HOTĂRÂRE nr. 1.627 din 23 decembrie 2003 (*actualizată*)
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare
(actualizată până la data de 29 mai 2009*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------------
  *) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 27 ianuarie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 29 mai 2009, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 750 din 14 mai 2004; HOTĂRÂREA nr. 69 din 24 ianuarie 2007**); HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 25 noiembrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 623 din 20 mai 2009.
  ----------------
  **) Prin pct. 8 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 69 din 24 ianuarie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 1 februarie 2007, s-a dispus inlocuirea, în tot cuprinsul Regulamentului, a sintagmei "Legea nr. 111/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare" cu sintagma "Legea nr. 111/1996, republicată."
  În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, şi al art. 4 alin. (2) din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) lit. n) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor institutii publice, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de organizare şi functionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 287/1998 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi functionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 28 mai 1998, cu modificările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ----------------
  Ministrul delegat pentru
  coordonarea autorităţilor de control,
  Ionel Blanculescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Ministrul muncii,
  solidaritatii sociale şi familiei,
  Elena Dumitru
  Bucureşti, 23 decembrie 2003.
  Nr. 1.627.


  Anexă

  REGULAMENT 23/12/2003