HOTĂRÎRE Nr. 362 din 15 mai 1996
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sediul consiliului local, al circumscripţiei financiare şi al dispensarului uman din oraşul Breaza, judeţul Prahova"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 105 din 23 mai 1996  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sediul consiliului local, al circumscripţiei financiare şi al dispensarului uman din oraşul Breaza, judeţul Prahova", prevăzuţi în anexa*) la prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face astfel:
  - pentru valorile aferente realizării sediului Consiliului Local al Oraşului Breaza, din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii;
  - pentru valorile aferente realizării sediului Circumscripţiei financiare a oraşului Breaza, din fondurile Ministerului Finanţelor, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii;
  - pentru valorile aferente realizării Dispensarului Uman din oraşul Breaza, din fondurile Ministerului Sănătăţii şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii.
  ---------------- Notă *) Anexa se comunică numai beneficiarului de investiţie.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Secretar de stat,
  şeful Departamentului
  pentru Administraţie Publică Locală,
  Octav Cozmanca
  Ministru de stat, ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu
  Ministrul sănătăţii,
  Iulian Mincu
  -----------------