HOTĂRÂRE nr. 102 din 18 februarie 2009
pentru modificarea art. 2 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 926/2008 privind confecţionarea şi punerea în circulaţie a colantului uniform de viză
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 19 februarie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  La articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 926/2008 privind confecţionarea şi punerea în circulaţie a colantului uniform de viză, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 27 august 2008, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - (1) Data-limită a punerii în circulaţie a colantului uniform de viză este 1 martie 2009.
  .........................................................................
  (4) Colantele model vechi rămase neutilizate la data introducerii colantului uniform de viză rămân în paralel în circulaţie până la epuizarea stocului existent, dar nu mai târziu de 31 martie 2009."
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Viceprim-ministru,
  ministrul administraţiei
  şi internelor,
  Dan Nica
  Ministrul
  afacerilor externe,
  Cristian Diaconescu
  Secretarul general
  al Guvernului,
  Daniela Nicoleta Andreescu
  Bucureşti, 18 februarie 2009.
  Nr. 102.
  ----------