HOTĂRÂRE nr. 39 din 28 noiembrie 2023pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 14/2023 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Populară Bangladesh și Republica Guatemala
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1082 din 29 noiembrie 2023
  În temeiul prevederilor art. 5 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat,
  Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 14/2023 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Populară Bangladesh și Republica Guatemala, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 20 aprilie 2023, se modifică după cum urmează:– La componența nominală a Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Guatemala:– domnul senator Torma Adrian Constantin, membru al Grupului parlamentar al P.S.D., este desemnat în calitatea de membru în locul domnului senator Matieș Călin-Gheorghe, membru al Grupului parlamentar A.U.R.

  Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 28 noiembrie 2023, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  ALFRED-ROBERT SIMONIS
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

  București, 28 noiembrie 2023.
  Nr. 39.
  -----