ORDIN nr. 3 din 21 februarie 2024pentru aprobarea Procedurii privind aprobarea investițiilor operatorului de transport și de sistem și ale operatorilor de distribuție concesionari, ce constau în instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie amplasate în stațiile electrice de transformare proprii
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 1 martie 2024
  Având în vedere prevederile art. 38 alin. (1) și (2) și ale art. 48 alin. (1) și (2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 42^1 alin. (1) din Procedura privind fundamentarea și aprobarea planurilor de dezvoltare și de investiții ale operatorului de transport și de sistem și ale operatorilor de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2022, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Procedura privind aprobarea investițiilor operatorului de transport și de sistem și ale operatorilor de distribuție concesionari, ce constau în instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie amplasate în stațiile electrice de transformare proprii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Operatorul de transport și de sistem și operatorii concesionari de distribuție a energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  George-Sergiu Niculescu

  București, 21 februarie 2024.
  Nr. 3.

  ANEXĂ

  PROCEDURĂ
  privind aprobarea investițiilor operatorului de transport și de
  sistem și ale operatorilor de distribuție concesionari, ce constau
  în instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile
  de energie amplasate în stațiile electrice de transformare proprii