DECRET-LEGE nr. 107 din 30 martie 1990
privind activitatea de vînzare de mărfuri la preţuri cu amănuntul pe valuta convertibilă prin unităţile Ministerului Turismului
EMITENT
 • C.P.U.N.
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 1 aprilie 1990  Consiliul Provizoriu de Uniune Naţionala decretează:

  Articolul 1

  Ministerul Turismului coordonează şi controlează activitatea de vînzare de mărfuri la preţuri cu amănuntul pe valuta convertibilă în ţara, prin unităţile proprii, în care scop stabileşte:
  a) preţurile de vînzare cu amănuntul pe valuta convertibilă pe baza unor cote de aport valutar aplicate la preţurile de achiziţie, avînd în vedere preţurile practicate pe pieţe similare, pentru asigurarea competitivitatii mărfurilor şi creşterii volumului de vinzari; pentru mărfurile vîndute prin magazinele destinate reprezentanţilor diplomatici şi comerciali străini şi români şi în magazinele de tip "duty free shop", preţurile de vînzare cu amănuntul pe valuta convertibilă se stabilesc în comparatie cu cele practicate în magazinele similare din ţările europene;
  b) nivelul comisioanelor în lei care se acordă unităţilor de turism pentru vînzarea de mărfuri pe valuta;
  c) nivelul comisioanelor în valută care se acordă firmelor străine cu care Întreprinderea de comerţ exterior "Comturist" încheie contracte pentru transmiterea în ţara de sume în valută, în vederea cumpărării de mărfuri; comisionul în valută se suporta din preţul de vînzare cu amănuntul.


  Articolul 2

  Plata mărfurilor importate pentru vînzarea la preţul cu amănuntul pe valuta convertibilă se efectuează de Întreprinderea de comerţ exterior "Comturist" din încasările valutare rezultate din vînzările efectuate prin magazinele specializate proprii, precum şi ale unităţilor de turism.
  Unităţile de turism au obligaţia sa vireze lunar la Întreprinderea de comerţ exterior "Comturist" valuta încasată din vînzarea de mărfuri.


  Articolul 3.

  Mărfurile din producţie interna livrate în consignaţie se decontează prin plati intermediare, cu reglare semestriala, la preţurile de livrare la care se adauga cheltuielile pentru operaţiunile suplimentare efectuate, calculate în condiţia de livrare franco depozit beneficiar.
  Accesoriile şi alte componente provenite din import şi inglobate în mărfurile din producţie interna livrate în consignaţie pentru vînzare pe valuta convertibilă se plătesc în valută de către Întreprinderea de comerţ exterior "Comturist" la nivelul preţurilor la care au fost importate.
  Băncile care finanţează activitatea întreprinderilor producătoare crediteaza, pe un termen de cel mult 6 luni, mărfurile livrate în consignaţie pentru vînzare pe valuta.


  Articolul 4

  Decretul nr. 366 din 22 noiembrie 1985 privind activitatea de vînzare în ţara a mărfurilor româneşti pe valuta convertibilă se abroga, cu excepţia următoarei prevederi din art. 5:
  "Cetăţenii români, deţinători de valuta convertibilă, care doresc sa cumpere autoturisme sau alte mărfuri de folosinţă îndelungată din producţia interna şi care nu dispun integral de valuta necesară, pot plati minimum 50% din preţ în valută convertibilă, iar diferenţa în lei".
  PREŞEDINTELE
  CONSILIULUI PROVIZORIU
  DE UNIUNE NAŢIONALA
  ION ILIESCU
  -------