ORDONANŢĂ nr. 3 din 22 ianuarie 2009
privind unele măsuri fiscale în domeniul taxelor consulare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 30 ianuarie 2009  Întrucât de la 1 ianuarie 2007 România a devenit stat membru al Uniunii Europene, dispoziţiile Deciziei Consiliului 2006/440/CE din 1 iunie 2006 de modificare a anexei 12 la Instrucţiunile consulare comune, precum şi a anexei 14a la Manualul comun privind taxele care urmează să se perceapă, corespunzătoare cheltuielilor administrative de procesare a cererilor de vize, au devenit obligatorii şi pentru statul român, conform prevederilor art. 4 alin. 2 din Protocolul privind condiţiile şi aranjamentele referitoare la admiterea Republicii Bulgaria şi a României în Uniunea Europeană, urmând a intră în vigoare de la data aplicării de către România în totalitate a acquis-ului Schengen,
  luând în considerare necesitatea unor măsuri pentru armonizarea dispoziţiilor Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, cu prevederile Deciziei Consiliului 2006/440/CE până la data aderării României la spaţiul Schengen,
  având în vedere că în cadrul procesului de evaluare a României cu privire la aderarea la spaţiul Schengen, prevăzut a începe în primul semestru al anului 2009, este cuprins şi nivelul taxelor de vize practicate de România,
  în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.14 din Legea nr. 306/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

  Articolul I

  Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 28 octombrie 2008, se modifică după cum urmează:
  1. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
  "Art. 11. - Taxele percepute pentru vize nu se restituie."
  2. În anexă, numărul curent 7 de la litera D "Servicii diverse" se abrogă.
  3. În anexă, punctul 2 din notă va avea următorul cuprins:
  "2. Contravaloarea colantelor de viză şi a taxelor de urgenţă aferente este inclusă în taxa percepută potrivit lit. B din tabel sau în situaţiile prevăzute la pct. 3 din prezenta notă."


  Articolul II

  Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ----------------
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Mazuru,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Pogea
  Bucureşti, 22 ianuarie 2009.
  Nr. 3.
  ----