ORDIN nr. 669 din 28 mai 2009
privind aprobarea Procedurii de înregistrare a producătorilor de baterii şi acumulatori
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI
 • Nr. 669 din 28 mai 2009
 • MINISTERUL ECONOMIEI
 • Nr. 1.304 din 30 iunie 2009
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 14 iulie 2009  În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4), (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori,
  în temeiul prevederilor:
  - art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului;
  - art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1720/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul mediului şi ministrul economiei emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Procedura de înregistrare a producătorilor de baterii şi acumulatori, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul mediului,
  Nicolae Nemirschi
  Ministrul economiei,
  Adriean Videanu


  Anexă

  PROCEDURA 28/05/2009