HOTĂRÂRE nr. 1.294 din 13 august 2004 (*actualizată*)
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare
(actualizată până la data de 10 aprilie 2006*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 27 august 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 10 aprilie 2006, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 1.990 din 16 noiembrie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 14 aprilie 2005**); HOTĂRÂREA nr. 385 din 28 aprilie 2005; HOTĂRÂREA nr. 770 din 14 iulie 2005; HOTĂRÂREA nr. 403 din 29 martie 2006.
  **) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 14 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 aprilie 2005, prevederile Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 27 august 2004, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.
  În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 10 din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul educaţiei şi cercetării,
  Alexandru Athanasiu
  Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,
  Silvia Adriana Ţicău
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 13 august 2004.
  Nr. 1.294.


  Anexă

  NORMA 13/08/2004