LEGE nr. 299 din 17 mai 2002
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 27 iunie 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 149 din 15 noiembrie 2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 21 noiembrie 2001, cu următoarele modificări şi completări:
  1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - T.I.C. se aplică tuturor operatorilor al căror obiect principal de activitate îl constituie transportul public de călători pe calea ferată, care deţin licenta de transport eliberata de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în condiţiile legii."
  2. La articolul 3 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:
  "b) cele prevăzute în tabelele nr. 5-8 din anexa, începând cu data de 1 aprilie 2002."
  3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - Tarifele pentru serviciile conexe şi auxiliare, inclusiv tarifele de bagaje şi mesagerie, se stabilesc, în condiţiile legii, prin politicile tarifare ale operatorilor de transport feroviar public de călători şi se formează liber pe piaţa."
  4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va elabora şi va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, instrucţiunile-cadru de aplicare a prevederilor T.I.C. în transportul feroviar, care sunt obligatorii pentru toţi operatorii de transport."
  5. Titlurile tabelelor nr. 1-4 din partea a II-a a anexei vor fi următoarele:
  "1. TARIF TREN PERSOANE - valabil de la 25 noiembrie 2001
  2. TARIF SUPLIMENT TREN ACCELERAT - valabil de la 25 noiembrie 2001
  3. TARIF SUPLIMENT TREN RAPID - valabil de la 25 noiembrie 2001
  4. TARIF TICHET DE REZERVARE - valabil de la 25 noiembrie 2001".
  6. Titlurile tabelelor nr. 5-8 din partea a II-a a anexei vor fi următoarele:
  "5. TARIF TREN PERSOANE - valabil de la 1 aprilie 2002
  6. TARIF SUPLIMENT TREN ACCELERAT - valabil de la 1 aprilie 2002
  7. TARIF SUPLIMENT TREN RAPID - valabil de la 1 aprilie 2002
  8. TARIF TICHET DE REZERVARE - valabil de la 1 aprilie 2002".


  Articolul 2

  Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentei legi Ordonanţa Guvernului nr. 30/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 1 februarie 2002, se abroga.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  BOGDAN NICULESCU-DUVAZ
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 15 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  ALEXANDRU ATHANASIU
  ────────────────