HOTĂRÂRE nr. 988 din 25 iunie 2004
privind aprobarea stemei oraşului Eforie, judeţul Constanţa
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 15 iulie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  (1) Se aprobă stema oraşului Eforie, judeţul Constanţa, prevăzută în anexa nr. 1.
  (2) Descrierea elementelor stemei şi semnificaţia acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2.
  (3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministru de stat,
  ministrul administraţiei şi internelor,
  Marian Florian Săniuţă
  Ministrul delegat
  pentru administraţia publică,
  Gabriel Oprea
  Bucureşti, 25 iunie 2004.
  Nr. 988.


  Anexa 1

  STEMA - oraşului Eforie, judeţul Constanţa


  Anexa 2

  DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
  elementelor însumate ale stemei oraşului Eforie,
  judeţul Constanţa
  Descrierea stemei:
  Stema oraşului Eforie, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.
  În câmp de azur, în dreapta, se află un soare ieşind din valuri, totul din aur.
  Semnificaţia elementelor însumate:
  Eforie este cea mai veche staţiune de pe litoralul românesc, elementele din stemă evidenţiind caracterul balneoclimateric marin şi de tratament.
  Principala activitate şi sursă de venituri este turismul.
  Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.
  ---------