ORDIN nr. 626 din 16 ianuarie 2023privind indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 25 ianuarie 2023
  Având în vedere prevederile art. 41 alin. (2), (4) și (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 41 alin. (20) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul finanțelor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Pentru anul fiscal 2023, indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual este 109,6%.


  Articolul 2

  Direcția generală de legislație fiscală și reglementări vamale și contabile, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul finanțelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat

  București, 16 ianuarie 2023.
  Nr. 626.
  -----