ORDIN nr. 1.199 din 26 iulie 2011
privind introducerea şi utilizarea clasificării RO DRG v.1
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 1 august 2011  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei asistenţă medicală nr. Cs.A 8.987/2011,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă introducerea în practică a clasificării RO DRG v.1, la nivelul tuturor unităţilor sanitare cu paturi, în vederea utilizării pentru clasificarea şi codificarea morbidităţii spitalizate.


  Articolul 2

  (1) Clasificarea RO DRG v.1 urmează a fi utilizată în raportările transmise de unităţile sanitare cu paturi către Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, precum şi pentru analiza acestora, începând cu datele aferente cazurilor externate în luna iulie 2011.
  (2) Datele aferente raportării pentru luna iulie 2011 se transmit până pe data de 5 august 2011 şi vor fi grupate conform clasificării RO DRG v.1 de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti.


  Articolul 3

  Actualizările clasificării RO DRG v.1 vor fi afişate pe website-ul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti.


  Articolul 4

  Direcţiile implicate din Ministerul Sănătăţii, Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, Centrul Naţional de Statistică şi Informatică în Sănătate Publică din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi unităţile sanitare cu paturi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 5

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.027/2010 privind introducerea şi utilizarea clasificării RO.vi. DRG publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 21 iulie 2010, cu modificările ulterioare.


  Articolul 6

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Cseke Attila
  Bucureşti, 26 iulie 2011.
  Nr. 1.199.
  --------