LEGE Nr. 89 din 23 decembrie 1993
referitoare la unele ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantarii unor credite externe
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 312 din 29 decembrie 1993  Parlamentul României adopta prezenta lege:

  Articolul UNIC

  Se aprobă următoarele ordonanţe emise în temeiul Legii nr. 81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantarii unor credite externe:
  1. Ordonanţa nr. 17 din 20 august 1992 privind introducerea taxei de studiu la învăţământul superior de stat în anul universitar 1992/1993, pentru studenţii admişi peste planul de şcolarizare aprobat prin hotărâre de Guvern, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209/1992;
  2. Ordonanţa nr. 24 din 21 august 1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213/1992, cu următoarea modificare:
  a) Anexa nr. 1 va avea următorul conţinut:
  Anexa 1
  TAXE CONSULARE
  pentru servicii prestate în ţara
         
    Nr. crt.Denumirea serviciilorTaxa - lei -
      A. Eliberări de paşapoarte  
    1.Eliberarea sau prelungirea valabilităţii unui paşaport sau a altui document de trecere a frontierei19.000
    2.Eliberarea sau prelungirea unui paşaport oficial ori permis special de trecere a frontierei în interes de serviciu19.000
    3.Eliberarea unui paşaport în care sunt înscrise mai multe persoane, pentru fiecare persoană4.150
    4.Înscrierea ulterioară în paşaport a unor copii sub 14 ani, de fiecare persoană2.100
      B. Vize pentru trecerea frontierei sau de şedere temporară  
    1.Vize de ieşire pentru cetăţeni străini veniţi temporar, care nu mai dispun de documentul de călătorie cu care au intrat în România8.300
    2.Viza de ieşire definitivă acordată străinilor domiciliaţi în România12.500
    3.Pentru prelungirea dreptului de şedere temporară a cetăţenilor străini se percep taxele prevăzute în anexa nr. 2 pentru vizele de intrare acordate de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, transformate în lei proveniţi din schimb valutar.  
      C. Servicii privind cetăţenia, repatrierea şi stabilirea domiciliului în România  
    1.Acordarea cetăţeniei române125.000
    2.Renunţarea la cetăţenia română21.000
    3.Clarificarea cetăţeniei române16.600
    4.Repatrierea25.000
    5.Redobândirea cetăţeniei române prin efectul repatrierii29.000
    6.Stabilirea domiciliului unui cetăţean străin în România83.000
      D. Servicii de legalizări, procurări de acte judiciare şi extrajudiciare, identificări de persoane  
    1.Legalizarea sigiliului şi a semnăturilor de pe actele judiciare şi extrajudiciare eliberate de autorităţile române14.600
    2.Legalizarea semnăturilor şi sigiliilor de pe certificatele de origine a mărfurilor, facturile comerciale şi de pe orice documente cerute la exportul mărfurilor din România29.100
    3.Procurarea oricăror acte judiciare şi extrajudiciare, la cererea misiunilor diplomatice şi a oficiilor consulare străine, inclusiv a unor persoane fizice sau juridice străine12.500
    4.Identificarea de persoane pe teritoriul României21.000
      E. Alte servicii şi prestaţii consulare12.500

  NOTĂ:
  1. Pentru înregistrarea fiecărei cereri de prestare a serviciilor prevăzute la lit. A - E 2.100
  2. Pentru serviciile prestate, în regim de urgenţă, cetăţenilor străini, se percepe o taxă suplimentară în lei, echivalentă a 6 dolari S.U.A."
  3. Ordonanţa nr. 26 din 26 august 1992 privind taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în domeniul construcţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215/1992.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 14 decembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  RADU BERCEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 14 decembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI
  IOAN JOARZA
  ------------