LEGE nr. 279 din 23 iunie 2004
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2004 pentru abrogarea alin. (5) al art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 29 iunie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27 din 29 aprilie 2004 pentru abrogarea alin. (5) al art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 4 mai 2004, cu următoarele modificări:
  1. Titlul ordonanţei de urgenţă va avea următorul cuprins:
  "ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
  pentru modificarea alin. (5) al art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local"
  2. Articolul unic va avea următorul cuprins:
  "Articol unic. - Alineatul (5) al articolului 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 31 august 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2004, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  «(5) Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea spitalele clinice şi spitalele universitare sunt proprietate publică a statului şi se dau în administrarea consiliilor judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz. Consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, nu pot percepe taxe şi chirii asupra terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea spitalele clinice şi spitalele universitare.»"
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 23 iunie 2004.
  Nr. 279.
  --------------