HOTĂRÂRE nr. 882 din 3 iunie 2004
pentru aprobarea Strategiei naţionale privind alimentarea cu energie termica a localităţilor prin sisteme de producere şi distribuţie centralizate
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 8 iulie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, al art. 2 alin. (1) lit. d) şi al art. 22 alin. (3) lit. c) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Strategia naţionala privind alimentarea cu energie termica a localităţilor prin sisteme de producere şi distribuţie centralizate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul de stat,
  ministrul administraţiei şi internelor,
  Toma Zaharia,
  secretar de stat
  Ministrul delegat
  pentru administraţia publică,
  Gabriel Oprea
  p. Ministrul de stat,
  ministrul economiei şi comerţului,
  Iulian Iancu,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Bucureşti, 3 iunie 2004.
  Nr. 882.


  Anexă

  STRATEGIE 03/06/2004