ORDIN nr. 4.436 din 29 august 2014
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 30 octombrie 2014  În baza prevederilor art. 77 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,
  în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

  Articolul I

  Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 din 20 octombrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educaţiei naţionale,
  Remus Pricopie
  Bucureşti, 29 august 2014.
  Nr. 4.436.


  Anexă

  ─────
  (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 5.219/2010)
  ───────────────────────────────────────
  LISTA
  examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor
  lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute şi echivalate
  cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de
  circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal,
  din cadrul examenului de bacalaureat
  1. Limba engleză
  *Font 7*
  ┌────┬────────────────────┬────────────────┬────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
  │Nr. │Denumirea examenului│ Abreviere │Notare/Nivel│ Punctaj/Nivel/Condiţii minim(e) pentru │ Instituţia/Organizaţia care │
  │crt.│ │ │ │ recunoaştere şi echivalare │ eliberează certificatul/diploma/ │
  │ │ │ │ │ │ administrează examenul │
  ├────┼────────────────────┼────────────────┼────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
  │ A │ B │ C │ D │ E │ F │
  ├────┼────────────────────┼────────────────┼────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
  │ 1.│Preliminary English │PET/Preliminary/│ │Promovat/Cambridge English scale: 140-170*)│University of Cambridge - Cambridge │
  │ │Test/PET for SCHOOLS│Preliminary for │ │ │English Language Assessment/former │
  │ │ │Schools (fs)* │B1 │ │University of Cambridge - English for│
  ├────┼────────────────────┼────────────────┼────────────┼───────────────────────────────────────────┤Speakers of Other Languages │
  │ 2.│First Certificate in│FCE/First/First │B2 │Promovat/Cambridge English scale: 160-190* │Examinations (Cambridge ESOL) │
  │ │English/First │(fs)* │ │ │www.cambridgeenglish.org/British │
  │ │Certificate in │ │ │ │Council România │
  │ │English for SCHOOLS │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────┼────────────────┼────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
  │ 3.│Certificate in │CAE/Advanced* │C1 │Promovat/Cambridge English scale: 180-210* │ │
  │ │Advanced English │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────┼────────────────┼────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
  │ 4.│Certificate of │CPE/Proficiency*│C2 │Promovat/Cambridge English scale: 200-230* │ │
  │ │Proficiency in │ │ │ │ │
  │ │English │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────┼────────────────┼────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
  │ 5│ Business English │ BEC │B1 │ Promovat │ │
  │ │Certificate │ │B2 │Promovat │ │
  │ │- Preliminary │ │C1 │Promovat │ │
  │ │- Vantage │ │ │ │ │
  │ │- Higher │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────┼────────────────┼────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
  │ 6.│International │IELTS │Punctaj 0-9 │4-4,5 puncte B1 │British Council România Cambridge │
  │ │English Language │ │ │5,0-6,0 puncte B2 │English Language Assessment │
  │ │Testing System │ │ │6,5-7,0 puncte C1 │IELTS Australia www.ielts.org │
  │ │ │ │ │7,5-9,0 puncte C2 │ │
  ├────┼────────────────────┼────────────────┼────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
  │ 7.│Test of English as a│TOEFL │Reading: │ │Educational Testing Service │
  │ │Foreign Language - │(iBT) │0-30 │ │(ETS) www.ets.org │
  │ │Internet-based Tests│ │Listening: │ │ │
  │ │ │ │0-30 │ 57-86 puncte B1 │ │
  │ │ │ │Speaking: │ 86-109 puncte B2 │ │
  │ │ │ │0-30 │ 110-120 puncte C1 │ │
  │ │ │ │Writing: │ │ │
  │ │ │ │0-30 │ │ │
  │ │ │ │Total: │ │ │
  │ │ │ │0-120 │ │ │
  ├────┼────────────────────┼────────────────┼────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
  │ 8.│Test of English for │ TOEIC │Listening: │Listening: │Educational Testing Service │
  │ │International │ │5-495 │minimum 275 puncte -B1 │(ETS) www.ets.org │
  │ │Communication │ │Reading: │minimum 400 puncte - B2 │ │
  │ │ │ │5-495 │minimum 490 puncte - C1 │ │
  │ │ │ │Speaking: │Reading: │ │
  │ │ │ │0-200 │minimum 275 puncte - B1 │ │
  │ │ │ │Writing: │minimum 385 puncte - B2 │ │
  │ │ │ │0-200 │minimum 455 puncte - C1 │ │
  │ │ │ │ │Speaking: │ │
  │ │ │ │ │minimum 120 puncte - B1 │ │
  │ │ │ │ │minimum 160 puncte - B2 │ │
  │ │ │ │ │minimum 200 puncte - C1 │ │
  │ │ │ │ │Writing: │ │
  │ │ │ │ │minimum 120 puncte - B1 │ │
  │ │ │ │ │minimum 150 puncte - B2 │ │
  │ │ │ │ │minimum 200 puncte - C1 │ │
  ├────┼────────────────────┼────────────────┼────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
  │ 9.│Pearson EDI Entry 3 │Pearson JETSET │B1 │Listening 0-20 puncte minimum 10 puncte-B1│Pearson EDI awarded by Pearson │
  │ │Certificate in ESOL │Level 4 │ │Reading 0-40 puncte minimum 20 puncte-B1│Education Limited www.lcci.org.uk │
  │ │International │ │ │Speaking 0-20 puncte minimum 10 puncte-B1│ │
  │ │(CEF B1) │ │ │Writing 0-40 puncte minimum 20 puncte-B1│ │
  │ │ │ │ │TOTAL B1 minimum 60 puncte │ │
  ├────┼────────────────────┼────────────────┼────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
  │ 10.│Pearson EDI Level 1 │Pearson JETSET │B2 │Listening 0-30 puncte minimum 15 puncte-B2│Pearson EDI awarded by Pearson │
  │ │Certificate in ESOL │Level 5 │ │Reading 0-60 puncte minimum 30 puncte-B2│Education Limited www.lcci.org.uk │
  │ │International │ │ │Speaking 0-40 puncte minimum 20 puncte-B2│ │
  │ │(CEF B2) │ │ │Writing 0-60 puncte minimum 30 puncte-B2│ │
  │ │ │ │ │TOTAL B2 minimum 95 puncte │ │
  ├────┼────────────────────┼────────────────┼────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
  │ 11.│Pearson EDI Level 2 │Pearson JETSET │C1 │Listening 0-30 puncte minimum 20 puncte-C1│Pearson EDI awarded by Pearson │
  │ │Certificate in ESOL │Level 6 │ │Reading 0-60 puncte minimum 35 puncte-C1│Education Limited www.lcci.org.uk │
  │ │International │ │ │Speaking 0-40 puncte minimum 25 puncte-C1│ │
  │ │(CEF C1) │ │ │Writing 0-60 puncte minimum 35 puncte-C1│ │
  │ │ │ │ │TOTAL C1 minimum 115 puncte │ │
  ├────┼────────────────────┼────────────────┼────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
  │ 12.│Pearson EDI Level 3 │Pearson JETSET │C2 │Listening 0-30 puncte minimum 25 puncte-C2│Pearson EDI awarded by Pearson │
  │ │Certificate in ESOL │ Level 7 │ │Reading 0-60 puncte minimum 40 puncte-C2│Education Limited www.lcci.org.uk │
  │ │International │ │ │Speaking 0-40 puncte minimum 30 puncte-C2│ │
  │ │(CEF C2) │ │ │Writing 0-60 puncte minimum 40 puncte-C2│ │
  │ │ │ │ │TOTAL C2 minimum 135 puncte │ │
  ├────┼────────────────────┼────────────────┼────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
  │ 13.│Level 1 Pearson LCCI│Pearson LCCI IQ │B1 │Listening 0-30 puncte minimum 15 puncte-B1│Pearson LCCI www.lCCi.org.uk │
  │ │English for Business│English for │ │Reading and Writing minimum 50 puncte-B1│ │
  │ │ │Business Level 1│ │0-100 puncte │ │
  │ │ │ │ │Speaking 0-100 puncte minimum 50 puncte-B1│ │
  │ │ │ │ │TOTAL B1 minimum 115 puncte │ │
  ├────┼────────────────────┼────────────────┼────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
  │ 14.│Level 2 Pearson LCCI│Pearson LCCI IQ │B2 │Listening 0-30 puncte minimum 18 puncte-B2│Pearson LCCI www.lCCi.org.uk │
  │ │English for Business│English for │ │Reading and Writing minimum 60 puncte-B2│ │
  │ │ │Business Level 2│ │0-100 puncte │ │
  │ │ │ │ │Speaking 0-100 puncte minimum 60 puncte-B1│ │
  │ │ │ │ │TOTAL B2 minimum 138 puncte │ │
  ├────┼────────────────────┼────────────────┼────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
  │ 15.│Level 3 Pearson LCCI│Pearson LCCI IQ │C1 │Listening 0-30 puncte minimum 21 puncte-C1│Pearson LCCI www.lCCi.org.uk │
  │ │English for Business│English for │ │Reading and Writing minimum 70 puncte-C1│ │
  │ │ │Business Level 3│ │0-100 puncte │ │
  │ │ │ │ │Speaking 0-100 puncte minimum 70 puncte-C1│ │
  │ │ │ │ │TOTAL C1 minimum 161 puncte │ │
  ├────┼────────────────────┼────────────────┼────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
  │ 16.│Level 4 Pearson LCCI│Pearson LCCI IQ │C2 │Listening 0-30 puncte minimum 24 puncte-C2│ │
  │ │English for Business│English for │ │Reading and Writing minimum 80 puncte-C2│ │
  │ │ │Business Level 4│ │0-100 puncte │ │
  │ │ │ │ │Speaking 0-100 puncte minimum 80 puncte-C2│ │
  │ │ │ │ │TOTAL C2 minimum 184 puncte │ │
  ├────┼────────────────────┼────────────────┼────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
  │ 17.│Pearson Edexcel │Pearson Test of │B1 │Listening 0-25 puncte minimum 13 puncte-B1 │Edexel www.pearsonpte.com │
  │ │Entry Level │English (PTE) │ │Reading 0-25 puncte minimum 13 puncte-B1 │ │
  │ │Certificate in ESOL │General Level 2 │ │Speaking 0-25 puncte minimum 13 puncte-B1 │ │
  │ │International │ │ │Writing 0-25 puncte minimum 13 puncte-B1 │ │
  │ │(Entry 3) │ │ │TOTAL B1 minimum 52 puncte │ │
  ├────┼────────────────────┼────────────────┼────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
  │ 18.│Pearson Edexcel │Pearson Test of │B2 │Listening 0-25 puncte minimum 15 puncte-B2 │Edexel www.pearsonpte.com │
  │ │Level 1 │English (PTE) │ │Reading 0-25 puncte minimum 15 puncte-B2 │ │
  │ │Certificate in ESOL │General Level 3 │ │Speaking 0-25 puncte minimum 15 puncte-B2 │ │
  │ │International │ │ │Writing 0-25 puncte minimum 15 puncte-B2 │ │
  │ │ │ │ │TOTAL B2 minimum 60 puncte │ │
  ├────┼────────────────────┼────────────────┼────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
  │ 19.│Pearson Edexcel │Pearson Test of │C1 │Listening 0-25 puncte minimum 17 puncte-C1 │Edexel www.pearsonpte.com │
  │ │Level 2 │English (PTE) │ │Reading 0-25 puncte minimum 17 puncte-C1 │ │
  │ │Certificate in ESOL │General Level 4 │ │Speaking 0-25 puncte minimum 17 puncte-C1 │ │
  │ │International │ │ │Writing 0-25 puncte minimum 17 puncte-C1 │ │
  │ │ │ │ │TOTAL C1 minimum 68 puncte │ │
  ├────┼────────────────────┼────────────────┼────────────┼───────────────────────────────────────────┤ │
  │ 20.│Pearson Edexcel │Pearson Test of │C2 │Listening 0-25 puncte minimum 19 puncte-C2 │Edexel www.pearsonpte.com │
  │ │Level 3 │English (PTE) │ │Reading 0-25 puncte minimum 19 puncte-C2 │ │
  │ │Certificate in ESOL │General Level 5 │ │Speaking 0-25 puncte minimum 19 puncte-C2 │ │
  │ │International │ │ │Writing 0-25 puncte minimum 19 puncte-C2 │ │
  │ │ │ │ │TOTAL C2 minimum 76 puncte │ │
  ├────┼────────────────────┼────────────────┼────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
  │ 21.│Trinity Integrated │Trinity ISE │ISE I │Promovat │Trinity College London │
  │ │Skills in English │ │B1 │ │ │
  │ │ │ │ISE II │Promovat │ │
  │ │ │ │B2 │ │ │
  │ │ │ │ISE III │Promovat │ │
  │ │ │ │C1 │ │ │
  │ │ │ │ISE IV │Promovat │ │
  │ │ │ │C2 │ │ │
  ├────┼────────────────────┼────────────────┼────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
  │ 22.│Examenele ECL │ECL │Independent │ Promovat │European Consortium for the │
  │ │ │ │User - B1 │ │Certificate of Attainment in Modern │
  │ │ │ │Independent │ Promovat │Languages │
  │ │ │ │User - B2 │ │ │
  │ │ │ │Proficient │ Promovat │ │
  │ │ │ │User - C1 │ │ │
  ├────┼────────────────────┼────────────────┼────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
  │ 23.│City and Guilds │The │B1-C2 │Promovat │City and Guilds of London Institute │
  │ │International │International │ │ │ │
  │ │English for Speakers│ESOL Diploma │ │ │ │
  │ │of Other Languages │(IESOL) │ │ │ │
  ├────┼────────────────────┼────────────────┼────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
  │ 24.│Basic Communication │BCCE │B1 │Promovat │Hellenic American University, │
  │ │Certificate in │ │ │ │New Hampshire/CITE România │
  │ │English │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────┼────────────────┼────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
  │ 25.│Examination for the │ECCE │B2 │Promovat │Cambridge Michigan Language │
  │ │Certificate of │ │ │ │Assessments, Michigan/CITE România │
  │ │Competency in │ │ │ │ │
  │ │English │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────┼────────────────┼────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
  │ 26.│Advanced Level │ALCE │C1 │Promovat │Hellenic American University, │
  │ │Certificate in │ │ │ │New Hampshire/CITE România │
  │ │English │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────┼────────────────┼────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
  │ 27.│Examination for the │ECPE │C2 │Promovat │Cambridge Michigan Language │
  │ │Certificate of │ │ │ │Assessments, Michigan/CITE România │
  │ │Proficiency in │ │ │ │ │
  │ │English │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────┼────────────────┼────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
  │ 28.│Ascentis Anglia ESOL│Ascentis Anglia │ │ │Anglia Examination Syndicate Limited/│
  │ │ │ESOL │B1-C2 │Promovat │S.C Eurolink College - S.R.L. România│
  └────┴────────────────────┴────────────────┴────────────┴───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

  _______________
  *) Începând cu ianuarie 2015: Punctaj/Nivel/Condiţii minime pentru recunoaştere şi echivalare la intrările 1-4 din Lista pentru limba engleză.
  2. Limba franceză
  *Font 7*
  ┌────┬────────────────────┬────────────────┬─────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
  │Nr. │ │ │ Notare/ │Punctaj/Nivel/Condiţii │ Instituţia/Organizaţia │
  │crt.│Denumirea examenului│ Abreviere │ Nivel │ minim(e) pentru │care eliberează certificatul/diploma │
  │ │ │ │ │ recunoaştere şi │ │
  │ │ │ │ │ echivalare │ │
  ├────┼────────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
  │ A │ B │ C │ D │ E │ F │
  ├────┼────────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
  │ 1.│Diplome d'etudes en │ │B1 │Promovat │Centre international d'etudes │
  │ │langue francaise │DELF │B2 │Promovat │pedagogiques (CIEP) - Ministere de │
  │ │ │ │ │ │l'Education Nationale │
  │ │ │ │ │ │www.ciep.fr │
  ├────┼────────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────────────────┤ │
  │ 2.│Diplome approfondi │ │C1 │Promovat │ │
  │ │de langue francaise │DALF │C2 │Promovat │ │
  ├────┼────────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────────────────┤ │
  │ 3.│Test de connaissance│TCF │A1 - C2 │B1 │ │
  │ │du francais │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
  │ 4.│Test d'evaluation du│ │ │ │Chambre de Commerce et d'Industrie │
  │ │francais │TEF │A1 - C2 │B1 │de Paris (CCIP) │
  │ │ │ │ │ │www.fda.ccip.fr │
  └────┴────────────────────┴────────────────┴─────────┴───────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

  3. Limba germană
  *Font 7*
  ┌────┬───────────────────────┬────────────────┬─────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
  │Nr. │ │ │ Notare/ │Punctaj/Nivel/Condiţii │ Instituţia/Organizaţia │
  │crt.│Denumirea examenului │Abreviere │ Nivel │ minim(e) pentru │ care eliberează certificatul/diploma│
  │ │ │ │ │ recunoaştere şi │ │
  │ │ │ │ │ echivalare │ │
  ├────┼───────────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
  │ A │ B │ C │ D │ E │ F │
  ├────┼───────────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
  │ 1.│Das Deutsche │DSD 2 │B2 - C1 │B2 │Standige Konferenz der Kultusminister│
  │ │Sprachdiplom der │ │ │ │der Lander in der Bundesrepublik │
  │ │Kultusministerkonferenz│ │ │ │Deutschland (Kultusministerkonferenz;│
  │ │Zweite Stufe) │ │ │ │KMK) www.kmk.org http:// │
  │ │ │ │ │ │www.auslandsschulwesen.de │
  ├────┼───────────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
  │ 2.│Das Deutsche │DSD 1 │B1 │B1 │Standige Konferenz der Kultusminister│
  │ │Sprachdiplom der │ │ │ │der Lander in der Bundesrepublik │
  │ │Kultusministerkonferenz│ │ │ │Deutschland (Kultusministerkonferenz;│
  │ │(Erste Stufe) │ │ │ │KMK) www.kmk.org http:// │
  │ │ │ │ │ │www.auslandsschulwesen.de │
  ├────┼───────────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
  │ 3.│Das Osterreichische │OSD │ │ │Bundesministerium fur Unterricht, │
  │ │Sprachdiplom Deutsch │ │ │ │Kunst und Kultur (BMUKK) │
  │ │- Zertifikat Deutsch │- / │B1 │Promovat │ www.osd.at www.bmukk.gv.at │
  │ │fur Jugendliche │ │ │ │ │
  │ │- Zertifikat Deutsch │ │B2 │Promovat │ │
  │ │- Mittelstufe Deutsch │- ZD │B2 │Promovat │ │
  │ │- Oberstufe Deutsch │- MD │C1 │Promovat │ │
  │ │- Wirtschaftssprache │- / │C2 │Promovat │ │
  │ │Deutsch │- / │ │ │ │
  ├────┼───────────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
  │ 4.│Goethe-Zertifikat B1 │- │B1 │Promovat │Goethe-Institut │
  │ │fur Jugendliche │ │ │ │www.goethe.de/pruefungen │
  ├────┼───────────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────────────────┤ │
  │ 5.│Goethe-Zertifikat │ │ │ │ │
  │ │B1 fur Erwachsene │- │B1 │Promovat │ │
  ├────┼───────────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────────────────┤ │
  │ 6.│Goethe-Zertifikat B2 │- │B2 │Promovat │ │
  ├────┼───────────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────────────────┤ │
  │ 7.│Goethe-Zertifikat C1 │- │C1 │Promovat │ │
  ├────┼───────────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────────────────┤ │
  │ 8.│Goethe-Zertifikat C2: │ │ │ │ │
  │ │Groâes Deutsches │ │ │ │ │
  │ │Sprachdiplom │GDS │C2 │Promovat │ │
  ├────┼───────────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
  │ 9.│Der Test Deutsch als │ │ │ │TestDaF-Institut │
  │ │Fremdsprache │TestDaF │B1+ - C1 │B2 │www.testdaf.de │
  └────┴───────────────────────┴────────────────┴─────────┴───────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

  4. Limba italiană
  *Font 7*
  ┌────┬────────────────────┬────────────────┬─────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
  │Nr. │ │ │ Notare/ │Punctaj/Nivel/Condiţii │ Instituţia/Organizaţia │
  │crt.│Denumirea examenului│ Abreviere │ Nivel │ minim(e) pentru │care eliberează certificatul/diploma │
  │ │ │ │ │ recunoaştere şi │ │
  │ │ │ │ │ echivalare │ │
  ├────┼────────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
  │ A │ B │ C │ D │ E │ F │
  ├────┼────────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
  │ 1. │Certificazione di │ │ │ │Universita per Stranieri di Siena │
  │ │Italiano come Lingua│ │ │ │www.unistrasi.it │
  │ │Straniera │ │ │ │ │
  │ │- Livello Uno │CILS │B1 │Promovat │ │
  │ │- Livello Due │ │B2 │Promovat │ │
  │ │- Livello Tre │ │C1 │Promovat │ │
  │ │- Livello Quatro │ │C2 │Promovat │ │
  ├────┼────────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
  │ 2.│Certificazione della│ CELI 2 │B1 │Promovat │Universita per Stranieri di Perugia │
  │ │lingua italiana │ CELI 3 │B2 │Promovat │www.cvcl.it │
  │ │ │ CELI 4 │C1 │Promovat │ │
  │ │ │ CELI 5 │C2 │Promovat │ │
  └────┴────────────────────┴────────────────┴─────────┴───────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

  5. Limba spaniolă
  *Font 7*
  ┌────┬────────────────────┬────────────────┬─────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
  │Nr. │ │ │ Notare/ │Punctaj/Nivel/Condiţii │ Instituţia/Organizaţia │
  │crt.│Denumirea examenului│ Abreviere │ Nivel │ minim(e) pentru │care eliberează certificatul/diploma │
  │ │ │ │ │ recunoaştere şi │ │
  │ │ │ │ │ echivalare │ │
  ├────┼────────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
  │ A │ B │ C │ D │ E │ F │
  ├────┼────────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
  │ 1.│Diploma de Espanol │DELE │ │ │**)Ministerio de Educacion - │
  │ │como Lengua │ │ │ │Instituto Cervantes │
  │ │Extranjera │ │ │ │http://diplomas.cervantes.es │
  │ │- Diploma de Espanol│ │ │ │ │
  │ │Nivel B1 (Inicial) │B1 │B1 │Promovat │ │
  │ │- Diploma de Espanol│ │ │ │ │
  │ │Nivel B2 │B2 │B2 │Promovat │ │
  │ │(Intermedio) │ │ │ │ │
  │ │- Diploma de Espanol│ │ │ │ │
  │ │Nivel C1 │C1 │C1 │Promovat │ │
  │ │- Diploma de Espanol│ │ │ │ │
  │ │Nivel C2 │C2 │C2 │Promovat │ │
  │ │(Superior) │ │ │ │ │
  └────┴────────────────────┴────────────────┴─────────┴───────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

  ________
  **) În situaţii excepţionale, determinate de emiterea cu întârziere a Diplomei competenţelor lingvistice pentru limba spaniolă (DELE) de către Ministerul Educaţiei, Culturii şi Sportului din Spania, la solicitarea Ambasadei Spaniei, se vor recunoaşte
  şi echivala "certificatele de aptitudini" emise de Institutul Cervantes.
  6. Limba portugheză
  8*Font
  ┌────┬────────────────────┬────────────────┬─────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
  │Nr. │ │ │ Notare/ │Punctaj/Nivel/Condiţii │ Instituţia/Organizaţia │
  │crt.│Denumirea examenului│ Abreviere │ Nivel │ minim(e) pentru │care eliberează certificatul/diploma │
  │ │ │ │ │ recunoaştere şi │ │
  │ │ │ │ │ echivalare │ │
  ├────┼────────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
  │ A │ B │ C │ D │ E │ F │
  ├────┼────────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
  │ 1.│Diploma Elementar de│ │ │ │Ministerio da Educacăo - Centro de │
  │ │Portugues Lingua │ │ │ │Avaliacăo de Portugues Lingua │
  │ │Estrangeira │DEPLE │B1 │Promovat │Estrangeira (CAPLE) - Faculdade de │
  │ │ │ │ │ │Letras da Universidade de Lisboa │
  │ │ │ │ │ │www.fl.ul.pt/unidades/centros/caple │
  ├────┼────────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────────────────┤ │
  │ 2.│Diploma Intermedio │ │ │ │ │
  │ │de Portugues Lingua │ │ │ │ │
  │ │Estrangeira │DIPLE │B2 │Promovat │ │
  ├────┼────────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
  │ 3.│Diploma Avancado de │ │ │ │ │
  │ │Portugues Lingua │ │ │ │ │
  │ │Estrangeira │DAPLE │C1 │Promovat │ │
  ├────┼────────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
  │ 4.│Diploma │ │ │ │ │
  │ │Universitario de │ │ │ │ │
  │ │Portugues Lingua │ │ │ │ │
  │ │Estrangeira │DUPLE │C2 │Promovat │ │
  └────┴────────────────────┴────────────────┴─────────┴───────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

  7. Limba japoneză
  *Font 7*
  ┌────┬────────────────────┬────────────────┬─────────┬───────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
  │Nr. │ │ │ Notare/ │Punctaj/Nivel/Condiţii │ Instituţia/Organizaţia │
  │crt.│Denumirea examenului│ Abreviere │ Nivel │ minim(e) pentru │care eliberează certificatul/diploma │
  │ │ │ │ │ recunoaştere şi │ │
  │ │ │ │ │ echivalare │ │
  ├────┼────────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
  │ A │ B │ C │ D │ E │ F │
  ├────┼────────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
  │ 1.│Japanese Language │ │N3-B1 │Promovat │Asociaţia Profesorilor de Limbă │
  │ │Proficiency Test │JLPT │N2-B2 │Promovat │Japoneză din România │
  │ │ │ │N1-C1 │Promovat │ │
  └────┴────────────────────┴────────────────┴─────────┴───────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

  _____________