ORDIN nr. 598 din 20 iunie 2018privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 2 iulie 2018
  Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției generale evaluare impact și controlul poluării nr. 88.714/DN/1.803/2018,
  ținând seama de prevederile art. 7 lit. r),art. 8 lit. i) și art. 42 lit. b) din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 29 alin. (2) din Metodologia de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2015,
  în temeiul prevederilor art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,
  viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă lista cu unitățile administrativ-teritoriale întocmită în urma încadrării în regimul de gestionare I a ariilor din zone și aglomerări, prevăzută în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă lista cu unitățile administrativ-teritoriale întocmită în urma încadrării în regimul de gestionare II a ariilor din zone și aglomerări, prevăzută în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Unitățile administrativ-teritoriale prevăzute în anexa nr. 1 elaborează plan de calitate a aerului sau, după caz, plan integrat de calitate a aerului, iar unitățile administrativ-teritoriale prevăzute în anexa nr. 2 elaborează plan de menținere a calității aerului.


  Articolul 4

  Încadrarea în regimul de gestionare I sau II a ariilor din zone și aglomerări s-a realizat luând în considerare atât încadrarea anterioară în regimuri de gestionare, cât și rezultatele obținute în urma evaluării calității aerului la nivel național, care a utilizat măsurări în puncte fixe, realizate în perioada 2017-aprilie 2018, cu ajutorul stațiilor de măsurare care fac parte din Rețeaua națională de monitorizare a calității aerului.


  Articolul 5

  Măsurile din planurile de menținere a calității aerului demarate ca urmare a încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zone și aglomerări realizate conform Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.206/2015 privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, se implementează pe toată perioada pentru care au fost asumate.


  Articolul 6

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 7

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.206/2015 privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 8 septembrie 2015.


  Articolul 8

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu

  București, 20 iunie 2018.
  Nr. 598.

  Anexa nr. 1

  LISTA
  cu unitățile administrativ-teritoriale întocmită în urma încadrării
  în regimul de gestionare I a ariilor din zone și aglomerări


  Aglomerare/zona

  Poluanți

  Dioxid de azot
  și oxizi de azot (NO_2/NO_x)

  Particule în suspensie (PM10)

  Particule în suspensie (PM2,5)

  Benzen
  (C_6H_6)

  municipiul București

  v

  v

  v

  v

  municipiul Bacău

  v

   

   

   

  municipiul Brăila

  v

   

   

   

  municipiul Brașov

  v

  v

   

   

  municipiul Constanța

  v

   

   

   

  municipiul Cluj-Napoca

  v

  v

   

   

  municipiul Craiova

  v

  v

   

   

  municipiul Galați

  v

   

   

   

  municipiul Iași

  v

  v

   

   

  municipiul Pitești

   

  v

   

   

  municipiul Ploiești

  v

  v

   

  v

  municipiul Timișoara

   

  v

   

   

  orașul Măgurele (județul Ilfov)

   

  v

   

   

  comuna Brazi, județul Prahova

  v

   

   

  v


  Anexa nr. 2

  LISTA
  cu unitățile administrativ-teritoriale întocmită în urma
  încadrării în regimul de gestionare II a ariilor din zone și aglomerări


  Aglomerare/Zona

  Poluanți

  Dioxid de azot și oxizi de azot (NO_2/NO_x)

  Particule în suspensie
  (PM10, PM_2,5)

  Benzen (C_6H_6)

  Nichel (Ni)

  Dioxid de sulf
  (SO_2)

  Monoxid de carbon (CO)

  Plumb (Pb)

  Arsen (As)

  Cadmiu (Cd)

  Aglomerare

  municipiul Bacău

   

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  municipiul Baia Mare

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  municipiul Brașov

   

   

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  municipiul Brăila

   

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  municipiul București

   

   

   

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  municipiul Cluj-Napoca

   

   

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  municipiul Constanța

   

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  municipiul Craiova

   

   

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  municipiul Galați

   

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  municipiul Iași

   

   

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  municipiul Pitești

  v

   

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  municipiul Ploiești

   

   

   

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  municipiul Timișoara

  v

   

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Zona (delimitarea administrativă a județului)

  Alba

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Arad

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Argeș

  v

  v
  (cu excepția municipiului Pitești)

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Bacău

  v
  (cu excepția municipiului Bacău)

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Bihor

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Bistrița

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Botoșani

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Brașov

  v
  (cu excepția municipiului Brașov)

  v
  (cu excepția municipiului Brașov)

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Brăila

  v
  (cu excepția municipiului Brăila)

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Buzău

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Caraș-Severin

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Călărași

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Cluj

  v
  (cu excepția municipiului Cluj-Napoca)

  v
  (cu excepția municipiului Cluj-Napoca)

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Constanța

  v
  (cu excepția municipiului Constanța)

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Covasna

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Dâmbovița

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Dolj

  v
  (cu excepția municipiului Craiova)

  v
  (cu excepția municipiului Craiova)

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Galați

  v
  (cu excepția municipiului Galați)

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Giurgiu

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Gorj

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Harghita

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Hunedoara

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Ialomița

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Iași

  v
  (cu excepția municipiului Iași)

  v
  (cu excepția municipiului Iași)

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Ilfov

  v

  v
  (cu excepția orașului Măgurele)

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Maramureș

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Mehedinți

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Mureș

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Neamț

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Olt

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Prahova

  v
  (cu excepția municipiului Ploiești și comunei Brazi)

  v
  (cu excepția municipiului Ploiești)

  v
  (cu excepția municipiului Ploiești și comunei Brazi)

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Satu Mare

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Sălaj

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Sibiu

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Suceava

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Teleorman

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Timiș

  v

  v
  (cu excepția municipiului Timișoara)

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Tulcea

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Vaslui

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Vâlcea

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  Vrancea

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  ------