HOTĂRÂRE nr. 687 din 6 noiembrie 1997
privind contractarea şi garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apa a satelor, asigurarea cu locuinţe sociale, refacerea şi dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităţilor rurale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 10 noiembrie 1997  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Se aprobă garantarea de către Guvern, prin Ministerul Finanţelor, în favoarea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului:
  a) a unui credit extern, în valoare de 340 milioane dolari S.U.A., pentru alimentarea cu apa a satelor şi asigurarea cu locuinţe sociale;
  b) a unui credit intern, în valoare de 438 miliarde lei, pentru pietruirea drumurilor comunale, refacerea şi dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităţilor rurale.


  Articolul 2

  (1) Sumele împrumutate în condiţiile prevederilor art. 1 se vor repartiza şi se vor pune la dispoziţie judeţelor şi, în cadrul acestora, localităţilor beneficiare, în lei, cu titlu definitiv şi nerambursabil, pe bază de convenţii încheiate între Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi consiliile judeţene.
  (2) Angajarea în plati, de către beneficiari, a sumelor astfel repartizate se va face cu respectarea reglementărilor legale privind finanţele publice.
  (3) Obiectivele realizate şi bunurile achiziţionate din sumele primite cu titlu definitiv şi nerambursabil se vor evidenţia în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale respective.


  Articolul 3

  (1) Organizarea şi finalizarea adjudecării prin licitaţie a creditelor garantate se vor face prin grija Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi a Ministerului Finanţelor.
  (2) Licitaţia va avea în vedere atât montajul financiar al creditului, cat şi proiectarea şi execuţia lucrărilor.
  (3) Costul împrumutului prevăzut la art. 1 lit. a) se va încadra în parametrii practicati pe piaţa internationala.


  Articolul 4

  Rambursarea creditelor externe şi interne, plata dobânzilor, a comisioanelor şi a spezelor bancare se vor efectua din fondurile ce se aloca anual de la bugetul de stat, potrivit legii, Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.


  Articolul 5

  Lista nominală a lucrărilor, însoţită de documentaţiile aprobate în condiţiile legii, care se finanţează prin creditele garantate potrivit art. 1, se stabileşte de către Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, pe baza analizei programelor prioritare prezentate de consiliile judeţene.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul lucrărilor publice
  şi amenajării teritoriului,
  Nicolae Noica
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Mircea Ciumara
  Ministru delegat
  pe lângă primul-ministru pentru
  coordonarea Secretariatului General
  al Guvernului şi a Departamentului
  pentru Administraţie Publică Locală,
  Remus Opris
  Secretar de stat,
  şeful Departamentului pentru
  Administraţie Publică Locală,
  Grigore Lapusanu
  ---------------