HOTĂRÂRE nr. 28 din 24 octombrie 2005 (*actualizata*)
privind Regulamentul Senatului
(actualizata până la data de 1 ianuarie 2006*)
EMITENT
 • SENATUL
 • -------------
  *) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 25 octombrie 2005. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 1 ianuarie 2006, cu modificările şi completările aduse de DECIZIA nr. 601 din 14 noiembrie 2005.
  Senatul adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul Senatului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Regulamentul prevăzut la art. 1 intră în vigoare la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3

  La data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri, Regulamentul Senatului, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 2 februarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, îşi inceteaza aplicabilitatea.
  Aceasta hotărâre a fost adoptata de Senat în sedinta din 24 octombrie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.
  PRESEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VACAROIU
  Bucureşti, 24 octombrie 2005.
  Nr. 28.


  Anexă

  REGULAMENT 24/10/2005