HOTĂRÂRE nr. 810 din 23 iunie 2022privind actualizarea valorii de inventar și a descrierii tehnice ale unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "CFR" - S.A., trecerea acesteia în domeniul public al orașului Baia Sprie, județul Maramureș, precum și modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 28 iunie 2022
  Având în vedere prevederile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și al art. 288 alin. (1) și art. 292 alin. (1) și (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă actualizarea valorii de inventar și a descrierii tehnice ale unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR“ - S.A., conform anexei nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă trecerea unei părți dintr-un imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR“ - S.A., în domeniul public al orașului Baia Sprie, județul Maramureș, în vederea creării unui coridor de mobilitate Baia Sprie-Baia Mare, paralel cu DN18, în termen de 10 ani de la data preluării părții din imobil.


  Articolul 3

  Predarea-preluarea părții de imobil transmise potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și orașul Baia Sprie, județul Maramureș, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 4

  În cazul nerespectării destinației sau termenului prevăzut la art. 2, acesta revine în domeniul public al statului, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.


  Articolul 5

  Ministerul Transporturilor și Infrastructurii își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 6

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Constantin-Gabriel Bunduc,
  secretar de stat
  p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Marin Țole,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu

  București, 23 iunie 2022.
  Nr. 810.

  Anexa nr. 1

  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale părții din imobilul aflat în domeniul public al statului, administrarea
  Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea Companiei Naționale
  de Căi Ferate „CFR“ - S.A., pentru care se actualizează valoarea de inventar și descrierea tehnică

  Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - CUI 13633330
  Primăria Orașului Baia Sprie - CIF 3694918
  Nr. MFCodul de clasificareDenumirea imobiluluiAdresaElementele-cadru de descriere tehnică/Valorile contabile aferente activelor fixe corporale ce compun partea de imobil/Cartea funciară/Nr. cadastraleValoarea de inventar (lei)
  147815 (parțial)8.10.06Teren aferent SRCF Cluj, secții neinteroperabileOrașul Baia Sprie, județul MaramureșSuprafață = 178.603 mp CF nr. 55860 Orașul Baia Sprie, județul Maramureș3.423.820,00


  Anexa nr. 2

  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale părții din imobilul care se transmite din domeniul public al statului,
  administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea
  Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR“ - S.A., în domeniul public al orașului Baia Sprie, județul Maramureș

  Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - CUI 13633330
  Primăria Orașului Baia Sprie - CIF 3694918
  Nr. MFCodul de clasificareDenumirea imobiluluiAdresaElementele-cadru de descriere tehnică/ Valorile contabile aferente activelor fixe corporale ce compun partea de imobil/ Cartea funciară/ Nr. cadastraleValoarea părții imobilului care se transmite (lei)Persoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilul
  147815 - parțial8.10.06Teren aferent SRCF Cluj, secții neinteroperabileOrașul Baia Sprie, județul MaramureșSuprafață = 178.603 mp CF nr. 55860 Orașul Baia Sprie, județul Maramureș3.423.820,00Statul român, administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii CUI 13633330Primăria Orașului Baia Sprie, județul Maramureș CIF 3694918

  -----