ORDIN nr. 138 din 23 octombrie 2015pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea și scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 29 octombrie 2015
  Având în vedere prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, și dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,
  viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea și scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Normele tehnice sunt obligatorii pentru utilizatorii și persoanele autorizate care efectuează lucrări de verificare, reîncărcare și reparare a stingătoarelor de incendiu.


  Articolul 3

  Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă, inspectoratele pentru situații de urgență județene și Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Dealul Spirii" București - Ilfov urmăresc punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 4

  Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Viceprim-ministru,
  ministrul afacerilor interne,
  Gabriel Oprea

  București, 23 octombrie 2015.
  Nr. 138.

  Anexă

  NORME TEHNICE
  privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea și scoaterea din uz a stingătoarelor
  de incendiu