ORDIN nr. 448 din 27 aprilie 2017pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 16 mai 2017
  Având în vedere dispoziţiile art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 777/2016 privind structura, organizarea şi funcţionarea Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale,
  în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
  directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,
  Radu Codruţ Ştefănescu

  Bucureşti, 27 aprilie 2017.
  Nr. 448.

  ANEXĂ

  NORME TEHNICE din 27 aprilie 2017