HOTĂRÂRE nr. 760 din 26 iulie 2001
privind aprobarea Normelor tehnice de exploatare şi comercializare a apelor minerale naturale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 23 august 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 40 alin. (1) lit. k) din Legea minelor nr. 61/1998,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele tehnice de exploatare şi comercializare a apelor minerale naturale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Hotărârea Guvernului nr. 1.176/1996 privind aprobarea Normelor tehnice de exploatare, valorificare şi comercializare a apelor minerale de consum alimentar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 26 noiembrie 1996, se abroga.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul industriei şi resurselor,
  Dan Ioan Popescu
  p. Ministrul integrării europene,
  Andrei Popescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul apelor
  şi protecţiei mediului,
  Florin Stadiu,
  secretar de stat
  Preşedintele Agenţiei Naţionale
  pentru Resurse Minerale,
  Maria Iuliana Stratulat


  Anexă

  NORMA 26/07/2001