HOTĂRÂRE nr. 384 din 11 aprilie 2001
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 24 aprilie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 17 din Legea nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 din 4 august 2000, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul muncii
  şi solidarităţii sociale,
  Marian Sarbu
  Ministrul afacerilor externe,
  Mircea Geoana
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  p. Ministru de interne,
  Toma Zaharia,
  secretar de stat


  Anexă

  NORMA 11/04/2001