DECRET nr. 923 din 27 iunie 2022privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naționale
EMITENT
 • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 28 iunie 2022
  În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare, precum și ale Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere propunerea ministrului apărării naționale și Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 102/2022,
  Președintele României d e c r e t e a z ă:

  ARTICOL UNIC

  La data de 30 iunie 2022, doamnei colonel Andrițoiu Constantin Mihaela i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea și trece în rezervă cu noul grad.

  PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS

  În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României, republicată, contrasemnăm acest decret.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ

  București, 27 iunie 2022.
  Nr. 923.
  -----