ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 218 din 10 decembrie 2008privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 11 decembrie 2008
  Având în vedere:– concluziile analizei gradului de adâncire a crizei financiare și economice în luna octombrie, care relevă o scădere importantă a piețelor auto și a producției industriei furnizoare, precum și măsurile de susținere a sectorului de automobile, afectat de criza financiară internațională;– faptul că Guvernul României se preocupă de luarea măsurilor care să asigure păstrarea locurilor de muncă în economia românească, iar la un loc de muncă în industria constructoare sunt 4 locuri de muncă în industria furnizoare,
  ținând cont de faptul că toate aceste elemente constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată și totodată având în vedere că aceste elemente vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 208/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 8 decembrie 2008, se abrogă.


  Articolul II

  Anexele nr. 1, 2 și 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.


  Articolul III
  (1) Autovehiculele M1 cu norma de poluare Euro 4 a căror capacitate cilindrică nu depășește 2.000 cmc, precum și toate autovehiculele N1 cu norma de poluare Euro 4, care se înmatriculează pentru prima dată în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene în perioada 15 decembrie 2008-31 decembrie 2009 inclusiv, se exceptează de la obligația de plată a taxei pe poluare pentru autovehicule stabilită potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2008.(2) Autovehiculelor M1 cu norma de poluare Euro 4 a căror capacitate cilindrică nu depășește 2.000 cmc, precum și tuturor autovehiculelor N1 cu norma de poluare Euro 4, înmatriculate pentru prima dată în afara Uniunii Europene și care se înmatriculează în România, li se aplică taxele prevăzute în anexele nr. 1 și 2.


  Articolul IV
  (1) În cazul taxelor pe poluare pentru autovehicule plătite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 208/2008, diferența dintre taxa stabilită potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2008, în vigoare până la data publicării Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 208/2008, se restituie. Procedura de restituire se va stabili prin ordin comun al ministrului mediului și pădurilor și al ministrului finanțelor publice, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență.
  (la 10-07-2011, Alineatul (1) din Articolul IV a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 141 din 5 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 07 iulie 2011 )
  (2) Între data intrării în vigoare a prevederilor art. I din prezenta ordonanță de urgență și 14 decembrie 2008 inclusiv se aplică nivelurile taxei prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2008, astfel cum era în vigoare înainte de modificarea sa prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 208/2008.(3) Procedura de înmatriculare a autovehiculelor se consideră inițiată la data depunerii documentelor prevăzute la art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2008. Contribuabililor li se aplică regimul juridic în vigoare la data depunerii documentelor prevăzute la art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2008.(4) Prevederile art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2008 se aplică raportat la nivelul taxei pe poluare pentru autovehicule în vigoare la data de 1 iulie 2008.


  Articolul V

  Art. II și III intră în vigoare la data de 15 decembrie 2008.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul mediului și dezvoltării durabile,
  Lucia Ana Varga,
  secretar de stat
  p. Ministrul transporturilor,
  Antonel Tănase,
  secretar de stat
  Departamentul pentru Afaceri Europene,
  Aurel Ciobanu-Dordea,
  secretar de stat
  Ministrul economiei și finanțelor,
  Varujan Vosganian

  București, 10 decembrie 2008.
  Nr. 218.

  Anexa nr. 1

  (Anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2008)
  Nivelul taxei specifice în funcție de emisia de dioxid de carbon
  Norma de poluare*1) sau tipul autovehiculului din categoria M(1) Emisia de dioxid de carbon - grame C0(2)/km - Nivelul taxei specifice - euro/1 gram C0(2) -
  1 2 3
  Hibride, electrice - 0
  Euro 5 și Euro 6 - 0
  Euro 4, Euro 3 ≤ 120 0
  121-150 1,5
  151-180 3,0
  181-210 6,0
  211-240 12,0
  241-270 18,0
  ≥ 271 24,0

  -----
  *1) Norma de poluare este cea stabilită prin:– Regulamentul CE nr. 715/2007 pentru Euro 5 și Euro 6;– directivele 98/69/CE și 2002/80/CE pentru Euro 3 și Euro 4.


  Anexa nr. 2

  (Anexa nr. 2 la Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 50/2008)
  Nivelul taxei specifice în funcție de norma de poluare
   

  Norma de poluare*1)
  sau tipul autovehiculului
  din categoriile
  M(1) și N(1)

  Cilindree
  Capacitatea cilindrică
  - cmc -
   

  Nivelul taxei specifice
  - euro/1 cmc -
   
   

  1

  2

  3

  Hibride, electrice

   

  0

  Euro 5 și Euro 6

   

  -*2)

  Euro 4

  ≤1.400

  0,60

   

  1.401-1.600

  0,90

   

  1.601-2.000

  1,20

   

  2.001-2.500

  1,80

   

  2.501-3.000

  2,40

   

  > 3.000

  3,00

  Euro 3

  ≤ 1.400

  1,95

   

  1.401-1.600

  3,00

   

  1.601-2.000

  3,90

   

  2.001-2.500

  5,70

   

  2.501-3.000

  7,50

   

  > 3.000

  9,00

  Euro 2

  ≤ 1.400

  5,10

   

  1.401-1.600

  7,80

   

  1.601-2.000

  9,90

   

  2.001-2.500

  15,00

   

  2.501-3.000

  21,00

   

  > 3.000

  24,00

  Euro 1

  ≤ 1.400

  10,50

   

  1.401-1.600

  16,50

   

  1.601-2.000

  21,00

   

  2.001-2.500

  30,00

   

  2.501-3.000

  42,00

   

  > 3.000

  48,00

  Non-Euro

  ≤ 1.400

  31,50

   

  1.401-1.600

  49,50

   

  1.601-2.000

  63,00

   

  2.001-2.500

  90,00

   
   
   

  2.501-3.000

  126,00

  > 3.000

  144,00
  Notă
  *1) Norma de poluare este cea stabilită prin:– Regulamentul CE nr. 715/2007 pentru Euro 5 și Euro 6;– Directiva 98/69/CE și Directiva 2002/80/CE pentru Euro 3 și Euro 4;– directivele 94/12/CE și 96/69/CE pentru Euro 2;– directivele 91/441/CEE și 93/59/CEE pentru Euro 1.
  *2) Nivelul taxei specifice (euro/1 cmc) se va determina și se va datora începând cu intrarea în vigoare a normelor de aplicare a Regulamentului CE nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor.


  Anexa nr. 3

  (Anexa nr. 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2008)
  Nivelul taxei specifice pentru autovehiculele din
  categoriile N(2), N(3), M(2) și M(3)
  Norma de poluare a autovehiculului*1) Nivelul taxei specifice - euro/1 cmc -
  1 2
  Euro V*2) 0,03
  Euro IV 0,1
  Euro III 0,3
  Euro II 1
  Euro I 3
  Non-Euro 9

  -----
  *1) Norma de poluare este cea stabilită prin:– directivele 1999/96/CE și 2005/55/CE pentru Euro III, Euro IV, Euro V;– directivele 91/542/CEE și 96/1/CE pentru Euro II;– directiva 91/542/CEE pentru Euro I.
  *2) Acest regim se aplică cu condiția de a nu se depăși limita costurilor adiționale aferente normei de poluare Euro V și până când această normă va deveni obligatorie potrivit Directivei 2005/55/CE.
  -------