ORDIN nr. 1.916 din 26 noiembrie 2013
pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Normelor de organizare, funcţionare şi control vamal al activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free şi/sau duty-free diplomatic şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 29 noiembrie 2013  Având în vedere prevederile:
  - art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă, cu modificările ulterioare;
  - art. 2 alin. (2) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare;
  - art. 5 alin. (2) din Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, cu modificările ulterioare;
  - art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2002 privind comercializarea mărfurilor în regim duty-free, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
  viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

  Articolul I

  Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Normelor de organizare, funcţionare şi control vamal al activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free şi/sau duty-free diplomatic şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 9 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanţelor publice,
  Daniel Chiţoiu
  Bucureşti, 26 noiembrie 2013.
  Nr. 1.916.


  Anexa
  -----
  (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 2.007/2008)
  ---------------------------------------
  COMPONENŢA
  Comisiei pentru autorizarea operatorilor
  economici din domenii cu reglementări specifice
  1. Secretarul de stat din Ministerul Finanţelor Publice, coordonator al Direcţiei generale management al domeniilor reglementate specific - preşedinte
  2. Directorul general al Direcţiei generale management al domeniilor reglementate specific, din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - vicepreşedinte
  3. Directorul general al Direcţiei generale de legislaţie cod procedură fiscală, reglementări nefiscale şi contabile, din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - membru
  4. Directorul general al Direcţiei generale juridice, din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - membru
  5. Directorul general al Direcţiei generale de informaţii fiscale, din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - membru
  NOTĂ:
  În cazuri justificate, preşedintele comisiei este înlocuit de vicepreşedinte, care exercită toate atribuţiile preşedintelui conform prezentului ordin. În acest caz, vicepreşedintele care preia atribuţiile preşedintelui îşi va delega propriile atribuţii înlocuitorului desemnat de acesta.
  În cazuri justificate, la şedinţele comisiei, în locul membrilor titulari vor putea participa înlocuitorii desemnaţi de aceştia.
  -----