LEGE nr. 92 din 26 februarie 2002 (*actualizată*)
pentru aprobarea participării României, cu drepturi depline, la Consiliul de Administraţie al Colegiului Europei şi a plăţii cotizatiei anuale
(actualizată până la data de 30 noiembrie 2015*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ----------
  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Se aproba participarea României, cu drepturi depline, la Consiliul de Administraţie al Colegiului Europei, precum şi plata sumei de 20.000 euro, reprezentând cotizaţia anuala de participare.


  Articolul 2

  Cotizaţia se plăteşte anual, din sumele alocate cu această destinaţie de la bugetul de stat în bugetul Ministerului Afacerilor Externe.
  ----------
  Art. 2 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 298 din 25 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 27 noiembrie 2015.

  Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 13 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

  PREŞEDINTELE

  CAMEREI DEPUTAŢILOR

  VALER DORNEANU

  Aceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  NICOLAE VACAROIU

  ------