RECTIFICARE nr. 797 din 27 septembrie 2007
la Decizia Curţii Constituţionale nr. 797/2007
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 6 noiembrie 2007    La Decizia Curţii Constituţionale nr. 797/2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (3) şi (7) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 19 octombrie 2007, se face următoarea rectificare (care nu aparţine Redacţiei "Monitorul Oficial, Partea I"):
    - la pct. 2 din dispozitiv se elimină sintagma "decât destinatarul actului".
    ------