RECTIFICARE nr. 498 din 18 aprilie 2003
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 21 mai 2003    În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 498/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 14 mai 2003, se face următoarea rectificare:
    - la pct. 2.1 lit. A, în loc de: "...... (este cazul Decretului nr. 232/1998....." se va citi: ".... (este cazul Decretului nr. 232/1948..." .
    -----------