ORDIN nr. 204 din 27 noiembrie 2011 (*actualizat*)
pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 11^1 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale
(actualizat până la data de 26 noiembrie 2014*)
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE
 • ----------
  Având în vedere prevederile art. 11^1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 967/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul afacerilor europene emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Instrucţiunile de aplicare a prevederilor art. 11^1 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică proiectelor depuse începând cu data de 1 ianuarie 2012.


  Articolul 2^1

  Prin excepţie de la prevederile art. 2, în cazul proiectelor de grant/strategice finanţate prin Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, prevederile art. 2, 4 şi 5 din anexă se aplică şi proiectelor aflate în derulare la data de 10 august 2012, precum şi celor depuse după această dată.
  ------------
  Art. 2^1 a fost introdus de art. I din ORDINUL nr. 574 din 20 iunie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 4 iulie 2013.


  Articolul 3

  Autorităţile de management vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

  Ministrul afacerilor europene,
  Leonard Orban
  Bucureşti, 27 decembrie 2011.
  Nr. 204.

  Anexă

  INSTRUCTIUNI 27/11/2011