEZOMIBUM****

  BORTEZOMIB GLENMARK 3,5 mg

  PULB. PT. SOL. INJ.

  3,5 mg

  GLENMARK PHARMACEUTICALS S.R.O.

  REPUBLICA CEHĂ

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I CU CAPACITATE DE 10 ML

  PR

  1

  1.965,672000

  2.188,368000

  654,542000“
  6. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 515 se introduc șapte noi poziții, pozițiile 516, 517, 518, 519, 520, 521 și 522, cu următorul cuprins:

  Nr. crt.

  Cod CIM

  Grupa terapeutică

  Denumire generică

  Denumire comercială

  Forma farmaceutică

  Concentrație/U.T.

  Firma

  Țara

  Ambalaj

  Prescripție

  cant/ambalaj

  Preț cu ridicata maximal de decontare/U.T.

  Preț de decontare/U.T.

  Contribuție maximă asigurat/U.T. - farmacii comunitare

  „516

  W62916001

  L01AA03

  MELPHALANUM

  MELPHALAN 50 mg

  PULB+SOLV. PT. SOL. INJ./PERF.

  50 mg

  CN UNIFARM S.A.

  ROMÂNIA

  FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ X 50 MG PULB. ȘI SOLV. PT. SOL. INJ./PERF.

  PR

  1

  615,870000

  709,450000

  0,000000

  517

  W61018003

  L01CB01

  ETOPOSIDUM

  ETOPOSID ACCORD
  20 mg/ml

  CONC. PT. SOL. PERF.

  20 mg/ml

  ACCORD HEALTHCARE LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ INCOLORĂ A 10 ML CONC. PT. SOL. PERF.

  PR

  1

  33,520000

  43,840000

  0,000000

  518

  W56397005

  L01DB01

  DOXORUBICINUM

  DOXORUBICINĂ ACCORD 2 mg/ml

  CONC. PT. SOL. PERF.

  2 mg/ml

  ACCORD HEALTHCARE LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ A 50 ML CONC. PT. SOL. PERF. CONȚINÂND 100 MG DOXORUBICINĂ

  PR

  1

  72,910000

  92,190000

  0,000000


  Nr. crt.

  Cod CIM

  Grupa terapeutică

  Denumire generică

  Denumire comercială

  Forma farmaceutică

  Concentrație/U.T.

  Firma

  Țara

  Ambalaj

  Prescripție

  cant/ambalaj

  Preț cu ridicata maximal de decontare/U.T.

  Preț de decontare/U.T.

  Contribuție maximă asigurat/U.T. - farmacii comunitare

  519

  W58988001

  L01XX17

  TOPOTECAMUM

  TOPOTECAN ACCORD
  1 mg/ml

  CONC. PT. SOL. PERF.

  1 mg/ml

  ACCORD HEALTHCARE LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 1 FLAC. DE CAPACITATE
  2 ML, DIN STICLĂ BRUNĂ PREVĂZUT CU SIGILIU DIN AL FLIP-OFF A 1 ML CONC. PT. SOL. PERF. CARE CONȚINE 1 MG TOPOTECAN

  PR

  1

  67,420000

  85,250000

  0,000000

  520

  W58988003

  L01XX17

  TOPOTECAMUM

  TOPOTECAN ACCORD
  1 mg/ml

  CONC. PT. SOL. PERF.

  1 mg/ml

  ACCORD HEALTHCARE LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 1 FLAC. DE CAPACITATE
  5 ML, DIN STICLĂ BRUNĂ PREVĂZUT CU SIGILIU DIN AL FLIP-OFF A 4 ML CONC. PT. SOL. PERF. CARE CONȚINE 4 MG TOPOTECAN

  PR

  1

  177,204000

  216,324000

  98,216000

  521

  W61990001

  L01XX32

  BORTEZOMIBUM****

  BORTEZOMIB ACTAVIS 3,5 mg

  PULB. PT. SOL. INJ.

  3,5 mg

  ACTAVIS GROUP PTC EHF.

  ISLANDA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CARE CONȚINE PULB. PT. SOL. INJ.

  PR

  1

  1.638,060000

  1.823,640000

  0,000000

  522

  W55888004

  L02BG06

  EXEMESTANUM

  EXEMESTAN ACCORD 25 mg

  COMPR. FILM.

  25 mg

  ACCORD HEALTHCARE LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X
  30 COMPR. FILM.

  P-RF

  30

  2,315000

  2,927000

  0,000000“
  7. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat“, Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat, pozițiile 96, 101, 103, 107, 108 se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Nr. crt.

  Cod CIM

  Grupa terapeutică

  Denumire generică

  Denumire comercială

  Forma farmaceutică

  Concentrație/U.T.

  Firma

  Țara

  Ambalaj

  Prescripție

  cant/ambalaj

  Preț cu ridicata maximal de decontare/U.T.

  Preț de decontare/U.T.

  Contribuție maximă asigurat/U.T. - farmacii comunitare

  „96

  W58030002

  A10BG03

  PIOGLITAZONUM***

  PIOGLITAZONA TORRENT 15 mg

  COMPR.

  15 mg

  TORRENT PHARMA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC-AL X 30 COMPR.

  PRF

  30

  0,957333

  1,252000

  0,000000

  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


  101

  W58031002

  A10BG03

  PIOGLITAZONUM***

  PIOGLITAZONA TORRENT 30 mg

  COMPR.

  30 mg

  TORRENT PHARMA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC-AL X 30 COMPR.

  PRF

  30

  1,320000

  1,726666

  0,000000

  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  103

  W08070003

  A10BG03

  PIOGLITAZONUM***

  ACTOS 30 mg

  COMPR.

  30 mg

  TAKEDA GLOBAL RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTRE LTD

  MAREA BRITANIE

  CUTIE X 28 COMPR. (BLIST. AL/AL)

  P-RF

  28

  1,584000

  2,071999

  0,679786

  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  107

  W58032002

  A10BG03

  PIOGLITAZONUM***

  PIOGLITAZONA TORRENT 45 mg

  COMPR.

  45 mg

  TORRENT PHARMA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC-AL X 30 COMPR.

  PRF

  30

  1,955666

  2,472666

  0,000000

  108

  W08071002

  A10BG03

  PIOGLITAZONUM***

  ACTOS 45 mg

  COMPR.

  45 mg

  TAKEDA GLOBAL RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTRE LTD

  MAREA BRITANIE

  CUTIE X 28 COMPR. (BLIST. AL/AL)

  P-RF

  28

  2,346799

  2,967199

  1,336372“
  8. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat“, Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat, poziția 117 se abrogă.9. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat“, Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat, după poziția 137 se introduc cinci noi poziții, pozițiile 138, 139, 140, 141 și 142, cu următorul cuprins:

  Nr. crt.

  Cod CIM

  Grupa terapeutică

  Denumire generică

  Denumire comercială

  Forma farmaceutică

  Concentrație/U.T.

  Firma

  Țara

  Ambalaj

  Prescripție

  cant/ambalaj

  Preț cu ridicata maximal de decontare/U.T.

  Preț de decontare/U.T.

  Contribuție maximă asigurat/U.T. - farmacii comunitare

  „138

  W58030008

  A10BG03

  PIOGLITAZONUM***

  PIOGLITAZONA TORRENT 15 mg

  COMPR.

  15 mg

  TORRENT PHARMA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR.

  PRF

  30

  0,957333

  1,252000

  0,000000

  139

  W58031008

  A10BG03

  PIOGLITAZONUM***

  PIOGLITAZONA TORRENT 30 mg

  COMPR.

  30 mg

  TORRENT PHARMA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR.

  PRF

  30

  1,320000

  1,726666

  0,000000

  140

  W58032008

  A10BG03

  PIOGLITAZONUM***

  PIOGLITAZONA TORRENT 45 mg

  COMPR.

  45 mg

  TORRENT PHARMA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR.

  PRF

  30

  1,955666

  2,472666

  0,000000

  141

  W62898002

  A11DA03

  BENFOTIAMINUM

  NEUROSSEN 300 mg

  COMPR. FILM.

  300 mg

  AAA-PHARMA GMBH

  GERMANIA

  CUTIE CU 3 BLIST. PVC-PVDC/AL X
  10 COMPR. FILM.

  P6L

  30

  2,029666

  2,566333

  0,000000


  Nr. crt.

  Cod CIM

  Grupa terapeutică

  Denumire generică

  Denumire comercială

  Forma farmaceutică

  Concentrație/U.T.

  Firma

  Țara

  Ambalaj

  Prescripție

  cant/ambalaj

  Preț cu ridicata maximal de decontare/U.T.

  Preț de decontare/U.T.

  Contribuție maximă asigurat/U.T. - farmacii comunitare

  142

  W62895003

  A11DBN1

  COMBINAȚII**

  NEUROSSEN INJEKT

  SOL. INJ.

  FĂRĂ CONCEN-TRAȚIE

  AAA-PHARMA GMBH

  GERMANIA

  CUTIE X 10 FIOLE DIN STICLĂ BRUNĂ PREVĂZUTE CU PUNCT DE RUPERE X 2 ML SOL. INJ.

  PRF

  10

  2,839000

  3,713000

  0,000000“
  10. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.1 „Hemofilie și talasemie“, pozițiile 49 și 50 se abrogă.11. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.1 „Hemofilie și talasemie“, după poziția 53 se introduc două noi poziții, pozițiile 54 și 55, cu următorul cuprins:

  Nr. crt.

  Cod CIM

  Grupa terapeutică

  Denumire generică

  Denumire comercială

  Forma farmaceutică

  Concentrație/U.T.

  Firma

  Țara

  Ambalaj

  Prescripție

  cant/ambalaj

  Preț cu ridicata maximal de decontare/U.T.

  Preț de decontare/U.T.

  Contribuție maximă asigurat/U.T. - farmacii comunitare

  „54

  W62498002

  B02BD03

  COMPLEX DE ANTIINHIBITORI AI COAGULARII**

  FEIBA 25 U/ml

  PULB+SOLV. PT. SOL. PERF.

  25 U/ml

  BAXALTA INNOVATIONS GMBH

  AUSTRIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPAC. DE 50 ML CARE CONȚINE 500 U FEIBA PULB. PT. SOL. PERF. +
  1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPAC. DE 20 ML CARE CONȚINE
  20 ML APĂ PURIFICATĂ PT. PREPARATE INJ.,
  1 DISPOZ. BAXJECT II HIFLOW

  PR

  1

  1.459,220000

  1.628,700000

  0,000000

  55

  W62499002

  B02BD03

  COMPLEX DE ANTIINHIBITORI AI COAGULARII**

  FEIBA 50 U/ml

  PULB+SOLV. PT. SOL. PERF.

  50 U/ml

  BAXALTA INNOVATIONS GMBH

  AUSTRIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPAC. DE 50 ML CARE CONȚINE 1000 U FEIBA PULB. PT. SOL. PERF. +
  1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPAC. DE 20 ML CARE CONȚINE
  20 ML APĂ PURIFICATĂ PT. PREPARATE INJ., 1 DISPOZ. BAXJECT II HIFLOW

  PR

  1

  2.889,810000

  3.188,050000

  0,000000“
  12. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.5 „Boli Neurologice Degenerative/Inflamator-Imune“, secțiunea P6.5.1 „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune“, după poziția 14 se introduc trei noi poziții, pozițiile 15, 16 și 17, cu următorul cuprins:

  Nr. crt.

  Cod CIM

  Grupa terapeutică

  Denumire generică

  Denumire comercială

  Forma farmaceutică

  Concentrație/U.T.

  Firma

  Țara

  Ambalaj

  Prescripție

  cant/ambalaj

  Preț cu ridicata maximal de decontare/U.T.

  Preț de decontare/U.T.

  Contribuție maximă asigurat/U.T. - farmacii comunitare

  „15

  W53030004

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**

  PRIVIGEN 100 mg/ml

  SOL. PERF.

  100 mg/ml

  CSL BEHRING GMBH

  GERMANIA

  CUTIE X 1 FLAC. X 25 ML SOL. PERF.

  S

  1

  444,540000

  522,700000

  0,000000

  16

  W53030002

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**

  PRIVIGEN 100 mg/ml

  SOL. PERF.

  100 mg/ml

  CSL BEHRING GMBH

  GERMANIA

  CUTIE X 1 FLAC. X 100 ML SOL. PERF.

  S

  1

  1.688,150000

  1.878,240000

  0,000000

  17

  W53030001

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**

  PRIVIGEN 100 mg/ml

  SOL. PERF.

  100 mg/ml

  CSL BEHRING GMBH

  GERMANIA

  CUTIE X 1 FLAC. X 50 ML SOL. PERF.

  S

  1

  859,080000

  974,550000

  0,000000“
  13. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.15 „Sindrom de imunodeficiență primară“, după poziția 14 se introduc trei noi poziții, pozițiile 15, 16 și 17, cu următorul cuprins:

  Nr. crt.

  Cod CIM

  Grupa terapeutică

  Denumire generică

  Denumire comercială

  Forma farmaceutică

  Concentrație/U.T.

  Firma

  Țara

  Ambalaj

  Prescripție

  cant/ambalaj

  Preț cu ridicata maximal de decontare/U.T.

  Preț de decontare/U.T.

  Contribuție maximă asigurat/U.T. - farmacii comunitare

  „15

  W53030002

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**

  PRIVIGEN 100 mg/ml

  SOL. PERF.

  100 mg/ml

  CSL BEHRING GMBH

  GERMANIA

  CUTIE X 1 FLAC. X 100 ML SOL. PERF.

  S

  1

  1.688,150000

  1.878,240000

  0,000000

  16

  W53030001

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**

  PRIVIGEN 100 mg/ml

  SOL. PERF.

  100 mg/ml

  CSL BEHRING GMBH

  GERMANIA

  CUTIE X 1 FLAC. X 50 ML SOL. PERF.

  S

  1

  859,080000

  974,550000

  0,000000

  17

  W53030004

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**

  PRIVIGEN 100 mg/ml

  SOL. PERF.

  100 mg/ml

  CSL BEHRING GMBH

  GERMANIA

  CUTIE X 1 FLAC. X 25 ML SOL. PERF.

  S

  1

  444,540000

  522,700000

  0,000000“
  14. La secțiunea P7 „Programul național de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușă datorată carenței de iod și proliferării maligne“, poziția 32 se abrogă.15. La secțiunea P7 „Programul național de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușă datorată carenței de iod și proliferării maligne“, poziția 52 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Nr. crt.

  Cod CIM

  Grupa terapeutică

  Denumire generică

  Denumire comercială

  Forma farmaceutică

  Concentrație/U.T.

  Firma

  Țara

  Ambalaj

  Prescripție

  cant/ambalaj

  Preț cu ridicata maximal de decontare/U.T.

  Preț de decontare/U.T.

  Contribuție maximă asigurat/U.T. - farmacii comunitare

  „52

  W62679001

  V10XA01

  NATRII IODIDUM (131I)

  THYROTOP-131 38-7400 MBq

  CAPS. PT UZ TERAPEUTIC

  38-7400 MBq

  CN UNIFARM - S.A.

  ROMÂNIA

  CONTAINER DIN PLUMB AMBALAT ÎNTR-UN CONTAINER DIN METAL, SIGILAT CU UN ÎNVELIȘ DETAȘABIL CARE CONȚINE O CAPSULĂ PENTRU UZ TERAPEUTIC 7400 MBQ

  PR

  1

  2.530,000000

  2.795,850000

  0,000000“
  16. La secțiunea P9 „Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, pozițiile 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 145, 148, 150, 151, 152, 160 și 163 se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Nr. crt.

  Cod CIM

  Grupa terapeutică

  Denumire generică

  Denumire comercială

  Forma farmaceutică

  Concentrație/U.T.

  Firma

  Țara

  Ambalaj

  Prescripție

  cant/ambalaj

  Preț cu ridicata maximal de decontare/U.T.

  Preț de decontare/U.T.

  Contribuție maximă asigurat/U.T. - farmacii comunitare

  „22

  W60705002

  J01DH02

  MEROPENEMUM

  MEROPENEM ZENTIVA 1000 mg

  PULB. PT. SOL. INJ. SAU PERF.

  1000 mg

  ZENTIVA, K.S.

  REPUBLICA CEHĂ

  CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 20 ML

  PR

  10

  26,400000

  32,229600

  45,753400

  23

  W60703002

  J01DH02

  MEROPENEMUM

  MEROPENEM ZENTIVA 500 mg

  PULB. PT. SOL. INJ. SAU PERF.

  500 mg

  ZENTIVA, K.S.

  REPUBLICA CEHĂ

  CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 20 ML

  PR

  10

  15,840000

  19,338000

  23,852000

  24

  W58974002

  J01DH02

  MEROPENEMUM

  MEROPENEM ATB
  1000 mg

  PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  1000 mg

  ANTIBIOTICE - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 20 ML SAU 30 ML CU DOP DIN CAUCIUC, SIGILAT CU CAPSĂ DIN ALUMINIU PREVĂZUTĂ CU DISC DIN MATERIAL PLASTIC

  PRF

  10

  26,400000

  32,229600

  48,415400


  25

  W61143002

  J01DH02

  MEROPENEMUM

  ARCHIFAR 1000 mg

  PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  1000 mg

  MEDOCHEMIE ROMÂNIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ, CAPACITATEA 30 ML, DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC SIGILAT CU CAPSĂ AL CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  PR

  10

  26,400000

  32,229600

  30,949400

  26

  W56827001

  J01DH02

  MEROPENEMUM

  LODITER 1000 mg

  PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  1000 mg

  TERAPIA - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACITATEA DE 40 ML CONȚINÂND PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  PR

  1

  26,400000

  32,229600

  63,330400

  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  28

  W56125002

  J01DH02

  MEROPENEMUM

  MEROPENEM KABI 1 g

  PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  1 g

  FRESENIUS KABI ROMÂNIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACITATEA DE 20 ML CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  S

  10

  26,400000

  32,229600

  17,857400

  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  30

  W61142002

  J01DH02

  MEROPENEMUM

  ARCHIFAR 500 mg

  PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  500 mg

  MEDOCHEMIE ROMÂNIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ, CAPACITATEA 20 ML, DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC SIGILAT CU CAPSA AL CU PULB. PT.SOL. INJ./PERF.

  PR

  10

  15,840000

  19,338000

  25,206000

  31

  W56826001

  J01DH02

  MEROPENEMUM

  LODITER 500 mg

  PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  500 mg

  TERAPIA - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACITATEA DE 30 ML CONȚINÂND PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  PR

  1

  15,840000

  19,338000

  31,912000

  32

  W58973002

  J01DH02

  MEROPENEMUM

  MEROPENEM ATB
  500 mg

  PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  500 mg

  ANTIBIOTICE - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 20 ML CU DOP DIN CAUCIUC, SIGILAT CU CAPSĂ DIN ALUMINIU PREVĂZUTĂ CU DISC DIN MATERIAL PLASTIC

  PRF

  10

  15,840000

  19,338000

  25,208000


  Nr. crt.

  Cod CIM

  Grupa terapeutică

  Denumire generică

  Denumire comercială

  Forma farmaceutică

  Concentrație/U.T.

  Firma

  Țara

  Ambalaj

  Prescripție

  cant/ambalaj

  Preț cu ridicata maximal de decontare/U.T.

  Preț de decontare/U.T.

  Contribuție maximă asigurat/U.T. - farmacii comunitare

  33

  W56124002

  J01DH02

  MEROPENEMUM

  MEROPENEM KABI
  500 mg

  PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  500 mg

  FRESENIUS KABI ROMÂNIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACITATEA DE 20 ML CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  PR

  10

  15,840000

  19,338000

  7,824000

  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  145

  W58316001

  L01BA01

  METHOTREXATUM

  METOTREXAT EBEWE 10 mg/ml

  SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  10 mg/ml

  EBEWE PHARMA GES. M.B.H. NFG KG

  AUSTRIA

  CUTIE CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ DIN STICLĂ INCOLORĂ X 0,75 ML SOL INJ. + AC DE UNICĂ FOLOSINȚĂ PT. INJ

  PR

  1

  28,251000

  35,721000

  26,159000

  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  148

  W58316007

  L01BA01

  METHOTREXATUM

  METOTREXAT EBEWE 10 mg/ml

  SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  10 mg/ml

  EBEWE PHARMA GES. M.B.H. NFG KG

  AUSTRIA

  CUTIE CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ DIN STICLĂ INCOLORĂ X 1,5 ML SOL INJ. + AC DE UNICĂ FOLOSINȚĂ PT. INJE

  PR

  1

  39,084000

  47,715000

  31,985000

  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  150

  W53758006

  L01BA01

  METHOTREXATUM

  METOJECT 50 mg/ml

  SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  50 mg/ml

  MEDAC GESELLSCAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRÄPARATE

  GERMANIA

  CUTIE X 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 0,20 ML SOL. INJ. PREVĂZUTĂ CU AC ȘI TAMPOANE CU ALCOOL

  P-RF

  1

  39,084000

  47,715000

  22,305000

  151

  W53758022

  L01BA01

  METHOTREXATUM

  METOJECT 50 mg/ml

  SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  50 mg/ml

  MEDAC GESELLSCAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRÄPARATE

  GERMANIA

  CUTIE X 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X
  0.30 ML SOLUȚIA INJECTABILĂ PREVĂZUTĂ CU AC ȘI TAMPOANE CU ALCOOL

  P-RF

  1

  39,084000

  47,715000

  27,165000

  152

  W53758021

  L01BA01

  METHOTREXATUM

  METOJECT 50 mg/ml

  SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  50 mg/ml

  MEDAC GESELLSCAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRÄPARATE

  GERMANIA

  CUTIE X 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X
  0,50 ML SOL. INJ. PREVĂZUTĂ CU AC ȘI TAMPOANE CU ALCOOL

  P-RF

  1

  65,142000

  79,524000

  31,156000

  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


  160

  W52574002

  L01CB01

  ETOPOSIDUM

  ETOPOSIDE - TEVA

  CONC. PT. SOL. PERF.

  20 mg/ml

  TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE X 1 FLAC. X 10 ML CONC. PT. SOL. PERF.

  S

  1

  40,224000

  52,608000

  16,682000

  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  163

  W60599002

  L01CB01

  ETOPOSIDUM

  ETOPOZIDA KABI
  20 mg/ml

  CONC. PT. SOL. PERF.

  20 mg/ml

  FRESENIUS KABI ONCOLOGY PLC

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU UN FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ TIP I, CU CAPACITATEA DE 10 ML ÎNCHIS CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTIL ȘI SIGILAT CU CAPSE DETAȘABILE DIN AL DE CULOARE ALBASTRĂ CONȚINÂND 10 ML CONC. PENTRU SOL. PERF.

  PR

  1

  40,224000

  52,608000

  27,422000“
  17. La secțiunea P9 „Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, după poziția 278 se introduc paisprezece noi poziții, pozițiile 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291 și 292, cu următorul cuprins:

  Nr. crt.

  Cod CIM

  Grupa terapeutică

  Denumire generică

  Denumire comercială

  Forma farmaceutică

  Concentrație/U.T.

  Firma

  Țara

  Ambalaj

  Prescripție

  cant/ambalaj

  Preț cu ridicata maximal de decontare/U.T.

  Preț de decontare/U.T.

  Contribuție maximă asigurat/U.T. - farmacii comunitare

  „279

  W62533002

  J01DH02

  MEROPENEMUM

  MEROPENEM AUROBINDO 1 g

  PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  1 g

  AUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITED

  MALTA

  CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 30 ML CARE CONȚIN PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  PR

  10

  22,000000

  26,858000

  0,000000

  280

  W62532002

  J01DH02

  MEROPENEMUM

  MEROPENEM AUROBINDO 500 mg

  PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  500 mg

  AUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITED

  MALTA

  CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 30 ML CARE CONȚIN PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  PR

  10

  13,200000

  16,115000

  0,000000

  281

  W62122001

  J02AC03

  VORICONAZOLUM**

  VORICONAZOL FRESENIUS KABI
  200 mg

  PULB. PT. SOL. PERF.

  200 mg

  FRESENIUS KABI ROMÂNIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ TIP I, CU CAPACITATEA DE 25 ML, CU PULBERE PT. SOL. PERF.

  PRF

  1

  289,980000

  354,010000

  0,000000


  Nr. crt.

  Cod CIM

  Grupa terapeutică

  Denumire generică

  Denumire comercială

  Forma farmaceutică

  Concentrație/U.T.

  Firma

  Țara

  Ambalaj

  Prescripție

  cant/ambalaj

  Preț cu ridicata maximal de decontare/U.T.

  Preț de decontare/U.T.

  Contribuție maximă asigurat/U.T. - farmacii comunitare

  282

  W53030001

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**

  PRIVIGEN 100 mg/ml

  SOL. PERF.

  100 mg/ml

  CSL BEHRING GMBH

  GERMANIA

  CUTIE X 1 FLAC. X 50 ML SOL. PERF.

  S

  1

  859,080000

  974,550000

  0,000000

  283

  W53030002

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**

  PRIVIGEN 100 mg/ml

  SOL. PERF.

  100 mg/ml

  CSL BEHRING GMBH

  GERMANIA

  CUTIE X 1 FLAC. X 100 ML SOL. PERF.

  S

  1

  1.688,150000

  1.878,240000

  0,000000

  284

  W53030004

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**

  PRIVIGEN 100 mg/ml

  SOL. PERF.

  100 mg/ml

  CSL BEHRING GMBH

  GERMANIA

  CUTIE X 1 FLAC. X 25 ML SOL. PERF.

  S

  1

  444,540000

  522,700000

  0,000000

  285

  W62916001

  L01AA03

  MELPHALANUM

  MELPHALAN 50 mg

  PULB + SOLV. PT. SOL. INJ./PERF.

  50 mg

  CN UNIFARM - S.A.

  ROMÂNIA

  FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ X 50 MG PULB. ȘI SOLV. PT. SOL. INJ./PERF.

  PR

  1

  615,870000

  709,450000

  0,000000

  286

  W62233002

  L01BA01

  METHOTREXATUM

  NAMAXIR 10 mg

  SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  10 mg

  ACTAVIS GROUP PTC EHF.

  ISLANDA

  CUTIE CU 4 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ INCOLORĂ, PREVĂZUTE CU AC PT. INJECȚIE ȘI TAMPON CU ALCOOL A 0,40 ML SOL. INJ.

  PR

  4

  32,570000

  39,762500

  0,000000

  287

  W62235002

  L01BA01

  METHOTREXATUM

  NAMAXIR 15 mg

  SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  15 mg

  ACTAVIS GROUP PTC EHF.

  ISLANDA

  CUTIE CU 4 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ INCOLORĂ, PREVĂZUTE CU AC PT. INJECȚIE ȘI TAMPON CU ALCOOL A 0,38 ML SOL. INJ.

  PR

  4

  32,570000

  39,762500

  0,000000

  288

  W62239002

  L01BA01

  METHOTREXATUM

  NAMAXIR 25 mg

  SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  25 mg

  ACTAVIS GROUP PTC EHF.

  ISLANDA

  CUTIE CU 4 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ INCOLORĂ, PREVĂZUTE CU AC PT. INJECȚIE ȘI TAMPON CU ALCOOL A 0,63 ML SOL. INJ.

  PR

  4

  54,285000

  66,270000

  0,000000


  289

  W62232002

  L01BA01

  METHOTREXATUM

  NAMAXIR 7,5 mg

  SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  7,5 mg

  ACTAVIS GROUP PTC EHF.

  ISLANDA

  CUTIE CU 4 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ INCOLORĂ, PREVĂZUTE CU AC PT. INJECȚIE ȘI TAMPON CU ALCOOL A 0,30 ML SOL. INJ.

  PR

  4

  23,542500

  29,767500

  0,000000

  290

  W61018003

  L01CB01

  ETOPOSIDUM

  ETOPOSID ACCORD 20 mg/ml

  CONC. PT. SOL. PERF.

  20 mg/ml

  ACCORD HEALTHCARE LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ INCOLORĂ A 10 ML CONC. PT. SOL. PERF.

  PR

  1

  33,520000

  43,840000

  0,000000

  291

  W62832001

  L04AB01

  ETANERCEPTUM**

  BENEPALI 50 mg

  SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  50 mg

  SAMSUNG BIOEPIS UK LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 4 SERINGI PREUMPLUTE A CÂTE 50 MG

  PR

  4

  710,667500

  784,165000

  0,000000

  292

  W62833001

  L04AB01

  ETANERCEPTUM**

  BENEPALI 50 mg

  SOL. INJ. ÎN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT

  50 mg

  SAMSUNG BIOEPIS UK LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 4 STILOURI INJECTOARE (PEN) PREUMPLUTE A CÂTE 50 MG

  PR

  4

  710,667500

  784,165000

  0,000000“
  18. La secțiunea P9 „Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.2 „Transplant de cord“, după poziția 117 se introduce o nouă poziție, poziția 118, cu următorul cuprins:

  Nr. crt.

  Cod CIM

  Grupa terapeutică

  Denumire generică

  Denumire comercială

  Forma farmaceutică

  Concentrație/U.T.

  Firma

  Țara

  Ambalaj

  Prescripție

  cant/ambalaj

  Preț cu ridicata maximal de decontare/U.T.

  Preț de decontare/U.T.

  Contribuție maximă asigurat/U.T. - farmacii comunitare

  „118

  W62122001

  J02AC03

  VORICONAZOLUM**

  VORICONAZOL FRESENIUS KABI
  200 mg

  PULB. PT. SOL. PERF.

  200 mg

  FRESENIUS KABI ROMÂNIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ TIP I, CU CAPACITATEA DE 25 ML, CU PULBERE PT. SOL. PERF.

  PRF

  1

  289,980000

  354,010000

  0,000000“
  19. La secțiunea P9 „Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.3 „Transplant hepatic“, după poziția 104 se introduce o nouă poziție, poziția 105, cu următorul cuprins:

  Nr. crt.

  Cod CIM

  Grupa terapeutică

  Denumire generică

  Denumire comercială

  Forma farmaceutică

  Concentrație/U.T.

  Firma

  Țara

  Ambalaj

  Prescripție

  cant/ambalaj

  Preț cu ridicata maximal de decontare/U.T.

  Preț de decontare/U.T.

  Contribuție maximă asigurat/U.T. - farmacii comunitare

  „105

  W62122001

  J02AC03

  VORICONAZOLUM**

  VORICONAZOL FRESENIUS KABI 200 mg

  PULB. PT. SOL. PERF.

  200 mg

  FRESENIUS KABI ROMÂNIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ TIP I, CU CAPACITATEA DE 25 ML, CU PULBERE PT. SOL. PERF.

  PRF

  1

  289,980000

  354,010000

  0,000000“
  20. La secțiunea P9 „Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4 „Transplant renal combinat rinichi și pancreas“, după poziția 195 se introduc patru noi poziții, pozițiile 196, 197, 198 și 199, cu următorul cuprins:

  Nr. crt.

  Cod CIM

  Grupa terapeutică

  Denumire generică

  Denumire comercială

  Forma farmaceutică

  Concentrație/U.T.

  Firma

  Țara

  Ambalaj

  Prescripție

  cant/ambalaj

  Preț cu ridicata maximal de decontare/U.T.

  Preț de decontare/U.T.

  Contribuție maximă asigurat/U.T. - farmacii comunitare

  „196

  W62122001

  J02AC03

  VORICONAZOLUM**

  VORICONAZOL FRESENIUS KABI
  200 mg

  PULB. PT. SOL. PERF.

  200 mg

  FRESENIUS KABI ROMÂNIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ TIP I, CU CAPACITATEA DE 25 ML, CU PULBERE PT. SOL. PERF.

  PRF

  1

  289,980000

  354,010000

  0,000000

  197

  W53030001

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**

  PRIVIGEN 100 mg/ml

  SOL. PERF.

  100 mg/ml

  CSL BEHRING GMBH

  GERMANIA

  CUTIE X 1 FLAC. X 50 ML SOL. PERF.

  S

  1

  859,080000

  974,550000

  0,000000

  198

  W53030002

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**

  PRIVIGEN 100 mg/ml

  SOL. PERF.

  100 mg/ml

  CSL BEHRING GMBH

  GERMANIA

  CUTIE X 1 FLAC. X 100 ML SOL. PERF.

  S

  1

  1.688,150000

  1.878,240000

  0,000000

  199

  W53030004

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**

  PRIVIGEN 100 mg/ml

  SOL. PERF.

  100 mg/ml

  CSL BEHRING GMBH

  GERMANIA

  CUTIE X 1 FLAC. X 25 ML SOL. PERF.

  S

  1

  444,540000

  522,700000

  0,000000“
  21. La secțiunea P9 „Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.5 „Transplant celule pancreatice“, după poziția 24 se introduce o nouă poziție, poziția 25, cu următorul cuprins:

  Nr. crt.

  Cod CIM

  Grupa terapeutică

  Denumire generică

  Denumire comercială

  Forma farmaceutică

  Concentrație/U.T.

  Firma

  Țara

  Ambalaj

  Prescripție

  cant/ambalaj

  Preț cu ridicata maximal de decontare/U.T.

  Preț de decontare/U.T.

  Contribuție maximă asigurat/U.T. - farmacii comunitare

  „25

  W62122001

  J02AC03

  VORICONAZOLUM**

  VORICONAZOL FRESENIUS KABI
  200 mg

  PULB. PT. SOL. PERF.

  200 mg

  FRESENIUS KABI ROMÂNIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ TIP I, CU CAPACITATEA DE 25 ML, CU PULBERE PT. SOL. PERF.

  PRF

  1

  289,980000

  354,010000

  0,000000“
  22. La secțiunea P9 „Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, după poziția 152 se introduce o nouă poziție, poziția 153, cu următorul cuprins:

  Nr. crt.

  Cod CIM

  Grupa terapeutică

  Denumire generică

  Denumire comercială

  Forma farmaceutică

  Concentrație/U.T.

  Firma

  Țara

  Ambalaj

  Prescripție

  cant/ambalaj

  Preț cu ridicata maximal de decontare/U.T.

  Preț de decontare/U.T.

  Contribuție maximă asigurat/U.T. - farmacii comunitare

  „153

  W62122001

  J02AC03

  VORICONAZOLUM**

  VORICONAZOL FRESENIUS KABI
  200 mg

  PULB. PT. SOL. PERF.

  200 mg

  FRESENIUS KABI ROMÂNIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ TIP I, CU CAPACITATEA DE 25 ML, CU PULBERE PT. SOL. PERF.

  PRF

  1

  289,980000

  354,010000

  0,000000“
  23. La secțiunea P9 „Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienților transplantați“, după poziția 132 se introduc două noi poziții, pozițiile 133 și 134, cu următorul cuprins:

  Nr. crt.

  Cod CIM

  Grupa terapeutică

  Denumire generică

  Denumire comercială

  Forma farmaceutică

  Concentrație/U.T.

  Firma

  Țara

  Ambalaj

  Prescripție

  cant/ambalaj

  Preț cu ridicata maximal de decontare/U.T.

  Preț de decontare/U.T.

  Contribuție maximă asigurat/U.T. - farmacii comunitare

  „133

  W62122001

  J02AC03

  VORICONAZOLUM**

  VORICONAZOL FRESENIUS KABI
  200 mg

  PULB. PT. SOL. PERF.

  200 mg

  FRESENIUS KABI ROMÂNIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ TIP I, CU CAPACITATEA DE 25 ML, CU PULBERE PT. SOL. PERF.

  PRF

  1

  289,980000

  354,010000

  0,000000

  134

  W62522002

  J05AF05

  LAMIVUDINUM

  LAMIVUDINE TEVA
  100 mg

  COMPR. FILM.

  100 mg

  TEVA B.V.

  OLANDA

  CUTIE CU BLIST. PVC/PVDC/AL X
  30 COMPR. FILM.

  P-RF/R

  30

  2,243333

  2,836666

  0,000000“
  24. La secțiunea P10 „Program național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică“, pozițiile 15, 16, 18, 21, 23 și 91 se abrogă.25. La secțiunea P10 „Program național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică“, poziția 92 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Nr. crt.

  Cod CIM

  Grupa terapeutică

  Denumire generică

  Denumire comercială

  Forma farmaceutică

  Concentrație/U.T.

  Firma

  Țara

  Ambalaj

  Prescripție

  cant/ambalaj

  Preț cu ridicata maximal de decontare/U.T.

  Preț de decontare/U.T.

  Contribuție maximă asigurat/U.T. - farmacii comunitare

  „92

  W08985002

  V03AE02

  SEVELAMER**

  RENAGEL 800 mg

  COMPR. FILM.

  800 mg

  GENZYME EUROPE BV

  OLANDA

  CUTIE X 1 FLAC. PEID. X
  180 COMPR. FILM.

  P-RF

  180

  2,042200

  2,480333

  1,275555“
  26. La secțiunea P10 „Program național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică“, după poziția 101 se introduce o nouă poziție, poziția 102, cu următorul cuprins:

  Nr. crt.

  Cod CIM

  Grupa terapeutică

  Denumire generică

  Denumire comercială

  Forma farmaceutică

  Concentrație/U.T.

  Firma

  Țara

  Ambalaj

  Prescripție

  cant/ambalaj

  Preț cu ridicata maximal de decontare/U.T.

  Preț de decontare/U.T.

  Contribuție maximă asigurat/U.T. - farmacii comunitare

  „102

  W62911004

  V03AE02

  SEVELAMER**

  CARBONAT DE SEVELAMER HEATON 800 mg

  COMPR. FILM.

  800 mg

  HEATON K.S.

  REPUBLICA CEHĂ

  CUTIE CU 1 FLACON DIN PEÎD CU CAPAC DIN PP PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PENTRU COPII ȘI DESICANT CU
  180 COMPRIMATE FILMATE

  PRF

  180

  1,701833

  2,066944

  0,000000“
  27. La secțiunea P11 „Program național de sănătate mintală - Subprogramul tratamentul toxicodependențelor“, pozițiile 7 și 8 se abrogă.28. La secțiunea P11 „Program național de sănătate mintală - Subprogramul tratamentul toxicodependențelor“, după poziția 8 se introduc două noi poziții, pozițiile 9 și 10, cu următorul cuprins:

  Nr. crt.

  Cod CIM

  Grupa terapeutică

  Denumire generică

  Denumire comercială

  Forma farmaceutică

  Concentrație/U.T.

  Firma

  Țara

  Ambalaj

  Prescripție

  cant/ambalaj

  Preț cu ridicata maximal de decontare/U.T.

  Preț de decontare/U.T.

  Contribuție maximă asigurat/U.T. - farmacii comunitare

  „9

  W62865001

  N07BC51

  COMBINAȚII (BUPRENORPHINUM + NALAXONE)

  SUBOXONE 2 mg/0,5mg

  COMPR. SUBLING.

  2 mg/0,5 mg

  INDIVIOR UK LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE X 7 COMPR. SUBLING. (BLIST. DE HÂRTIE/AL/NYLON/AL/PVC)

  PS/PR

  7

  2,662857

  3,598571

  0

  10

  W62866001

  N07BC51

  COMBINAȚII (BUPRENORPHINUM + NALAXONE)

  SUBOXONE 8 mg/2 mg

  COMPR. SUBLING.

  8 mg/2mg

  INDIVIOR UK LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE X 7 COMPR. SUBLING. (BLIST. DE HÂRTIE/AL/NYLON/AL/PVC)

  PS/PR

  7

  8,054285

  10,184285

  0“


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu luna octombrie 2016.

  p. Ministrul sănătății,
  Ioana Ursu,
  secretar de stat
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Gheorghe-Radu Țibichi

  -----