ORDIN nr. 1.907 din 28 iunie 2010
privind nivelul accizei minime pentru ţigarete
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 30 iunie 2010  Având în vedere prevederile art. 177 alin. (1^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Nivelul accizei minime pentru ţigarete în perioada 1 iulie - 31 decembrie 2010 inclusiv este de 71,04 euro/1.000 ţigarete, respectiv de 303,25 lei/1.000 ţigarete.


  Articolul 2

  Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.472/2009 privind nivelul accizei minime pentru ţigarete, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 30 decembrie 2009, se abrogă la data de 1 iulie 2010.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 28 iunie 2010.
  Nr. 1.907.
  --------