ORDIN nr. 5.488 din 29 septembrie 2011
privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea şi funcţionarea consorţiilor şcolare
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 19 octombrie 2011  În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 563/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,
  în temeiul prevederilor art. 62 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,
  ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul-cadru pentru organizarea şi funcţionarea consorţiilor şcolare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3

  Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, relaţia cu Parlamentul şi partenerii sociali, Direcţia generală economic, finanţe, resurse umane, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi conducerile unităţilor de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Ministrul educaţiei, cercetării,
  tineretului şi sportului,
  Daniel Petru Funeriu
  Bucureşti, 29 septembrie 2011.
  Nr. 5.488.


  Anexă

  REGULAMENT 29/09/2011