LEGE nr. 111 din 8 mai 2023pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 156/2020 privind unele măsuri pentru susținerea dezvoltării teritoriale a localităților urbane și rurale din România cu finanțare din fonduri externe nerambursabile
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 9 mai 2023
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  ARTICOL UNIC

  Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 156 din 3 septembrie 2020 privind unele măsuri pentru susținerea dezvoltării teritoriale a localităților urbane și rurale din România cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 din 7 septembrie 2020, cu următoarea modificare:– La articolul 6, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:(10) Pentru regiunea București-Ilfov repartizarea fondurilor destinate pentru dezvoltare urbană în cadrul programului operațional pentru categoriile de intervenții prevăzute la art. 1 alin. (1) se face după următoarele reguli:
  a) 50% din fondurile alocate pentru dezvoltare urbană se repartizează pentru Primăria Generală a Municipiului București și pentru primăriile de sector, pe bază de apel de proiecte de tip competitiv;
  b) 50% din fondurile alocate pentru dezvoltare urbană se repartizează pentru cele 8 orașe din județul Ilfov, pe bază de apel de proiecte de tip competitiv.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU

  București, 8 mai 2023.
  Nr. 111.
  --------