ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 14 iulie 2005
privind completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 19 iulie 2005  Ţinând seama de necesitatea de a se reglementa condiţiile în care, în situaţii excepţionale, se pot folosi interpreţi şi traducători neautorizaţi în vederea exercitării unor drepturi şi atribuţii recunoscute unor beneficiari persoane fizice şi autorităţilor competente, prevăzute de lege,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  După articolul 14 din Legea nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 10 noiembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce, un nou articol, articolul 15, cu următorul cuprins:
  "Art. 15. - (1) În cazurile în care nu există interpreţi şi traducători autorizaţi potrivit prezentei legi, pentru a se asigura exercitarea drepturilor şi atribuţiilor recunoscute de lege organele prevăzute la art. 1 pot folosi persoane de încredere care cunosc limbile din/şi în care se face traducerea şi/sau interpretarea şi pe care le folosesc în mod curent sau profesional.
  (2) Plata pentru activitatea de interpret şi traducător depusă de cei prevăzuţi la alin. (1) se face în condiţiile prevăzute de prezenta lege pentru interpreţii şi traducătorii autorizaţi."
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ────────────────
  p. Ministrul justiţiei,
  Maria Cristina Manda,
  secretar de stat
  p. Ministrul culturii şi cultelor,
  Virgil Ştefan Niţulescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Ionel Popescu
  Bucureşti, 14 iulie 2005.
  Nr. 80.
  ____________