HOTĂRÂRE nr. 1.648 din 22 noiembrie 2006
privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 4 decembrie 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Anexa nr. 2 "Organigrama Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă" la Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 28 septembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  -------------
  p. Ministrul administraţiei şi internelor,
  Mircea Nicu Toader,
  secretar de stat
  Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 22 noiembrie 2006.
  Nr. 1.648.


  Anexa
  Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu
  al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă = 340
  (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.490/ 2004)

                   ROMÂNIA
      MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

                                      ORGANIGRAMA
                   INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

                             ┌───────────────────┐
                             │ INSPECTOR GENERAL │
                             └───────────┬───────┘
      APARAT PROPRIU │
                                         │
                                         │
       ┌───────────────────────────┬─────┴────────────────────────┬──────────────┐
       │ ┌───────────┴──────────────┐ │ │
  ┌────┴───────┐ │ADJUNCT AL INSPECTORATULUI│ │ │
  │PRIM ADJUNCT│ │ GENERAL │ │ │
  │ AL │ └──────────┬───────────────┘ │ │
  │INSPECTORA- │ ┌---------------┴--------------┐ │ │
  │ TULUI │ | INSPECŢIA DE PREVENIRE | ┌─────────┼────────┐ │
  │ GENERAL │ | │ | │ │ │ │
  └─────────┬──┘ | ┌──────────┼───────┐ | ┌────┴───┐┌────┴───┐┌───┴────┐│
            │ | ┌───┴─────┐┌───┴──────┐│ | │ DIREC- ││ DIREC- ││DIRECŢIA││
            │ | │DIRECŢIA ││ DIRECŢIA ││ | │ŢIA MA- ││ŢIA MA- ││ BUGET- ││
  ┌───┐ │┌──┐ | │POMPIERI ││PROTECŢIEI││ | │NAGEMENT││NAGEMENT││CONTABI-││
  │A ├─────┼┤B │ | │ ││ CIVILE ││ | │LOGISTIC││RESURSE ││ LITATE ││
  └┬──┘ │└──┘ | └─────────┘└──────────┘│ | └────────┘│ UMANE │└────────┘│
   │ ┌─┐ │┌──┐ | │ ┌──┐| └────────┘ │
   ├─┤a│ ├┤C │ | ├─┤F │| ┌──────────┘
   | └─┘ │└──┘ | │ └──┘| ┌──┐ │ ┌──┐
   | | │┌──┐ | │ ┌──┐| │I ├─┼─┤J │
   | | ├┤D │ | ├─┤G │| └──┘ │ └──┘
   | |---┐ │└──┘ | │ └──┘| ┌──┐ │ ┌──┐
   └-|a1 | │┌──┐ | │ ┌──┐| │K ├─┼─┤L │
     └---┘ └┤E │ | └─┤H │| └──┘ │ └──┘
             └──┘ | └──┘| ┌─┴─┐
                  └------------------------------┘ │ M │
                                                                    └───┘
  -------------------------------------------------------------------------------
  UNITĂŢI ŞI INSTITUŢII SUBORDONATE

  ┌────────────┐┌─────────────────┐┌────────────────┐┌────────────────┐┌─────────┐
  │ UNITATEA ││UNITATEA SPECIALĂ││CENTRUL NAŢIONAL││CENTRUL NAŢIONAL││ MUZEUL │
  │ SPECIALĂ ││DE SECURITATE ││ DE SECURITATE ││DE PERFECŢIONARE││NAŢIONAL │
  │ DE IN- ││CIVILĂ LA ││ LA INCENDIU ││A PREGĂTIRII ││ AL │
  │ TERVENŢIE ││OBIECTIVE DE ││ ŞI PROTECŢIE ││PENTRU MANAGE- ││POMPIE- │
  │ ÎN SITUAŢII││ IMPORTANŢĂ ││ CIVILĂ ││MENTUL SITUAŢII-││RILOR │
  │ DE URGENŢĂ ││ DEOSEBITĂ ││ ││LOR DE URGENŢĂ ││ │
  │ ││ ││ ││CIOLPANI ││ │
  └────────────┘└─────────────────┘└────────────────┘└────────────────┘└─────────┘
  ┌────────────┐┌─────────────────┐┌────────────────┐┌────────────────┐┌─────────┐
  │ ŞCOALA DE ││ BAZA PENTRU ││BAZA DE REPARA- ││ CENTRUL DE ││DEPOZITE │
  │ SUBOFIŢERI ││ LOGISTICĂ A ││ ŢII A TEHNICII ││ COMUNICATII ││REZERVE │
  │ POMPIERI ŞI││ I.G.S.U. ││DE INTERVENŢIE ││ ŞI ││PROPRII │
  │ PROTECŢIE ││ ││ DRAGALINA ││ INFORMATICA ││ │
  │ CIVILĂ ││ ││ ││ ││ │
  │ BOLDEŞTI ││ ││ ││ ││ │
  └────────────┘└─────────────────┘└────────────────┘└────────────────┘└─────────┘

  -------------------------------------------------------------------------------
  INSPECTORATE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
                    ┌───────────────────────────┐ ┌─────────────────────────┐
                    │ INSPECTORATUL MUNICIPIULUI│ │41 INSPECTORATE JUDEŢENE │
                    │ BUCURESTI PENTRU SITUAŢII │ │ PENTRU SITUAŢII DE │
                    │ DE URGENŢĂ │ │ URGENŢĂ │
                    └───────────────────────────┘ └─────────────────────────┘

  LEGENDA:
  A = CENTRUL OPERAŢIONAL NAŢIONAL
  a1 = CENTRU OPERAŢIONAL
  a2 = SECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT AL COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢIE DE URGENŢĂ
  B = SERVICIUL MANAGEMENT ORGANIZATORIC ŞI PLANIFICARE RESURSE
  C = SERVICIUL STRATEGII ŞI TACTICI SPECIFICE
  D = SERVICIUL COMUNICAŢII ŞI INFORMATICĂ
  E = PROTECŢIA INFORMAŢIILOR CLASIFICATE
  F = SERVICIUL PREGĂTIREA POPULAŢIEI PENTRU INTERVENŢIE ŞI EDUCAŢIE PREVENTIVĂ
  G = SERVICIUL COORDONARE SERVICII PUBLICE, VOLUNTARE ŞI SERVICII PRIVATE
  H = PUBLICAŢII DE SPECIALITATE
  I = SERVICIUL INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE
  J = SERVICIUL JURIDIC ŞI CONTENCIOS
  K = SERVICIUL CONTROL
  L = SERVICIUL CABINETE ŞI SECRETARIAT
  M = INFORMARE ŞI RELATII PUBLICE
  ----------