ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 105 din 13 decembrie 2006pentru modificarea Legii tinerilor nr. 350/2006
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.016 din 21 decembrie 2006
  Având în vedere necesitatea producerii tuturor efectelor Legii tinerilor nr. 350/2006, cu modificările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2007, act normativ care reglementează cadrul juridic necesar asigurării de condiții adecvate dezvoltării și integrării socioprofesionale a tinerilor,
  luând în considerare faptul că prin anexa la Legea nr. 350/2006 se atribuie în patrimoniul Fundației Naționale pentru Tineret, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, imobilul proprietate publică a statului, situat în Calea Victoriei nr. 120, sectorul 1, București, în care funcționează, din anul 1990, o instituție simbol a vieții publice din România, respectiv Asociația "Grupul pentru Dialog Social",
  reținând că prin Hotărârea Guvernului nr. 1.603/2004, cu modificările ulterioare, s-a aprobat transmiterea imobilului în folosința gratuită a Asociației "Grupul pentru Dialog Social" pentru o perioadă de 10 ani,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  Legea tinerilor nr. 350/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 27 iulie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 14 va avea următorul cuprins:(2) Patrimoniul Fundației Naționale pentru Tineret este constituit din fonduri bănești, prevăzute în anexă, și alte active care au aparținut structurilor centrale ale fostei Uniuni a Tineretului Comunist, precum și din imobile, fonduri materiale și financiare dobândite în timpul funcționării sale.2. Titlul anexei va avea următorul cuprins:
  Fondurile bănești care fac obiectul prevederilor art. 14 alin. (2) din lege
  3. Punctul 1 din anexă se abrogă.


  Articolul II

  Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Ion-Mircea Plângu
  Președintele
  Autorității Naționale pentru Tineret,
  Karoly Borbely
  Ministrul culturii și cultelor,
  Adrian Iorgulescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

  București, 13 decembrie 2006.
  Nr. 105.