LEGE nr. 311 din 8 noiembrie 2005
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2005 pentru preluarea procurorilor financiari ai Curţii de Conturi de Ministerul Public
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 994 din 9 noiembrie 2005  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53 din 15 iunie 2005 pentru preluarea procurorilor financiari ai Curţii de Conturi de Ministerul Public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 23 iunie 2005, cu următoarele modificări şi completări:
  1. La articolul 1, alineatul (2) se abrogă.
  2. Articolul 4 se abrogă.
  3. După articolul 5 se introduce un articol nou, articolul 6, cu următorul cuprins:
  "Art. 6. - Pe data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă dispoziţiile Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevăd atribuţii pentru procurorii financiari, se abrogă."
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul Românei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ADRIAN NĂSTASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 8 noiembrie 2005.
  Nr. 311.
  --------