HOTĂRÂRE nr. 6 din 22 decembrie 1999
privind asigurarea conducerii Senatului până la alegerea unui nou preşedinţe al Senatului
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 27 decembrie 1999  În conformitate cu prevederile art. 24 şi 26 din Regulamentul Senatului,
  Biroul permanent al Senatului hotărăşte:

  Articolul UNIC

  În perioada cuprinsă între 22 decembrie 1999 şi data alegerii unui nou preşedinte al Senatului conducerea Senatului va fi asigurata de domnul senator Mircea Ionescu-Quintus, vicepreşedinte al Senatului.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  PETRE ROMAN
  -----------