ORDONANTA nr. 72 din 24 august 2000
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri aparţinând cultelor religioase din România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 29 august 2000  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 lit. U din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.

  Articolul 1

  Unităţile aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, precum şi unităţile şi instituţiile de învăţământ teologic autorizate şi acreditate potrivit legii, din subordinea acestora, neintegrate în învăţământul de stat, primesc de la bugetul de stat un sprijin sub forma de contribuţii, care să asigure o completare a drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unităţilor de cult centrale şi locale respective.
  Sprijinul financiar de la bugetul de stat se asigura pentru personalul neclerical angajat în unităţile ce aparţin cultelor religioase din România, prin Secretariatul de Stat pentru Culte, în limita prevederilor bugetare anuale, după cum urmează:
  a) 17.000 de contribuţii pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţara prevăzute la alin. 1, o contribuţie echivalenta cu 700.000 lei lunar;
  b) 20 de contribuţii pentru personalul neclerical trimis sa deserveasca aşezămintele Bisericii Ortodoxe Române din străinătate, echivalentul în lei a 50% din drepturile în valută stabilite în cuantum net, prin asimilare cu funcţiile pe care este încadrat personalul român trimis să îşi desfăşoare activitatea în cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi al altor forme de reprezentare a României în străinătate.


  Articolul 2

  Cuantumul contribuţiilor prevăzute la art. 1 alin. 2 se va indexa periodic prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 3

  Fondurile de la bugetul de stat pentru contribuţiile prevăzute la art. 1 alin. 2, inclusiv cele pentru plata contribuţiei la Fondul asigurărilor sociale de stat, la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj şi la Fondul de asigurări de sănătate, aferente, se vor asigura prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte începând cu data de 1 octombrie 2000.


  Articolul 4

  De la bugetul de stat se pot aloca, de asemenea, prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte sume pentru completarea fondurilor proprii, necesare în vederea întreţinerii şi funcţionarii unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse, precum şi pentru susţinerea unor acţiuni cu caracter internaţional realizate de cultele religioase din România.


  Articolul 5

  Influentele financiare ce deriva din aplicarea prezentei ordonanţe pentru anul 2000 se asigura din fondurile aprobate Secretariatului de Stat pentru Culte prin Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000 şi prin legile rectificative ulterioare.


  Articolul 6

  Respectarea destinaţiei fondurilor de la bugetul de stat este supusă controlului Secretariatului de Stat pentru Culte şi celorlalte organe cu drept de control, stabilite prin lege.


  Articolul 7

  Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data de 1 octombrie 2000.


  Articolul 8

  Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga Ordonanţa Guvernului nr. 4/1993 privind acordarea de contribuţii de la bugetul de stat pentru completarea salarizarii personalului unităţilor de cult din ţara şi a personalului deservent al cultului ortodox care îşi desfăşoară activitatea în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din 30 iulie 1993, aprobată prin Legea nr. 88/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 26 octombrie 1994, cu modificările ulterioare, Ordonanţa Guvernului nr. 38/1994 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri şi acordarea de indemnizaţii unor ierarhi şi cadre din conducerea cultelor, cu excepţia prevederilor art. 1 alin. 1 (la care face referire art. 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 203/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 30 decembrie 1999), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 19 august 1994 şi aprobată prin Legea nr. 130/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 21 decembrie 1994, şi Hotărârea Guvernului nr. 12/1998 privind aprobarea majorării numărului de posturi din unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri, pentru care se acordă contribuţii de la bugetul de stat, cu respectarea prevederilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 38/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 29 ianuarie 1998.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  ───────────────
  Secretariatul de Stat pentru Culte
  Nicolae I. Branzea,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
  Smaranda Dobrescu
  ───────────────